» » » Про утворення Комісії з питань формування пропозицій  щодо потреби та  спрямування у 2021 році субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, та виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення

Про утворення Комісії з питань формування пропозицій  щодо потреби та  спрямування у 2021 році субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, та виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення

УКРАЇНА

СНОВСЬКА  МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 12 липня  2021 р.

 

м.Сновськ                       № 143

Про утворення Комісії з питань формування пропозицій  щодо потреби та  спрямування у 2021 році субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, та виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення

 

 

Відповідно до п.п. 7 п. «б», статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин 5, 6 статті 25 Закону України «Про охорону дитинства», частин 8, 9 статті 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків»,   з о б о в ’ я з у ю:

 

 1. Утворити Комісію з питань формування пропозицій щодо потреби та спрямування у 2021 році субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, та виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення.

 

 1. Затвердити Склад Комісії з питань формування пропозицій щодо потреби та спрямування у 2021 році субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, та виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення.

 

 1. Затвердити Положення про Комісію з питань формування пропозицій щодо потреби та спрямування у 2021 році субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, та виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення.

 

 1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                              Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

розпорядження  міського голови

12 липня 2021 року № 143

 

 • СКЛАД

Комісії з питань формування пропозицій щодо потреби та  спрямування у 2021 році субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, та виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення

 

 

МЕДВЕДЬОВ

Олександр

 Олександрович

голова міської ради, голова Комісії

 

 

ЛИХОШЕРСТ

Світлана Петрівна

начальник Служби у справах дітей

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту,

заступник голови Комісії

 

КАРЕЦЬКА

Галина Володимирівна

головний спеціаліст Служби у справах дітей

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту,

секретар Комісії

 

члени комісії:

 

КРАВЕЦЬ                 Руслан Вікторович

 

 

керуючий справами (секретар) виконавчого комітету;

 

 

 

УМАНСЬКИЙ

Владислав Володимирович

начальник  відділу юридичної, аналітичної  роботи та з питань праці;

 

 

АНИКІЄНКО

Олена Аркадіївна

 

 

начальник відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування

та транспорту;

ГОРИЧЕНКО

Олеся Олександрівна

начальник відділу реалізації державної соціальної підтримки № 2 Управління соціального захисту населення Корюківської районної державної адміністрації (за згодою);

 

     
     
РУМ’ЯНЦЕВА

Олена Костянтинівна

 

Головний спеціаліст бюджетного сектору  фінансового відділу;

 

КОВАЛЕНКО

Олена Іванівна

начальник Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту;

 

МАТЕЙКОВИЧ

Тетяна Веніамінівна

директор центру соціальних служб Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту;

 

ЯЩЕНКО

Ольга Володимирівна

головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства,  містобудування,  архітектури  та  транспорту

 

ГОРБАТОВИЧ

Крістіна Едуардівна

державний реєстратор сектору з державної реєстрації та дозвільно-погоджувальних процедур.

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Служби у справах дітей

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту

Сновської міської ради                                                  Світлана ЛИХОШЕРСТ                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

розпорядження  міського голови

12 липня 2021 року № 143

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про Комісію з питань формування пропозицій щодо потреби та  спрямування у 2021 році субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, та виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення

 

 1. Комісія з питань формування пропозицій щодо потреби та  спрямування у 2021 році субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, та виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення утворюється розпорядженням міського голови для прийняття рішень щодо визначення напрямів та об’єктів, на які буде у 2021 році спрямовано субвенцію з державного бюджету.

 

 1. Комісія є консультативно-дорадчим органом міської ради, який утворюється на період дії субвенції. Рішення комісії носить рекомендаційний характер.

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», «Про житловий фонд соціального призначення», Житловим Кодексом УРСР, Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», та цим Положенням.

 

 1. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються за пропозицією голови комісії, який веде засідання. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше, ніж дві третини загальної кількості членів комісії.

 

 1. Рішення приймаються більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

 

 1. У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник.

 

 1. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який складається у двох примірниках, підписується всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та затверджується розпорядженням голови міської ради не пізніше, ніж через 10 календарних днів з дня його прийняття.

 

 1. У разі необхідності Комісія може залучати для роботи представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ, організацій, асоціацій, громадських об’єднань, суб’єктів господарювання, які діють у сфері будівництва та на ринку продажу, оцінки нерухомості тощо.

Рішення про їх залучення приймає голова комісії.

 

 1. Зберігання усіх матеріалів і документів роботи комісії забезпечує секретар комісії.

 

 1. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань:

1) визначає потреби в субвенції за напрямами, передбаченими п. 4, з урахуванням умов, визначених п. 5 Порядку та умов, готує відповідні пропозиції;

2) формує та затверджує загальні списки осіб, які перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження особи, дати її взяття на такий облік, інвалідності (у разі встановлення) та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбання житла;

3) затверджує списки осіб для виплати грошової компенсації із визначенням окремо щодо кожної особи обсягу такої компенсації;

4) перевіряє наявність у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

5) перевіряє наявність документів про перебування особи на квартирному обліку;

6) перевіряє наявність в осіб, старших 23 років, підстав постановки на квартирний облік їх як дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

7) перевіряє інформацію щодо наявності/відсутності в осіб, які подають документи для отримання грошової компенсації, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі на земельну ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності);

8) перевіряє наявність рецензованого звіту про оцінку майна, складеного відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

9) обстежує стан житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається.

 

 1. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні комісії забезпечують розпорядники субвенції за місцевими бюджетами, визначені пунктом 3 Порядку.

 

 1. Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює Служба у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради.

 

 

 

 

 

Начальник Служби у справах дітей

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту

Сновської міської ради                                                  Світлана ЛИХОШЕРСТ