» » Про  внесення змін до рішення Сновської міської ради від 24.12.2020 року № 26-2/VIII ,,Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік” 25510000000

Про  внесення змін до рішення Сновської міської ради від 24.12.2020 року № 26-2/VIII ,,Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік” 25510000000

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дев’ята сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

12 серпня 2021 року                       м. Сновськ                                     № 12-9/VІІІ

 

Про  внесення змін до рішення Сновської міської ради від 24.12.2020 року № 26-2/VIII ,,Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік”

25510000000

(код бюджету)

 

Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 15, 23, 72, 78  Бюджетного Кодексу України;  за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

міська рада вирішила:

 

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 26-2/VIII ,,Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік”, а саме:

а) Пункти 1,5 викласти у новій редакції:

,,1.Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету Сновської  міської територіальної громади (далі – міської ТГ) у сумі 192174978 гривень 70 коп., у тому числі доходи загального фонду бюджету міської ТГ – 186107372 гривень 70 коп. та доходи спеціального фонду  бюджету міської ТГ –  6067606 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міської ТГ у сумі 196500735 гривень 95 коп., у тому числі видатки загального фонду бюджету міської ТГ  – 183467584 гривень 80 коп. та видатки спеціального фонду бюджету міської ТГ – 13033151 гривень 15 коп. згідно з додатком 3 до цього рішення;

повернення кредитів до бюджету міської ТГ у сумі 14480 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міської ТГ – 14480 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

надання кредитів з бюджету міської ТГ у сумі 185480 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міської ТГ –  171000 гривень, із спеціального фонду бюджету міської ТГ – 14480 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

профіцит  за загальним фондом бюджету міської ТГ у сумі  2468787 гривень 90 коп. згідно з додатком 2 до цього рішення;

 дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської ТГ у сумі 6965545 гривень 15 коп. згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок  бюджетних коштів бюджету міської ТГ у розмірі 20000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду  бюджету міської ТГ;

 резервний фонд бюджету міської ТГ у розмірі 40000 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду бюджету міської ТГ.

  1. Затвердити розподіл витрат бюджету міської ТГ на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 18251271 гривень 13 коп. згідно з додатком 7 до цього рішення.”

б) Доповнити підпункт 1 пункту 6 абзацами  6,7 такого змісту:

« –   субвенція  з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

–  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості.»

 

  1. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу Л.Савченко та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Г.Гукун).

 

Міський голова                                                  Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

Пояснювальна записка

до рішення сесії міської ради від 12.08.2021 року “Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 24.12.2020 року № 26-2/VIII “Про бюджет Сновської міської територіальної громади  на 2021 рік””.

Показники дохідної частини (додаток №1)

 

Дохідна частина бюджету збільшена на суму 11004038 грн. 70 коп., в т.ч.: загальний фонд  на суму 10975332 грн. 70 коп., спеціальний фонд на суму 28706 грн.,а саме:

– згідно  розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року  № 622-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» збільшено дохідну частину загального фонду бюджету міської територіальної громади на суму 1971940 грн. за рахунок надання „Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості”;

– згідно  спільного розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 19.07.2021 №30 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік» збільшено дохідну частину загального фонду  бюджету за рахунок надання з обласного бюджету ,,Субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” на суму 261800 грн.;

– згідно спільних розпоряджень голів обласної державної адміністрації і обласної ради від 23.06.2021 № 25 та від 29.07.2021 №33 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік» збільшено дохідну частину загального фонду  бюджету  за рахунок надання з обласного бюджету „Субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” на суму 835623 грн. 70 коп.(з них на суму 607146 грн. та 228477 грн. 70 коп. відповідно);

– за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду  бюджету міської територіальної громади на суму 7905969 грн. згідно висновку ,,Про виконання плану по доходах” фінансового відділу;

– за рахунок перевиконання дохідної частини спеціального фонду  бюджету міської територіальної громади на суму 28706 грн. (КДК 33010100).

