» » » Про створення постійно діючої комісії з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей

Про створення постійно діючої комісії з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

30 травня 2024  року                  м. Сновськ                                          № 75

 

Про створення постійно діючої комісії з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей

 

З метою визначення непридатності товарно-матеріальних цінностей, встановлення неможливості відновлювального ремонту, враховуючи вимоги наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015року №11, Постанови КМУ від 08.11.2007 року №1314, відповідно до  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з о б о в ’ я з у ю:

 

1.Створити постійно діючу комісію  з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей (далі комісія) в наступному складі:

 

СИЛЕНОК Сергій Вадимович – заступник міського голови, голова комісії;

КАРПЕНКО Володимир Миколайович – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, заступник голови комісії;

 

члени комісії:

 

ВИБЛОВА Світлана Анатоліївна –   начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  – головний бухгалтер;

КРИВЕНКО Валентина Борисівна – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності;

БОРСУК Віка Петрівна – провідний спеціаліст відділу юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, член комісії;

ЛИЧАК Оксана Валеріївна – головний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій, член комісії;

ГЛАДЧЕНКО Вікторія Михайлівна – головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту, член комісії.

 

 

  1. Установити, що у разі персональних змін у складі комісії або відсутності осіб, які входять до складу комісії, особи, які виконують їх обов’язки входять до складу комісії за посадами. Для участі в роботі комісії можуть залучатись начальники відділів Сновської міської ради.

 

  1. Покласти на комісію функції:

 

– здійснення контролю за збереженням цінностей, дотримання                матеріально відповідальними особами правил їх зберігання та ведення первинного обліку;

– здійснення контрольних перевірок правильності проведення інвентаризації вибуття товарно-матеріальних цінностей;

–   розгляд та підготовка пропозицій щодо списання  товарно -матеріальних цінностей.

 

За результатами обстеження комісією складаються акти інвентаризації, акти на списання за типовими формами, які затверджуються міським головою.

 

  1. Розпорядження № 65 від 01.05.2024 року «Про створення постійно діючої комісії з питань списання та оприбуткування матеріальних цінностей» вважати таким, що втратило чинність.

 

  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                              Олександр МЕДВЕДЬОВ