» » » Про створення тимчасової комісії 

Про створення тимчасової комісії 

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

31січня 2018 року                                          м.Сновськ                                                 № 13

 

Про створення тимчасової комісії міської ради з питань проведення інвентаризації наявності основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей,  які перебувають у територіальному віданні населених пунктів Сновської міської об’єднаної територіальної громади (окрім м. Сновськ)

        

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII, рішення Сновської міської ради «Про реорганізацію сільських рад Сновського району» від 17.01.2017 р. №18-1/VIII, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Створити в Cновській міській раді тимчасову комісію з питань проведення інвентаризації наявності основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, які перебувають у територіальному віданні

населених пунктів Сновської міської об’єднаної територіальної громади (окрім м. Сновськ) (далі – комісія) у складі:

Орда Іван Григорович–перший заступник міського голови, голова комісії;

Кривенко Валентина Борисівна – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності, член комісії;

Уманський Владислав Володимирович – начальник юридичного відділу, член комісії;

Гладченко Вікторія Михайлівна – головний спеціаліст відділу житлово-комунальногогосподарства та транспорту, член комісії;

Коваленко Валерій Михайлович – головний спеціаліст відділу господарського забезпечення.

У  разі персональних змін у складі комісії або за відсутності осіб, які входять до складу комісії, у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин, особи, які виконують їх обов’язки, входять до складу комісії за посадами.   Для участі в роботі комісії можуть залучатися начальники відділів Сновської міської ради.

 1. Покласти на комісію функції:

2.1. Здійснення контролю за наявністю цінностей, дотримання матеріально-відповідальними особами правил їх зберігання та ведення первинного обліку;

2.2. Здійснення контрольних перевірок правильності проведення інвентаризації вибуття товарно-матеріальних цінностей.

 1. Інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, провести з __________ 2018 року по ___________ 2018 року включно, згідно з графіком, що додається.
 2. За результатами обстеження комісії скласти акт інвентаризації.
 3. Протокол комісії подати на затвердження міському голові до _________ 2018 року.
 4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                       О.О.Медведьов

 

 

 

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

               29  січня  2018 року                                              м. Сновськ                                                      № 11

 

Про створення тимчасової комісії з вивчення питання надання якості послуг Сновською дільницею Корюківського відділення ПАТ «Чернігівгаз»

 

Розглянувши пропозицію депутатів Сновської міської ради (17 сесія VII скликання від 23.01.2018 року), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 1. Створити тимчасову комісію з вивчення питання надання якості послуг Сновською дільницею Корюківського відділення ПАТ «Чернігівгаз» в наступному складі:

голова комісії:

 • Силенок Сергій Вадимович – заступник міського голови;

члени комісії:

 • Кравець Руслан Вікторович – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Сновської міської ради;
 • Виблов Сергій Анатолійович – голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг;
 • Скідан Світлана Сергіївна – голова постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики;
 • Кирилюк Олександр Іванович – голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку;
 • Матвієнко В’ячеслав Іванович – заступник голови постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку;
 • Сірий Анатолій Олександрович – в.о. старости с. Нові Боровичі;
 • Уманський Владислав Володимирович – начальник юридичного відділу міської ради;
 1. Комісії вивчити факти, викладені депутатом міської ради Кирилюком Олександром Івановичем на сесії 23.01.2018 року, та доповісти про результати роботи на наступній сесії міської ради.
 1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський   голова                                                                            О.О. Медведьов

Leave a Reply