» » » Про створення постійно діючої комісії з питань роботи із службовою інформацією у виконавчих органах Сновської міської ради

Про створення постійно діючої комісії з питань роботи із службовою інформацією у виконавчих органах Сновської міської ради

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

26 січня 2023 року                         м. Сновськ                                              № 16

 

 

Про створення  постійно діючої комісії  з питань роботи із службовою інформацією

у виконавчих органах Сновської міської ради

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» та від 07.07.2021року № 687 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року № 736», Порядку утворення та  діяльності експертних комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, Наказу Міністерства юстиції України від 19.06.2013 року  № 1227/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації», Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв, що містять службову інформацію та використовуються в роботі виконавчих органів  Сновської міської ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету Сновської міської ради № 4 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв, що містять службову інформацію та використовуються в роботі виконавчих   органів   Сновської   міської   ради»   від    26. 01. 2023   року,         з о б о в ’ я з у ю:

  1. Утворити постійно діючу комісію з питань роботи із службовою інформацією виконавчих органів Сновської міської ради та структурних підрозділах із затвердженням її персонального складу (додаток 1).
  2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань роботи із службовою інформацією у виконавчих органах Сновської міської ради та структурних підрозділах ( додаток 2).
  3. Затвердити відповідальну особу та список осіб, яким може бути надане доручення опрацьовувати документ, що містять службову інформацію (додаток 3).
  4. 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Сновської міської ради Карпенка В.М.

 

Секретар міської ради                                                                                  Наталія САМОЙЛОВА