 

Показники видаткової частини (додаток №3)

 

Видаткова частина бюджету збільшена на суму 11004038 грн. 70 коп., а саме:

  1. Виділено асигнування головному розпоряднику коштів – міській раді по КПКВК 0117540 ,,Реалізація заходів спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості” у сумі 1971940 грн. на закупівлю послуг із підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету (розпорядження КМУ від 09.06.2021 №622-р).
  2. Збільшено асигнування загального фонду по міській раді по КПКВК 0112144 ,,Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет” у сумі 261800 грн. для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну.(спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 19.07. 2021 №30).
  3. Видаткова частина бюджету збільшена на суму 835623 грн. 70 коп. (спільні розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради р. від 23.06.2021 р. № 25 та від 29.07.2021 №33) по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту за КПКВК 0611182 ,,Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”:

3.1. Для закупівлі засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи у сумі 607146 грн., в тому числі за напрямками використання:

– закупівля комп’ютерного обладнання – 272516 грн.;

– закупівля засобів навчання та обладнання – 163723 грн.;

– закупівля сучасних меблів – 170907 грн.

А також забезпечено співфінансування за рахунок коштів бюджету міської ТГ в сумі 67461 грн. за КПКВК 0611181 ,,Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» “(згідно вимог п.4 постанови КМУ від 04.04.2018 № 237 в розмірі 10%).

3.2.Для підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії у сумі 228477 грн. 70 коп. (КПКВК 0611182), в тому числі за напрямками використання:

–   проведення супервізії  – 20423 грн. 70 коп.;

– підвищення кваліфікації  вчителів, асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності – 8840 грн.;

–   підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти – 199214 грн.

  1. Збільшення видаткової частини бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду на суму 7905969 грн. передбачає виділення асигнувань:

– управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту  – 4650000 грн. , з них на  заробітну плату з нарахуваннями працівників закладів освіти – 4400000 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 250000 грн.;

– КНП «Сновська ЦРЛ» – 933100 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 483100 грн., проведення поточного ремонту 450000 грн.;

–   КНП «Сновський ЦПМД» – 62200 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

–  відділу культури і туризму – 353000 грн. , з них на заробітну плату з нарахуваннями – 250000 грн., проведення поточного ремонту – 103000 грн.;

– міській раді – на оплату електроенергії – 20000 грн., придбання матеріалів та оплату послуг – 70000 грн., придбання комп’ютерної техніки – 49120 грн., оплату послуг по благоустрою та освітленню населених пунктів громади – 650000 грн., виконання заходів програми ,,Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік”- 200000 грн., на оплату робіт по виготовленню містобудівної документації – 380456 грн., забезпечення співфінансування проєктів програми DOBRE – «Створення молодіжного простору САМ» – 146305 грн., «Створення території з покращеною інфраструктурою для бізнесу на березі річки Снов в місті Сновськ та селі Займище» – 67500 грн. ;

– на виконання заходів «Програми забезпечення пожежної безпеки на території Сновської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» – 25000 грн.;

– на виконання заходів «Програми  підтримки Сновського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в  Чернігівській області на 2021- 2022 роки» – 5000 грн.;

– територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 162667 грн. оплата послуг по забезпеченню техногенної та пожежної безпеки;

– надання іншої субвенції обласному бюджету Чернігівської області для забезпечення співфінансування на придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти  – 64160 грн.;

–  співфінансування за рахунок коштів бюджету міської ТГ заходів, що реалізуються за рахунок коштів  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 67461 грн. (п.3.1 цієї пояснювальної записки).

  1. Перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету у сумі 28706 грн. спрямовується на придбання комп’ютерної техніки по міській раді.
  2. Залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився станом на 01.01.2021 року та який рішенням сесії від 25.02.2021 року було частково спрямовано на здійснення капітальних видатків спеціального фонду, пропонується направити за пропозицією управління освіти, сім’ї, молоді та спорту в сумі 200000 грн. з капітальних на поточні видатки загального фонду по зміцненню матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів.

В проєкті рішення також враховано розподіл коштів на виконання повноважень депутатами міської ради в сумі 22500 грн.

 

Начальник фінансового відділу

Сновської міської ради                                                              Ліна САВЧЕНКО