» » » » Про встановлення  місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної громади

Про встановлення  місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної громади

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьма сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

­­­­­06 липня 2021 року                        м. Сновськ                                       № 3-8/VIІI

 Про встановлення  місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної громади

 Відповідно до статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 269, 270, 271, 273, 274, 277, 281-289 Податкового кодексу України; керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради

міська рада вирішила:

 

 1. Встановити на території Сновської міської територіальної громади:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) ставки орендної плати за земельні ділянки згідно з додатком 2;

3) пільги для фізичних та юридичних осіб із сплати земельного податку, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.

 1. Затвердити Положення   про   порядок   обчислення   та  сплати   земельного податку на території Сновської міської територіальної громади згідно з додатком 4.
 1. Встановити на території Сновської міської територіальної громади єдиний податок для платників першої та другої групи з 01.01.2022 року в наступних розмірах:
 • Перша група (фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року) – 10 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.
 • Друга група (фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року) — 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
 1. Затвердити Положення про   порядок   обчислення   та  сплати   єдиного   податку  на території Сновської міської територіальної громади згідно з додатком 5.
 1. Встановити на території Сновської міської територіальної громади:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 6;

2) пільги для фізичних осіб щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 7.

 1. З метою диференціації ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначити зонування території Сновської міської територіальної громади наступним чином:

–    Зона   1    –   територія міста Сновська;

–  Зона 2 – території сільських населених пунктів Сновської  територіальної громади.

 1. Затвердити Положення   про   порядок   обчислення   та  сплати   податку на нерухоме майно, відмінне  від  земельної ділянки, на території Сновської міської територіальної громади згідно з додатком 8.
 1. Встановити на території Сновської міської територіальної громади транспортний податок, а саме: встановити ставку для платників транспортного податку з 01.01.2022 року в розмірі 25 000 гривень на календарний рік за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
 1. Затвердити Положення про порядок обчислення  та  сплати  транспортного податку на території Сновської міської територіальної громади згідно з додатком 9.
 1. Встановити на території Сновської міської територіальної громади туристичний збір в наступних розмірах:

а) для внутрішнього туризму (для українських туристів) – 0,25 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі);

б) для в’їзного туризму (для іноземних туристів) – 0,25 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).

 1. Затвердити Положення про   порядок   обчислення   та  сплати   туристичного збору на території Сновської міської територіальної громади згідно з додатком 10.
 1. Затвердити Перелік податкових агентів, які здійснюють утримання туристичного збору на території Сновської міської територіальної громади та його перерахування до бюджету Сновської міської територіальної громади, згідно з додатком 11.
 1. Встановити на території Сновської міської ради збір за місця для паркування транспортних засобів, а саме:

встановити ставку для платників збору за місця для паркування транспортних засобів з 01.01.2022 року у розмірі 0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 1. Затвердити Положення про   порядок   обчислення   та  сплати   збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сновської міської територіальної громади згідно з додатком 12.
 1. Нараховані суми податків платниками у повному обсязі  перераховуються до бюджету Сновської міської територіальної громади та зараховуються відповідно до норм Бюджетного кодексу України.
 1. Дане рішення чинне з 01 січня 2022 року.
 1. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови П.Мірошниченка та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Г.Гукун).

Міський голова                                                            Олександр МЕДВЕДЬОВ

Додаток 1
до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної громади»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(8 сесія 8 скликання)

