» » Про  внесення змін до рішення Сновської міської ради від 24.12.2020 року № 26-2/VIII ,,Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік”

Про  внесення змін до рішення Сновської міської ради від 24.12.2020 року № 26-2/VIII ,,Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік”

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ята сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ 

26 березня 2021 року                      м. Сновськ                                       № 4-5/VІІІ

 

Про  внесення змін до рішення Сновської міської ради від 24.12.2020 року № 26-2/VIII ,,Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік”

 

25510000000

(код бюджету)

Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 15, 23, 72, 78  Бюджетного Кодексу України; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

міська рада вирішила:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 26-2/VIII ,,Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік”, а саме:

а) Пункти 1,5 викласти у новій редакції:

,,1.Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету Сновської міської територіальної громади (далі – міської ТГ) у сумі 181170940 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської ТГ – 175132040 гривень та доходи спеціального фонду  бюджету міської ТГ –  6038900 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міської ТГ у сумі 185496697 гривень 25 коп., у тому числі видатки загального фонду бюджету міської ТГ  – 172865830 гривень 52 коп. та видатки спеціального фонду бюджету міської ТГ – 12630866 гривень 73 коп. згідно з додатком 3 до цього рішення;

повернення кредитів до бюджету міської ТГ у сумі 14480 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міської ТГ – 14480 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

 надання кредитів з бюджету міської ТГ у сумі 185480 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міської ТГ –  171000 гривень, із спеціального фонду бюджету міської ТГ – 14480 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

профіцит  за загальним фондом бюджету міської ТГ у сумі  2095209 гривень 48 коп. згідно з додатком 2 до цього рішення;

 дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської ТГ у сумі 6591966 гривень 73 коп. згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок  бюджетних коштів бюджету міської ТГ у розмірі 20000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду  бюджету міської ТГ;

 резервний фонд бюджету міської ТГ у розмірі 40000 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду бюджету міської ТГ.

  1. Затвердити розподіл витрат бюджету міської ТГ на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 16482710 гривень 71 коп. згідно з додатком 7 до цього рішення.”

б) Доповнити підпункт 1 пункту 6 абзацам 5 такого змісту:

,, – субвенція  з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”.

 

  1. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу Л.Савченко та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Г.Гукун).

Секретар міської ради                                                                    Наталія САМОЙЛОВА

4. Додатки до рішення 

Пояснювальна записка

до рішення сесії міської ради від 26.03.2021 року “Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 24.12.2020 року № 26-2/VIII “Про бюджет Сновської міської територіальної громади  на 2021 рік””.

Показники дохідної частини (додаток №1)

Дохідна частина загального фонду бюджету збільшена на суму 319140 грн., в т.ч.:

Відповідно до  рішення 3 сесії восьмого скликання Чернігівської обласної ради від 26.02.2021 року №48-3/VIII ,,Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік” (код бюджету 25100000000) бюджету Сновської міської територіальної громади розподілено  трансферти з обласного бюджету:

– ,,Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” у сумі 278140 грн.(зміни розглядалися на засіданні виконавчого комітету 12.03.2021 року);

– ,,Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” у сумі 41000 грн. (зміни розглядалися на засіданні виконавчого комітету 12.03.2021 року).

Показники видаткової частини (додаток №3)

  1. Видаткова частина бюджету збільшена на суму 319140 грн.  відповідно до рішення 3 сесії восьмого скликання Чернігівської обласної ради від 26.02.2021 року №48-3/VIII ,,Про обласний бюджет Чернігівської області на 2021 рік” (код бюджету 25100000000)) :

– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту по загальному фонду на суму 184510 грн. для виплати заробітної плати з нарахуваннями, по спеціальному фонду (за рахунок коштів переданих із загального фонду до спеціального) на суму 93630 грн. для придбання обладнання і предметів довгострокового користування (зміни розглядалися на засіданні виконавчого комітету 12.03.2021 року) ;

– по міській раді по загальному фонду на суму 41000 грн. для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну (зміни розглядалися на засіданні виконавчого комітету 12.03.2021 року).

  1. Уточнення за рахунок перерозподілу коштів в межах річних показників загального та спеціального фондів бюджету передбачають виділення асигнувань в тому числі на:

– по ГО,,Сновський місцевий осередок ,,Всеукраїнське спортивне товариство ,,Колос””: на оплату послуг (крім комунальних) – 8672 грн.;

– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 340000 грн.;

–  по міській раді на: придбання комп’ютерної техніки – 122500 грн., придбання службового легкового автомобілю для апарату міської ради – 500000 грн., оплату природного газу – 75000 грн., виконання заходів програми ,,Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік”- 250000 грн., співфінансування до проєкту <<Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)>>, який виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз –  264628 грн., в т.ч.: проєкт ,,Покращення роботи місцевого самоврядування через створення сучасних умов роботи депутатського корпусу та виконавчого комітету Сновської міської територіальної громади із забезпеченням широкого залучення громадськості” – 126628 грн., проєкт ,,Мобільна сцена зі світлозвуковим обладнанням для Сновської громади” – 138000 грн.

В проєкті рішення також враховано розподіл коштів на виконання повноважень депутатами міської ради в сумі 43000 грн. відповідно до прийнятого рішення.

Начальник фінансового відділу

Сновської міської ради                                                                  Ліна САВЧЕНКО