» » Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”

Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА   МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорок сьома сесія  сьомого скликання

РІШЕННЯ    

15 травня  2020 року                            м.Сновськ                                   № 8-47/VII

 

Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

 25510000000

(код бюджету)

Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 15, 23, 72, 78  Бюджетного Кодексу України;  за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

міська рада вирішила:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №10-42/VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”, а саме:

а) Пункти 1,5 викласти у новій редакції

,, 1. Визначити на 2020 рік:

 доходи бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади (далі – міської ОТГ) у сумі 161283100 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської ОТГ – 155436100 гривень та доходи спеціального фонду  бюджету міської ОТГ –  5847000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міської ОТГ у сумі 167414103 гривень 37 коп., у тому числі видатки загального фонду бюджету міської ОТГ  – 144548916 гривень 09 коп. та видатки спеціального фонду бюджету міської ОТГ – 22865187 гривень 28 коп. згідно з додатком 3 до цього рішення;

повернення кредитів до бюджету міської ОТГ у сумі 33220 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міської ОТГ – 33220 гривень;

 надання кредитів з бюджету міської ОТГ у сумі 133220 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міської ОТГ –  100000 гривень, із спеціального фонду бюджету міської ОТГ – 33220 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

профіцит  за загальним фондом бюджету міської ОТГ у сумі  10787183 гривень 91 коп. згідно з додатком 2 до цього рішення;

 дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської ОТГ у сумі 17018187 гривень 28 коп. згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок  бюджетних коштів бюджету міської ОТГ у розмірі 20000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду  бюджету міської ОТГ;

 резервний фонд бюджету міської ОТГ у розмірі 40000 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду бюджету міської ОТГ.

  1. Затвердити розподіл витрат бюджету міської ОТГ на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 18516808 гривень 98 коп. згідно з додатком 7 до цього рішення.”

б) Доповнити підпункт 1 пункту 6 абзацами 7,8 такого змісту:

,, – субвенція  з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

– інші субвенції з місцевого бюджету”.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу Л.Савченко та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова О.Кирилюк).

Міський голова                                                           О.МЕДВЕДЬОВ

Додатки 1-7 

Пояснювальна записка

до рішення сесії міської ради від 15.05.2020 року “Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 року № 10-42/VII “Про бюджет  Cновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік””.

Показники дохідної частини (додаток №1)

 

Відбулося збільшення дохідної частини загального фонду бюджету міської ОТГ на суму 391200 грн., а саме:

– згідно  спільного розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 06.04.2020р. №34 ,,Про виділення коштів” бюджету міської ОТГ розподілено іншу субвенцію з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради в сумі 30000 грн. –  депутат  Вдовенко Ігор Станіславович (за погодженням постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку спрямовані розпорядженням міського голови від 10.04.2020 року №65);

– згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.04.2020р. №209  бюджету міської ОТГ виділено ,,Субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” в сумі 368200 грн.  (за погодженням постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку  спрямовані розпорядженням міського голови від 27.04.2020 року №76);

– згідно розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 07.04.2020р. №36  відбулося зменшення дохідної частини бюджету по  ,,Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” на  суму 7000 грн. (за погодженням постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку  здійснено зменшення дохідної частини бюджету згідно розпорядження міського голови від 27.04.2020 року №76).

 

Показники видаткової частини (додаток №3) 

Видаткова частина бюджету збільшена  на суму 391200 грн., в т.ч.:

  1. Згідно цільового використання коштів іншої субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради (депутат Вдовенко І.С.) в сумі 30000 грн., напрямком використання яких є видатки загального фонду бюджету (спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 06.04.2020р. №34, спрямовані за цільовим призначенням за розпорядженням міського голови від 10.04.2020 року №65), а саме:

,,Сновська міська рада. КНП <<Сновський центр ПМД>>. Придбання медичного інструментарію, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту та дезинфікуючих засобів.”

  1. Згідно цільового використання коштів субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я , напрямком використання яких є видатки для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 368200 грн. (розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.04.2020р. №209, спрямовані за цільовим призначенням за розпорядженням міського голови від 27.04.2020 року №76).
  2. Згідно розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 07.04.2020р. №36, розпорядження міського голови від 27.04.2020 року №76 відбулося зменшення та коригування видаткової частини по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту, внаслідок чого зменшено капітальні видатки на суму 17300 грн. та збільшено видаткову частину загального фонду на суму 10300 грн. на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам.
  3. За час, що минув від попередньої сесії від 27.03.2020 року видано 4 розпорядження міського голови стосовно внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету:10.04.2020р. №65,13.04.2020р. №68,15.04.2020р. №72,27.04.2020р. №76, згідно яких, були здійснені уточнення видаткової частини бюджету  за рахунок перерозподілу коштів в межах річних показників, що передбачають виділення коштів:  на благоустрій населених пунктів  898749 грн., на об’єкти бюджету розвитку по закладам освіти та культури  в сумі 248209 грн., забезпечення закладів охорони здоров’я асигнуваннями на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  в сумі 300000 грн.

В проєкті рішення також враховано розподіл коштів на виконання повноважень депутатами міської ради в сумі 40000 грн., оплату електроенергії по клубам та будинкам культури 55000 грн.

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради                                                                  Л.САВЧЕНКО