» » Про внесення змін до Програми забезпечення розроблення містобудівної документації міста Сновська та сільських населених пунктів   Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018 -2020 рр.

Про внесення змін до Програми забезпечення розроблення містобудівної документації міста Сновська та сільських населених пунктів   Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018 -2020 рр.

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорок шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ 

27 березня 2020 року                      м. Сновськ                                      № 4-46/VІІ

 

Про внесення змін до Програми забезпечення розроблення містобудівної документації міста Сновська та сільських населених пунктів  

Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018 -2020 рр.

 

З метою забезпечення завершення  розроблення містобудівної документації міста Сновська; керуючись законами України:  п. 42 ч. 1 ст. 26, ст. 31 “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 17 “Про регулювання містобудівної діяльності”, ст. 53 “Про землеустрій”, ст. 12 “Про містобудування”, ст. 2, ст. 4  «Про стратегічну екологічну оцінку»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи

міська рада  в и р і ш и л а:

 

  1. Внести зміни до Цільової Програми забезпечення розроблення містобудівної документації міста Сновська та сільських населених пунктів Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 р.р., затвердженої рішенням 10 сесії міської ради від 31 серпня 2017 року № 2-10/VІІІ, виклавши в новій редакції Додаток 1 Програми «Орієнтовний кошторис робіт з розроблення містобудівної документації та топографічної основи генеральних планів міста Сновська та сільських населених пунктів Сновської об’єднаної територіальної громади» (додається).

 

  1. Фінансовому відділу Сновської міської ради забезпечити фінансування заходів Програми.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови І.Орду та на постійну комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова В.Пискун).

 

 

Міський голова                                                                О.МЕДВЕДЬОВ

 

                                                                                                                      Додаток 1

до Програми забезпечення розроблення містобудівної документації

міста Сновська та сільських населених пунктів

Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018 -2020 рр.

                            

                            ЗАТВЕРДЖЕНО

               Рішення  Сновської міської ради

                        (46 сесія 7 скликання)

               від 27 березня 2020 р. № 4 -46/VІІ

Орієнтовний кошторис робіт з розроблення містобудівної документації  та топографічної основи генеральних планів міста Сновська та сільських населених пунктів Сновської об’єднаної територіальної громади включає наступні роботи:

з/п

Види робіт з розробки

містобудівної документації

та топографічної основи

Обсяг коштів,

необхідних на виконання робіт,

тис. грн.

У тому числі по роках
2018 р. 2019р. 2020 р.
1 Проведення топографічної зйомки місцевості та створення топографічних карт для розробки Схеми планування території Сновської об’єднаної територіальної громади, яка відповідає території  Сновського району Чернігівської області 763,357 763,357
2 Створення інженерно-топографічних планів по матеріалах архівного аерофотознімання в цифровому і графічному вигляді для розробки генеральних планів населених пунктів Сновської об’єднаної територіальної громади 1736,605 1736,605
3 Розробка Схеми планування території Сновської об’єднаної територіальної громади, яка відповідає території  Сновського району Чернігівської області 272,349 272,349
4 Розробка генеральних планів із зонінгом включно міста Сновська та  сільських населених пунктів, які входять до складу Сновської об’єднаної територіальної громади 2344,801 1008,890 1000,0 335,911
5 Виконання робіт з врахуванням набору профільних геопросторових даних в єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування бази даних містобудівного кадастру 207,888 207,888
6 Проведення експертизи проекту містобудівної документації з планування територій на регіональному рівні 90,0 90,0
7. Виконання стратегічної екологічної оцінки до генерального плану м. Сновськ Чернігівської області 85,0 85,0
Всього 5500,0 3781,201 1000,0 718,799

*Вартість робіт підлягає уточненню в ході виконання Програми.

 

Пояснення до додатку 1

 

Орієнтована вартість проектно-вишукувальних робіт вказана у цінах станом на березень 2020 року без врахування уточнених індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт. Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником з урахуванням усіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, потреби в територіях міста або території на час виготовлення містобудівної документації.

Показники Програми, за необхідності, можуть коригуватися у випадках:

– внесення змін до адміністративно-територіального устрою;

– зміни межі міста Сновськ та сільських населених пунктів Сновської ОТГ;

– зміни індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт;

– впливу зовнішніх факторів – змін економічних та соціальних умов, змін у законодавстві тощо.

                   

              

 

Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій                          Г.ГУКУН