» » Про внесення змін до рішення 41 сесії 7 скликання № 6-41/VІІ «Про затвердження «Програми антикорупційних заходів у Сновській міській раді»

Про внесення змін до рішення 41 сесії 7 скликання № 6-41/VІІ «Про затвердження «Програми антикорупційних заходів у Сновській міській раді»

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятдесята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ 

28 серпня 2020 року                     м. Сновськ                                    № ­­­­­5-50/VII

 

Про внесення змін до рішення 41 сесії 7 скликання № 6-41/VІІ «Про затвердження «Програми антикорупційних заходів у Сновській міській раді»

 

На виконання Закону України «Про запобігання корупції»; керуючись ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісій міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етикиміська  рада вирішила:

 

  1. Внести зміни до «Програми антикорупційних заходів у Сновській міській раді», затвердженій рішенням 41 сесії 7 скликання від 27.11.2019 №6-41/VІІ, а саме Перелік антикорупційних завдань та заходів міської ради викласти в новій редакції (додається).

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника юридичного відділу міської ради В.Уманського та на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (голова комісії С.Скідан).

 

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (50 сесія 7 скликання)

                                                                                                                                                                       від 28 серпня 2020 р. № 5-50/VІІ

 

Перелік

антикорупційних завдань та заходів міської ради

 

І. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності  органів місцевого самоврядування

Завдання програми Найменування заходу Строк виконання Відповідальні

 

Забезпечення

прозорості та відкритості

діяльності органів влади об’єднаної територіальної громади

 

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення інформації сайту міської ради Протягом року Начальник відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи
Забезпечення доступу громадськості до проектів, нормативно-правових актів шляхом їх розміщення на офіційному сайті міської ради
Опублікування інформації про діяльність міської ради в друкованих засобах масової інформації, в інформаційних системах та на офіційних веб-сторінках в мережі Інтернет, на інформаційних стендах, іншими способами, що не заборонені законодавством України

 

ІІ. Запобігання корупції

Протидія корупції в діяльності органів влади, посадових та службових осіб місцевого самоврядування та депутатського корпусу міської ради Забезпечення якісного добору і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору Протягом року Міський голова

 

Проведення навчання щодо вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Протягом 1

кварталу

поточного року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Проведення навчання з державними службовцями та посадовими особами щодо вимог антикорупційного законодавства та норм Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Протягом року

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Довести інформацію щодо необхідності виконання положень Закону України «Про запобігання корупції» депутатам ради в частині подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом:

– інформування на пленарному засіданні сесії міської ради

– висвітлення інформації на офіційному веб-сайті міської ради

Протягом 1

кварталу

поточного року

Секретар міської

ради

 

Забезпечити контроль за поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік посадовими та службовими особами міської ради Протягом 1

кварталу

поточного року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Згідно з вимогами ст.9 Закону України «Про запобігання корупції» забезпечувати подання особами, які претендують на зайняття вакантних посад, інформації щодо працюючих в міській раді близьких осіб Протягом року

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Здійснювати попередження осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб місцевого самоврядування, про спеціальні обмеження щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, встановлені Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та положеннями антикорупційного законодавства У разі необхідності

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Проводити перевірку фактів подання:

– щорічних декларацій суб’єктами декларування;

– декларацій суб’єктами декларування, які припиняють діяльність;

– суб’єктами декларування, які є особами, що претендують на зайняття відповідних посад

 

Згідно п.4

Порядку перевірки

факту подання

суб’єктам и

декларування

декларацій

відповідно до

Закону України

“Про запобігання

корупції” та

повідомлення

Національного

агентства з питань

запобігання

корупції про

випадки

неподання чи

несвоєчасного

подання таких

декларацій,

затвердженого

Рішенням НАЗК

06.09.2016 № 19

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Повідомляти працівників, які звільняються з посади, про необхідність подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями У разі необхідності Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, контролювати дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та забезпечувати невідкладне повідомлення керівника про наявність конфлікту інтересів у разі його виникнення Протягом року

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб апарату міської ради та її виконавчих органів, вносити пропозиції керівнику щодо усунення таких ризиків Протягом року

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
В межах повноважень розглядати повідомлення щодо причетності працівників міської ради та її комунальних закладів до вчинення корупційних правопорушень У разі необхідності

 

Керівництво

Міської ради

 

Здійснювати моніторинг змін, що відбуваються у антикорупційному законодавстві, та, у разі необхідності, проводити навчання серед службових та посадових осіб Протягом року

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Забезпечення прозорості здійснення тендерних процедур та розміщення на офіційному веб-сайті інформації, передбаченої нормативними актами з питань здійснення державних закупівель Протягом року

 

Голова тендерного комітету
Проводити роз’яснювальну роботу серед працівників з питань дотримання

положень Закону України «Про запобігання корупції”, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики»

Протягом року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Забезпечувати негайне реагування на повідомлення підлеглих про наявність конфлікту інтересів шляхом доручення виконання відповідного завдання іншій посадовій особі, особистого виконання завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством Протягом року Міський голова

 

Аналізувати скарги та звернення громадян, в яких вбачається порушення посадовими особами міської ради існуючого антикорупційного законодавства, інформувати міського голову з внесенням відповідних пропозицій.

 

Щоквартально

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Інформувати громадськість про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному сайті міської ради

 

Протягом року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» Постійно Міський голова, апарат міської ради
Організація короткотермінових семінарів та інших форм навчання з питань запобігання і протидії корупції для різних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування в раді об’єднаної територіальної громади   Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Забезпечення

формування негативного

ставлення до корупції, викорінення випадків корупційних явищ

Забезпечення проведення інформаційної роботи,спрямованої на формування у населення несприйняття корупції як способу розв’язання проблеми. Протягом року Апарат міської ради
Забезпечення підвищення рівня знань осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про Бюджетні процеси Забезпечення проведення інформаційної роботи, спрямованої на підвищення рівня знань осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, про Бюджетні процеси та прозорість бюджету; Державні закупівлі; використання E-Data та Prozorro. Протягом року Апарат міської ради

 

 

 

Начальник юридичного відділу                                                                                                                            В.УМАНСЬКИЙ