» » » Про трудове змагання працівників сільськогосподарських підприємств в період проведення комплексу сільськогосподарських робіт 2019 року

Про трудове змагання працівників сільськогосподарських підприємств в період проведення комплексу сільськогосподарських робіт 2019 року

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

14 червня  2019 року                              м. Сновськ                                                  64 

 

Про трудове змагання працівників сільськогосподарських підприємств в період проведення комплексу сільськогосподарських робіт 2019 року

 

У відповідності з Програмою ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва в Сновському районі на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Сновської міської ради від 21 грудня 2018 року №  8-30/YII для  досягнення високопродуктивної праці працівників, підвищення ефективності виробництва в сільськогосподарських підприємствах району під час  проведення комплексу сільськогосподарських робіт 2019 року:

 

  1. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації, райкому профспілки працівників АПК організувати в районі трудове змагання працівників сільськогосподарських підприємств та нагородити переможців  трудового змагання Почесними грамотами та  грошовими преміями в номінаціях:

 

«Краще підприємство 2019 року»

«Кращий механізатор 2019 року»

«Кращий комбайнер 2019 року»

«Кращий водій 2019 року»

«Кращий працівник з виробництва молока 2019 року»

«Кращий майстер з виробництва яловичини 2019 року »

«Кращий працівник з виробництва продукції птахівництва 2019 року»

«Кращий фахівець сільського господарства 2019 року »

 

2. Затвердити робочу комісію для підведення підсумків трудового змагання в період проведення комплексу сільськогосподарських робіт 2019 року (Додаток 1).

 

3. Затвердити Положення про підведення підсумків трудового змагання (Додаток 2)

 

4. Для фінансування заходів виділити кошти в сумі 12000,00 грн. за рахунок міського бюджету.

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови Орду І.Г.

 

        Міський голова                                                               О.МЕДВЕДЬОВ               

 

                       

                   

                        Додаток 1

                               до розпорядження міського голови

“14 “ червня  2019 року № 64

                                                    

С К Л А Д

робочої комісії для підведення підсумків трудового  змагання в період проведення  комплексу сільськогосподарських робіт 2019 року

 

 Дятел Надія Олексіївна                         начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації,  голова комісії.

Члени комісії:

 

 Панченко Сергій Миколайович           голова райкому профспілки  працівників АПК;

 Недвига Валентина Володимирівна   начальник відділу земельних відносин та агропромислового розвитку

 

 

 

                                      Додаток 2

                                      до розпорядження міського  голови

   “14 “ червня  2019 року № 64

 

Положення

про підведення підсумкiв трудового змагання сiльськогосподарських підприемств та їх   працівників в період проведення комплексу сільськогосподарських робіт 2019 року.

 

Пiдсумки трудового змагання сiльськогосподарських підприємств та їх працiвникiв в
перiод проведення комплексу сiльськогосподарських робiт 201 9 року проводяться робочою комісією до професiйного свята – Дня працiвникiв сiльського господарств.

В номінації « Краще підприємство 2019 року »,  »Кращий механiзатор 201 9 року», «Кращий комбайнер 2019 року « та  » Кращий водiй 2019 року  « визнаються переможцями працiвники,  якi досягли найвищих виробничих показникiв своєчасно i  в строк виконували всі завдання,  утримували в належному стані техніку i  обладнання,  не допускали порушень технiки безпеки,  трудової  дисциплiни,  економно використовували паливо- мастильні матеріали.

В номiнації » Кращий працiвник з виробництва молока 2019 року «  визнається переможцем працiвник,  який  досягнув найвищої  продуктивності  корів, мав високу якiсть молока,   утримував в належному стані робоче мiсце,  не допустив порушень технiки безпеки,  трудової  дисциплiни.

В номiнацiї  » Кращий працiвник з виробництва  яловичини 2019 року  «  визнається переможцем працiвник,  який забезпечив високі  середньодобові  прирости великої  рогатої худоби, забезпечив значне виробництво м’яса яловичини,  рацiонально використовував корми,  утримував в належному стані робоче мiсце, не допускав порушень технiки безпеки, трудової  дисциплiни.

Переможцем трудового змагання серед працiвникiв по виробництву продукції
птахiвництва визнається працiвник який мав найвищу продуктивнiсть праці,
утримував в належному стані робоче мiсце, не допускав порушень технiки безпеки,  трудової  дисциплiни.

В номінації » Кращий фахiвець сiльського господарства 2019 року «нагороджується працiвник,  що вніс найбiльш вагомий внесок в розвиток сiльськогосподарського виробництва, сприяв пiдвищенню ефективності, культури виробництва, забезпечив дотримання працiвниками правил охорони праці, трудової, виробничої дисципліни.
Пропозиції щодо визначення переможцiв трудового змагання подаються підприємствами, спецiалiстами відділу агропромислового розвитку для розгляду на засiданнi робочої  комісії по пiдведенню пiдсумкiв до 20   жовтня поточного року.

 

 

Leave a Reply