» » Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету

Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету

Україна

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

08 вересня 2020 року                  м.Сновськ                                                    № 78

Про внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету

Керуючись  ст. 28, 52 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 23,72,78 Бюджетного Кодексу України, п.11 рішення міської ради від 20.12.2019 №10-42VII ,,Про бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”(далі – бюджет міської ОТГ), за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку виконавчий комітет вирішив:

  1. В зв’язку з виробничою необхідністю здійснити перерозподіл коштів в межах річних показників загального та спеціального фондів бюджету:

1.1. По міській раді:

– КПКВК 0117310 ,,Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства” зменшити асигнування спеціального фонду (бюджету розвитку) КЕКВ 3142 на суму 114000 грн., згідно із додатком 1, зменшити передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету на суму 114000 грн.

– КПКВК 0116013 ,,Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства” збільшити асигнування загального фонду КЕКВ 2240 на суму 14000 грн. для забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства.

1.2. По КНП «Сновський ЦПМД» КПКВК 0112111 КЕКВ 2610 збільшити асигнування загального фонду на суму 100000 грн. для придбання засобів індивідуального захисту медичних працівників.

1.3. По управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту:

– КПКВК 0611090 ,,Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” зменшити асигнування загального фонду по КЕКВ 2230 на суму 200000 грн.;

– КПКВК 0611020 ,,Надання загальної середньої освіти закладами загальної  середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))” збільшити асигнування загального фонду на  суму 200000 грн., в т.ч.: КЕКВ 2240-170000 грн. та КЕКВ 2273 – 30000 грн. для оплати послуг та електроенергії.

  1. Фінансовому відділу міської ради внести відповідні зміни до показників бюджету міської ОТГ на 2020 рік з послідуючим затвердженням на сесії міської ради.

Міський голова                                                                    О.МЕДВЕДЬОВ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 08 вересня 2020 року № 78
Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи Обсяги видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об’єкта у бюджетному періоді, гривень
0100000 Сновська міська рада (апарат) -114 000,00
0110000 Сновська міська рада (апарат) -114 000,00
0117310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства Реконструкція очисних споруд в місті Сновськ Чернігівської області -114 000,00
Разом -114 000,00
Начальник фінансового відділу Л.САВЧЕНКО