» » Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету

Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету

Україна

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

03 липня 2020 року                    м.Сновськ                                           № 52

Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету

Керуючись  ст. 28, 52 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 23,72,78 Бюджетного Кодексу України, п.11 рішення міської ради від 20.12.2019 №10-42VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”(далі – бюджет міської ОТГ), за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку виконавчий комітет вирішив:

  1. В зв’язку з виробничою необхідністю здійснити перерозподіл коштів в межах річних показників загального та спеціального фондів бюджету:

– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» (загальний фонд) за рахунок зменшення асигнувань по КЕКВ 2230  на суму 9600 грн.   збільшити асигнування по КЕКВ 2210 на суму 9600 грн. для придбання предметів та матеріалів для поточного ремонту;

– по міській раді  КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»  зменшити асигнування загального фонду по КЕКВ 2281 на суму 2850 грн., збільшити передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету на суму 2850 грн., збільшити асигнування спеціального фонду (бюджету розвитку) по  КЕКВ 2281 на суму 2850 грн. згідно із додатком 1 для оплати послуг по експертній грошовій оцінці земельної ділянки, яка підлягає продажу;

–  по міській раді КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити асигнування спеціального фонду (бюджету розвитку) КЕКВ 3132 на суму 500000 грн. згідно із додатком 1, зменшити передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету на суму 500000 грн., збільшити асигнування загального фонду КЕКВ 2240 на суму 500000 грн. для оплати робіт по поточному ремонту автомобільних доріг.

  1. В зв’язку із уточненням назви проєкту – переможця конкурсу мікрогрантів, проведеного Благодійним фондом «Карітас Київ», відповідно до листа благодійного фонду від 24.06.2020 №47, яким в назві проєкту – «Кімната успіху»  слова  «Сновська міська рада, Чернігівська обл.» змінено на слова  «Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області», внести зміни по визначенню головного розпорядника коштів по співфінансуванню за рахунок коштів бюджету міської ОТГ для реалізації проєкту, а саме:

– по міській раді  зменшити асигнування загального фонду по КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»  КЕКВ 2210 на суму 9400 грн.;

– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту збільшити асигнування загального фонду по КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2210  на суму 9400 грн.

  1. 3. Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до показників бюджету міської ОТГ на 2020 рік з послідуючим затвердженням на сесії міської ради.

 

Міський голова                                                                             О.МЕДВЕДЬОВ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

Сновської міської ради

від 03 липня 2020 року № 52

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році

  (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямоіуються на будівництво об’єкта у бюджетному періоді, гривень
0100000 Сновська міська рада (апарат) -497150,00
0110000 Сновська міська рада (апарат) -497150,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Попудренка в м.Сновськ Чернігівської обл. -500000,00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Оплата послуг за експертно-грошову оцінку землі, яка підлягає продажу +2850,00
Разом   -497150,00
Начальник фінансового відділу Л.САВЧЕНКО