» » » Про створення робочої групи з питань громадського бюджету в Сновській об’єднаній територіальній громаді

Про створення робочої групи з питань громадського бюджету в Сновській об’єднаній територіальній громаді

 

 

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 15 квітня  2019 року                        м.Сновськ                                       №  33 

 

Про створення робочої групи з питань громадського бюджету в Сновській об’єднаній територіальній громаді

З метою координації виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету в Сновській об’єднаній територіальній громаді, на виконання «Положення про громадський бюджет (бюджет участі) на території населених пунктів Сновської об’єднаної територіальної громади», керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Створити робочу групу з питань громадського бюджету в Сновській об’єднаній територіальній громаді у складі згідно з додатком 1.
  2. Затвердити Положення про робочу групу з питань громадського бюджету в Сновській об’єднаній територіальній громаді згідно з додатком 2.
  3. Відділу організаційно – кадрової та інформаційної роботи міської ради оприлюднювати протоколи засідань, рішення, висновки та рекомендації робочої групи на офіційному сайті Сновської міської ради.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Орду І.Г.

Міський голова                                                                           О.О.Медведьов

Додаток 1

до розпорядження Сновського міського голови

від 15.04.2019 року № 33

Склад робочої групи

з питань громадського бюджету

в Сновській об’єднаній територіальній громаді

1 Орда Іван Григорович Голова робочої групи Перший заступник міського голови
2 Мундурс Ірина Миколаївна Заступник голови робочої групи Заступник начальника відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради
3 Орда Світлана Сергіївна Секретар робочої групи Провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради
4 Добненко Наталія Михайлівна Член робочої групи Начальник відділу культури і туризму міської ради
5 Коваленко Валерій Михайлович Член робочої групи Начальник відділу господарського забезпечення міської ради
6 Кононенко Алла Олександрівна Член робочої групи Головний спеціаліст юридичного відділу міської ради
7 Гладченко Вікторія Михайлівна Член робочої групи Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та транспорту міської ради
8 Никитенко Вікторія Вікторівна Член робочої групи Головний спеціаліст відділу земельних відносин та агропромислового розвитку міської ради
9 Батюк Олена Михайлівна Член робочої групи Провідний спеціаліст відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи міської ради
10 Кошова Ганна Іванівна Член робочої групи Депутат Сновської міської ради, начальник КП  «Щорська житлово-експлуатаційна дільниця»
11 Смоляк Володимир Миколайович Член робочої групи Депутат Сновської міської ради, директор Сновської друкарні
12 Матвієнко Вячеслав Іванович Член робочої групи Депутат Сновської міської ради
13 Скідан Світлана Сергіївна Член робочої групи Депутат Сновської міської ради
14 Мірошниченко Павло Леонідович Член робочої групи Помічник-консультант народного депутата України
15 Мартиненко Лариса Вікторівна Член робочої групи Голова Громадської організації «УКРАЇНСЬКЕ ПОКОЛІННЯ»
16 Довбиш Ольга Федорівна Член робочої групи Голова любительського клубу «Майстри Сновщини»
17 Зарецька Ольга Михайлівна Член робочої групи Заступник голови Громадської організації «Спілка жінок Сновщини»
18 Кравець Віктор Олексійович Член робочої групи Заступник голови районної організації  ветеранів України

Заступник начальника відділу

економічного розвитку

та інвестицій міської ради                                                                    І.М.Мундурс

Додаток 2

до розпорядження Сновського

міського голови

від 15.04.2019 року № 33

Положення

про робочу групу з питань громадського бюджету

в Сновській об’єднаній територіальній громаді

  1. Загальні положення

1.1. Робоча група – створений розпорядженням міського голови постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів, завдань щодо впровадження та функціонування громадського бюджетування у Громаді, здійснюють детальний аналіз та оцінку запропонованих проектів, надають обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації.

1.2. Робоча група діє у відповідності до чинного законодавства України, рішень Сновської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, «Положення про громадський бюджет (бюджет участі) в Сновській об’єднаній територіальній громаді» та цього Положення.

  1. 3авдання робочої групи

Завданнями робочої групи є:

2.1. Розгляд та аналіз пропозицій, наданих жителями громади. Затвердження переліку позитивно оцінених пропозицій для винесення на голосування для визначення пропозицій-переможців, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Сновської об’єднаної територіальної громади.

2.2. Організація та проведення процесу голосування за подані громадянами проекти з метою визначення пропозицій-переможців.

2.3. Підрахунок голосів, затвердження підсумків голосування та визначення пропозицій-переможців, які отримають фінансування за рахунок коштів громадського бюджету Сновської об’єднаної територіальної громади.

2.4. Розгляд проблемних та спірних питань, що виникають в процесі впровадження громадського бюджету в Сновській об’єднаній територіальній  громаді.

  1. Права робочої групи

Робоча група, відповідно до покладених на неї завдань, має право:

3.1.  Заслуховувати   авторів   пропозицій    під   час   складання   переліку позитивно оцінених пропозицій для винесення на голосування для визначення пропозицій-переможців та отримувати від них додаткову інформацію.

3.2. 3дійснювати контроль за дотриманням рівних умов для жителів громади під час проведення голосування, надавати жителям громади консультаційну допомогу.

3.3. Отримувати інформацію від розпорядників бюджетних коштів – виконавців пропозицій-переможців, про хід реалізації пропозицій, які фінансуються за рахунок громадського бюджету Сновської об’єднаної територіальної громади.

4.Структура та організація роботи

4.1.  Кількісний, персональний склад робочої групи та положення про неї затверджуються розпорядженням міського голови.

4.2.  Голова, заступник голови, секретар та члени робочої групи діють на громадських засадах, у рамках виконання посадових обов’язків.

4.3. 3а рішенням голови робочої групи до складу групи можуть включатися представники установ та організацій відповідного профілю.

4.4. Припинення членства в робочій групі здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.

4.5.  Керівництво робочою групою здійснює її голова, у разі відсутності

– заступник голови робочої групи.

4.6. Формою роботи робочої групи є засідання, що скликаються її головою по мірі виникнення нагальних питань, що потребують вирішення.

4.7. Місце та час проведення засідань робочої групи визначаються головою робочої групи. Засідання робочої групи є легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу робочої групи.

4.8. Рішення робочої групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні членів групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

4.9. Робоча група на своїх засіданнях приймає рішення, висновки та рекомендації, які підписує її голова та секретар.

4.10. Протоколи з підсумками голосування та визначенням пропозицій-переможців підписують усі члени робочої групи.

4.11. Протоколи засідань, рішення, висновки та рекомендації робочої групи оприлюднюються на офіційному сайті Сновської міської ради.

Заступник начальника відділу

економічного розвитку

та інвестицій міської ради                                                                    І.М.Мундурс

Leave a Reply