» » » Про внесення змін до розпорядження від 03.04.2020 року № 56 «Про створення робочої групи з питань громадського бюджету в Сновській міській територіальній громаді» зі змінами

Про внесення змін до розпорядження від 03.04.2020 року № 56 «Про створення робочої групи з питань громадського бюджету в Сновській міській територіальній громаді» зі змінами

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

05 січня 2021 року                           м.Сновськ                                                №  5

 

 Про внесення змін до розпорядження від 03.04.2020 року № 56 «Про створення робочої групи з питань громадського бюджету в Сновській міській територіальній громаді» зі змінами

З метою координації виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету в Сновській міській територіальній громаді, на виконання «Положення про громадський бюджет (бюджет участі) на території населених пунктів Сновської міської територіальної громади», керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

  1. Для більш повного виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету в Сновській міській територіальній громаді внести зміни до складу робочої групи з питань громадського бюджету та викласти додаток 1 в новій редакції.
  2. Розпорядження від 03.04.2020 року № 56 «Про внесення змін до розпорядження від 15.04.2019 року № 33 «Про створення робочої групи з питань громадського бюджету в Сновській об’єднаній територіальній громаді» зі змінами» вважати таким, що втратило чинність.
  3. 3. Інші пункти розпорядження залишити без змін.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Мірошниченка П.Л.

 

 

Міський голова                                                                              О.МЕДВЕДЬОВ

Додаток 1

до розпорядження Сновського міського голови

від 05.01.2021 року №  5

 

Склад робочої групи з питань громадського бюджету в Сновській міській територіальній громаді

 

1 Мірошниченко Павло Леонідович Голова робочої групи Перший заступник міського голови
2 Мундурс Ірина Миколаївна Заступник голови робочої групи Заступник начальника відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради
3 Орда Світлана Сергіївна Секретар робочої групи Провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради
4 Добненко Наталія Михайлівна Член робочої групи Начальник відділу культури і туризму міської ради, депутат Сновської міської ради
5 Виблова Світлана Анатоліївна Член робочої групи Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради
6 Гребенюк Лілія Миколаївна Член робочої групи Заступник начальника фінансового відділу міської ради
7 Коваленко Валерій Михайлович Член робочої групи Начальник відділу благоустрою та господарського забезпечення міської ради
8 Терещенко Лілія Олександрівна Член робочої групи Провідний спеціаліст відділу юридичної, аналітичної роботи та з питань праці міської ради, депутат Сновської міської ради
9 Гладченко Вікторія Михайлівна Член робочої групи Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та транспорту міської ради

 

10 Никитенко Вікторія Вікторівна Член робочої групи Головний спеціаліст відділу земельних відносин та агропромислового розвитку міської ради
11 Батюк Олена Михайлівна Член робочої групи Провідний спеціаліст відділу організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю міської ради
12 Кошова Ганна Іванівна Член робочої групи Начальник КП  «Щорська житлово-експлуатаційна дільниця»
13 Гордюк Володимир Григорович Член робочої групи Депутат Сновської міської ради
14 Матвієнко Вячеслав Іванович Член робочої групи Депутат Сновської міської ради
15 Полюшко Анна Олексіївна Член робочої групи Депутат Сновської міської ради
16 Симонок Сергій Олександрович Член робочої групи Депутат Сновської міської ради
17 Мартиненко Лариса Вікторівна Член робочої групи Голова Громадської організації «УКРАЇНСЬКЕ ПОКОЛІННЯ»
18 Довбиш Ольга Федорівна Член робочої групи Голова любительського клубу «Майстри Сновщини»
19 Зарецька Ольга Михайлівна Член робочої групи Заступник голови Громадської організації «Спілка жінок Сновщини»
20 Кравець Віктор Олексійович Член робочої групи Заступник голови районної організації  ветеранів України
21 Аліфіренко Антон Леонідович Член робочої групи Голова Громадської організації «Лампа»

 

 

Начальник відділу

економічного розвитку

та інвестицій міської ради                                                                    Г.ГУКУН

 

 

Додаток 2

до розпорядження Сновського

міського голови

від 05.01.2021 року №  5

Положення

про робочу групу з питань громадського бюджету

в Сновській міській територіальній громаді

  1. Загальні положення

 

1.1. Робоча група – створений розпорядженням міського голови постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів, завдань щодо впровадження та функціонування громадського бюджетування у Громаді, здійснюють детальний аналіз та оцінку запропонованих проєктів, надають обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації.

1.2. Робоча група діє у відповідності до чинного законодавства України, рішень Сновської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, «Положення про громадський бюджет (бюджет участі) в Сновській міській територіальній громаді» та цього Положення.

  1. 3авдання робочої групи

 

Завданнями робочої групи є:

2.1. Розгляд та аналіз пропозицій, наданих жителями громади. Затвердження переліку позитивно оцінених пропозицій для винесення на голосування для визначення пропозицій-переможців, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Сновської міської територіальної громади.

2.2. Організація та проведення процесу голосування за подані громадянами проєкти з метою визначення пропозицій-переможців.

2.3. Підрахунок голосів, затвердження підсумків голосування та визначення пропозицій-переможців, які отримають фінансування за рахунок коштів громадського бюджету Сновської міської територіальної громади.

2.4. Розгляд проблемних та спірних питань, що виникають в процесі впровадження громадського бюджету в Сновській міській територіальній  громаді.

  1. Права робочої групи

 

Робоча група, відповідно до покладених на неї завдань, має право:

3.1.  Заслуховувати   авторів   пропозицій    під   час   складання   переліку позитивно оцінених пропозицій для винесення на голосування для визначення пропозицій-переможців та отримувати від них додаткову інформацію.

3.2. 3дійснювати контроль за дотриманням рівних умов для жителів громади під час проведення голосування, надавати жителям громади консультаційну допомогу.

3.3. Отримувати інформацію від розпорядників бюджетних коштів – виконавців пропозицій-переможців, про хід реалізації пропозицій, які фінансуються за рахунок громадського бюджету Сновської міської територіальної громади.

  1. Структура та організація роботи

 

4.1.  Кількісний, персональний склад робочої групи та положення про неї затверджуються розпорядженням міського голови.

4.2.  Голова, заступник голови, секретар та члени робочої групи діють на громадських засадах, у рамках виконання посадових обов’язків.

4.3. 3а рішенням голови робочої групи до складу групи можуть включатися представники установ та організацій відповідного профілю.

4.4. Припинення членства в робочій групі здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.

4.5.  Керівництво робочою групою здійснює її голова, у разі відсутності

– заступник голови робочої групи.

4.6. Формою роботи робочої групи є засідання, що скликаються її головою по мірі виникнення нагальних питань, що потребують вирішення.

4.7. Місце та час проведення засідань робочої групи визначаються головою робочої групи. Засідання робочої групи є легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу робочої групи.

4.8. Рішення робочої групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні членів групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

4.9. Робоча група на своїх засіданнях приймає рішення, висновки та рекомендації, які підписує її голова та секретар.

4.10. Протоколи з підсумками голосування та визначенням пропозицій-переможців підписують усі члени робочої групи.

4.11. Протоколи засідань, рішення, висновки та рекомендації робочої групи оприлюднюються на офіційному сайті Сновської міської ради.

 

 

Начальник відділу

економічного розвитку

та інвестицій міської ради                                                                    Г.ГУКУН