» » » Про створення служби  охорони  праці  у  Сновській міській раді

Про створення служби  охорони  праці  у  Сновській міській раді

У К Р А Ї Н А 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

09 квітня   2019 року                      м. Сновськ                                            № 31

 

Про створення служби  охорони  праці  у  Сновській міській раді

 

Відповідно до  статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про охорону праці», Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15 листопада 2004 року № 255 та з метою належного функціонування системи охорони праці Сновської міської ради:

 

  1. Створити службу охорони праці в Сновській міській раді.
  2. Призначити відповідальних посадових осіб з питань охорони праці у структурних підрозділах Сновської міської ради згідно з Додатком 1.
  3. Затвердити Положення про службу охорони праці у Сновській міській раді (Додається).
  4. Затвердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань  охорони праці в Сновській міській раді (Додається).
  5. Затвердити Програму вступного інструктажу з питань охорони праці у Сновській міській раді (Додається).
  6. Затвердити Програму основних питань первинного інструктажу з питань охорони праці для працівників Сновської міської ради (Додається).
  7. Затвердити перелік інструкцій з питань охорони праці в Сновській міській раді (Додається).
  8. Розробити інструкції з питань охорони праці згідно затвердженого переліку інструкцій.
  9. Службі охорони праці та відповідальним посадовим особам з питань охорони праці забезпечити ефективне функціонування системи управління охороною праці у структурних підрозділах Сновської міської ради.
  10. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 Міський голова                                                                      О.О.Медведьов