» » Про врегулювання орендних відносин між суб’єктами майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади

Про врегулювання орендних відносин між суб’єктами майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорок дев’ята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ 

28 липня 2020 року                           м. Сновськ                                          № ­­­5-49/VII

 

Про врегулювання орендних відносин між суб’єктами майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади

 

З метою врегулювання процесу передачі в оренду майна, що перебуває в комунальній власності об’єднаної територіальної громади; відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483; керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг

міська рада вирішила:

 

 1. Визначити Сновську міську раду Сновського району Чернігівської області уповноваженим органом управління у сфері орендних відносин (надалі – уповноважений орган).

 

 1. Встановити, що комунальні підприємства, установи, організації, заклади Сновської міської ради (надалі – балансоутримувачі), яким передано комунальне майно та закріплене за ними на праві оперативного управління або господарського відання, являються орендодавцями щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 400 кв. м. на одного балансоутримувача, а також іншого окремого індивідуально визначеного майна, відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 1. Встановити Сновську міську раду Сновського району Чернігівської області орендодавцем в наступних випадках:
  • Майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади, яке перебуває на балансі Сновської міської ради;
  • Майна комунальних підприємств, установ, організацій, закладів міської ради після перевищення ними зданої в оренду площі 400 кв. м.;
  • Єдиних майнових комплексів підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів.

 

 1. Визначити, що уповноважений орган:
  • Погоджує балансоутримувачу рішення про намір передачі майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в оренду, а у випадку, коли уповноважений орган є ініціатором передачі комунального майна в оренду, надає балансоутримувачу рішення про доцільність його передачі;
  • Погоджує рішення орендодавця про продовження договору оренди комунального майна, укладеного без проведення аукціону, та рішення про відмову у продовженні договору оренди майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади;
  • Приймає рішення про включення об’єктів комунальної власності до Переліку першого типу та Переліку другого типу (крім випадків, зазначених в абзаці 4 пункту 6 статті 6 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

 

 1. Покласти обов’язки на балансоутримувачів майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади щодо:
  • Здійснення всіх підготовчих дій об’єктів до оренди;
  • Контролю за використанням майна, переданого в оренду.

 

 1. Взяти до уваги, що до моменту затвердження Сновською міською радою Сновського району Чернігівської області Примірного договору оренди комунального майна та Методики розрахунку орендної плати, застосовуються нормативно-правові акти щодо державного майна.

 

 1. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, затверджене рішення 12 сесії міської ради 7 скликання від 24 жовтня 2017 року №2-12/VIІІ.

 

 1. Довести дане рішення до відома всіх комунальних підприємств, установ, організацій, закладів Сновської міської ради.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови І.Орду та на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова С.Виблов).

 

 

Міський голова                                                                         О.МЕДВЕДЬОВ