» » » Про утворення Координаційної ради  для забезпечення міжвідомчої співпраці з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми

Про утворення Координаційної ради  для забезпечення міжвідомчої співпраці з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми

У К Р А Ї Н А

 СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

29.12.2018 р.                               м. Сновськ                                                № 200

 

Про утворення Координаційної ради  для забезпечення міжвідомчої співпраці з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми

 

На виконання законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», Указу Президента України від 26 липня 2005 року № 1135/2005 «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  5  вересня 2005 року № 1087 «Про консультативно-дорадчі органи з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми», Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильства за ознакою статі», Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», керуючись п.20 ст.42, п.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні:

  1. Утворити Координаційну раду для забезпечення міжвідомчої співпраці з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми (далі – Координаційна рада).
  2. Затвердити Положення про Координаційну раду, що додається.
  3. Затвердити склад Координаційної ради згідно з додатком.
  4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                                       О.О.Медведьов