» » Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету

Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету

Україна

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

04 серпня 2020 року                   м.Сновськ                                           №  66

Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету

Керуючись  ст. 28, 52 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 23,72,78 Бюджетного Кодексу України, п.11 рішення міської ради від 20.12.2019 №10-42VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”(далі – бюджет міської ОТГ), за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку виконавчий комітет вирішив:

  1. В зв’язку з виробничою необхідністю здійснити перерозподіл коштів в межах річних показників загального та спеціального фондів бюджету:

1.1. По міській раді:

– КПКВК 0116013 ,,Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства” зменшити асигнування спеціального фонду (бюджету розвитку) КЕКВ 3110 на суму 40000 грн., згідно із додатком 1, зменшити передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету на суму 40000 грн., збільшити асигнування загального фонду КЕКВ 2240 на суму 40000 грн. для забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства.

– КПКВК 0117310 ,,Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства” зменшити асигнування спеціального фонду (бюджету розвитку) КЕКВ 3142 на суму 150000 грн., згідно із додатком 1, зменшити передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету на суму 150000 грн., збільшити асигнування загального фонду по фінансовому відділу міської ради за КПКВК 9770 ,,Інші субвенції з місцевого бюджету” КЕКВ 3220 для надання з бюджету міської ОТГ іншої субвенції обласному бюджету на суму 150000 грн. для реалізації проєкту «Реконструкція каналізаційних мереж по вул. Незалежності, Некрасова, Сновській у м. Сновськ Чернігівської області».

1.2. По управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту КПКВК 0611020 ,,Надання загальної середньої освіти закладами загальної  середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))” зменшити асигнування загального фонду по КЕКВ 2210 ,,Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” на загальну суму 414535 грн. для закупівлі комп’ютерного обладнання, засобів навчання та обладнання   для навчальних кабінетів початкової школи, в т.ч. за рахунок:

– «Субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 373080 грн.;

– коштів бюджету міської ОТГ в сумі 41455 грн. (виділення коштів, на які були передбачені на засіданні виконавчого комітету 02.06.2020 року та затвердженні на сесії міської ради від 23.06.2020р.).

Збільшити передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету на суму 414535 грн.

Збільшити асигнування спеціального фонду КЕКВ 3110 ,,Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” на суму 414535  грн., згідно із додатком 1.

  1. З метою забезпечення оплати проєктних робіт по об’єкту ,,Будівництво водопровідної мережі по вулицям Юрія Костюченка, Шевченка, Калініна та насосної станції над існуючої свердловиною в м.Сновськ Чернігівської області” в сумі 350000 грн. здійснити перерозподіл коштів бюджету розвитку по міській раді згідно із додатком 1.
  2. 3. Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до показників бюджету міської ОТГ на 2020 рік з послідуючим затвердженням на сесії міської ради.

Міський голова                                                                    О.МЕДВЕДЬОВ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 04 серпня 2020 року №__
Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи Обсяги видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об’єкта у бюджетному періоді, гривень
0100000 Сновська міська рада (апарат) -190000,00
0110000 Сновська міська рада (апарат) -190000,00
0106013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальні видатки -40000,00
0117310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства Реконструкція очисних споруд в місті Сновськ Чернігівської області -350000,00
0117310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства Будівництво водопровідної мережі по вулицям Юрія Костюченка, Шевченка, Калініна та насосної станції над існуючої свердловиною в м.Сновськ Чернігівської області +350000,00
0117310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства Реконструкція каналізаційних мереж вулиць Незалежності, Некрасова, Сновській в місті Сновськ Чернігівської області -150000,00
0600000 Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту +414535,00
0610000 Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту +414535,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної  середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) Капітальні видатки в т.ч.: на закупівлю комп’ютерного обладнання, засобів навчання та обладнання  для навчальних кабінетів початкової школи, в т.ч.: +414535,00
 субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету +373080,00
бюджет міської об’єднаної територіальної громади +41455,00
Разом +224535,00
Заступник начальника фінансового відділу Л.ГРЕБЕНЮК