» » Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету

Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

27 серпня 2021 року                      м. Сновськ                                        № 102

Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджету

Керуючись  ст. 28, 52 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23,72,78 Бюджетного Кодексу України, п.11 рішення міської ради від 24.12.2020 №26-2VIII «Про бюджет Сновської міської  територіальної громади на 2021 рік» (код бюджету 25510000000) (далі – міської ТГ), за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку виконавчий комітет міської ради  в и р і ш и в :

  1. В зв’язку з визнанням Сновської міської територіальної громади переможцем відбору на співфінансування у рамках «Фонду малих проєктів -2021»:

1.1 Збільшити дохідну частину спеціального фонду  бюджету міської ТГ за КДК 42030300 «Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» на суму 472675 грн.;

1.2 Виділити додаткові бюджетні асигнування головному розпоряднику коштів бюджету міської ТГ – Сновській міській раді  за КПКВК 0117700 «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» у сумі 532675 грн. на реалізацію проєкту «Від віку дожиття – до віку щастя!» – розширення послуг «Простору активного довголіття», в т.ч.:

– по спеціальному фонду у сумі 472675 грн. за рахунок надходження коштів від представництва Фонду Міжнародної солідарності в Україні;

– по загальному фонду у сумі 60000 грн. для забезпечення співфінансування за рахунок коштів бюджету міської ТГ;

–  видатки на співфінансування з бюджету міської ТГ на реалізацію проєкту,  забезпечити за рахунок зменшення асигнувань спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування  та забудови територій (містобудівної документації)» на суму 60000 грн. та зменшення коштів переданих із загального до спеціального фонду бюджету на суму 60000 грн.

  1. В зв’язку з виробничою необхідністю здійснити перерозподіл асигнувань в межах річних показників загального та спеціального фондів бюджету міської ТГ:

2.1 По управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту по загальному фонду:

– зменшити асигнування

за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  – – 2100 грн.;

за КПКВК 0611070 «Надання позашкільної  освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – – 982 грн.;

– збільшити асигнування

за КПКВК 0611130 «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – + 2100 грн.;

за КПКВК 0611070 «Надання позашкільної  освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2240  «Оплата  послуг (крім комунальних)» – + 982 грн.

2.2 По міській раді за рахунок зменшення асигнувань спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування  та забудови територій (містобудівної документації)» на суму 12590 грн. та зменшення коштів переданих із загального до спеціального фонду бюджету на суму 12590 грн. збільшити асигнування загального фонду по КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на суму 12590 грн. для оплати нотаріальних послуг.

2.3 По міській раді по загальному фонду:

– зменшити асигнування

за КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата  послуг (крім комунальних)» – – 8000 грн.;

– збільшити асигнування

за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»  на суму 8000 грн. для оплати відряджувальних та водопостачання.

  1. 3. Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до показників бюджету міської ТГ на 2021 рік з послідуючим затвердженням на сесії міської ради.

Міський голова                                                                 Олександр МЕДВЕДЬОВ