від 06 липня 2021 р. № 3-8/VІІІ

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
74 74258 7425800000 Сновська міська рада
Вид цільового призначення земель Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код найменування для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 1,000 0,700 5,000 0,700
01.02 Для ведення фермерського господарства 1,000 0,700 5,000 0,700
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 1,000 0,700 5,000 0,700
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 1,000 0,700 5,000 0,700
01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 0,700 5,000 0,700
01.06 Для колективного садівництва 1,000 0,700 5,000 0,700
01.07 Для городництва 1,000 0,700 5,000 0,700
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 1,000 0,700 5,000 0,700
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1,000 0,700 5,000 0,700
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 1,000 0,700 5,000 0,700
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1,000 0,700 5,000 0,700
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 1,000 0,700 5,000 0,700
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1,000 0,700 5,000 0,700
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природо-заповідного фонду 1,000 0,700 5,000 0,700
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,100 0,100 5,000 5,000
02.02 Для колективного житлового будівництва 0,100 0,100 5,000 5,000
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,100 0,100 5,000 5,000
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 1,000 1,000 5,000 5,000
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,100 0,100 5,000 5,000
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,100 0,100 5,000 5,000
02.07 Для іншої житлової забудови 0,100 0,100 5,000 5,000
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09, 02.10 та для збереження та використання земель природо-заповідного фонду 0,100 0,100 5,000 5,000
02.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови 0,100 0,100 5,000 5,000
02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури 0,100 0,100 5,000 5,000
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 1,000 1,000 5,000 5,000
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 1,000 1,000 5,000 5,000
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 1,000 1,000 5,000 5,000
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 1,000 1,000 5,000 5,000
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 1,000 1,000 5,000 5,000
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 1,000 1,000 5,000 5,000
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1,500 1,500 5,000 5,000
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 2,000 2,000 5,000 5,000
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 2,000 2,000 5,000 5,000
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 2,000 2,000 5,000 5,000
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 1,000 1,000 5,000 5,000
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1,000 1,000 5,000 5,000
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 2,000 2,000 5,000 5,000
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 1,000 1,000 5,000 5,000
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 2,000 2,000 5,000 5,000
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17  та для збереження та використання земель природо-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
03.17 Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення 1,000 1,000 5,000 5,000
04 Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення
04.08 Для збереження та використання заказників 1,500 1,500 5,000 5,000
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 1,500 1,500 5,000 5,000
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 1,500 1,500 5,000 5,000
05 Землі іншого природоохоронного призначення 1,500 1,500 5,000 5,000
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 1,500 1,500 5,000 5,000
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 1,500 1,500 5,000 5,000
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 1,500 1,500 5,000 5,000
07.04 Для колективного дачного будівництва 1,500 1,500 5,000 5,000
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природо-заповідного фонду 1,500 1,500 5,000 5,000
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 1,500 1,500 5,000 5,000
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 1,500 1,500 5,000 5,000
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 1,500 1,500 5,000 5,000
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природо-заповідного фонду 1,500 1,500 5,000 5,000
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 0,100 0,100 0,100 0,100
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,100 0,100 0,100 0,100
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природо-заповідного фонду 0,100 0,100 0,100 0,100
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 2,000 2,000 5,000 5,000
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 2,000 2,000 5,000 5,000
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 2,000 2,000 5,000 5,000
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 2,000 2,000 5,000 5,000
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 2,000 2,000 5,000 5,000
10.06 Для сінокосіння 2,000 2,000 5,000 5,000
10.07 Для рибогосподарських потреб 2,000 2,000 5,000 5,000
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 2,000 2,000 5,000 5,000
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.08 та для збереження та використання земель природо-заповідного фонду 2,000 2,000 5,000 5,000
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 2,000 2,000 5,000 5,000
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 2,000 2,000 5,000 5,000
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 2,000 2,000 5,000 5,000
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 2,000 2,000 5,000 5,000
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природо-заповідного фонду 2,000 2,000 5,000 5,000
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 2,000 2,000 5,000 5,000
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 2,000 2,000 5,000 5,000
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 3,000 3,000 5,000 5,000
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 2,000 2,000 5,000 5,000
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 та для збереження та використання земель природо-заповідного фонду 2,000 2,000 5,000 5,000
12.11 Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 3,000 3,000 5,000 5,000
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3,000 3,000 5,000 5,000
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 2,000 2,000 5,000 5,000
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3,000 3,000 5,000 5,000
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 3,000 3,000 5,000 5,000
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3,000 3,000 5,000 5,000
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02  та для збереження та використання земель природо-заповідного фонду 3,000 3,000 5,000 5,000
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 1,000 1,000 5,000 5,000
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії 1,000 1,000 5,000 5,000
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби 1,000 1,000 5,000 5,000
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ 1,000 1,000 5,000 5,000
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань 1,000 1,000 5,000 5,000
18 Землі загального користування 0,500 0,500 5,000 5,000

Примітка: за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) у розмірі 4 % від їх нормативної грошової оцінки незалежно від місця розташування та цільового призначення;

за земельні ділянки, на які перейшло право користування до фізичних або юридичних осіб, в зв’язку з придбанням у власність нежитлових будівель та споруд, і право на такі земельні ділянки відповідно чинного законодавства не оформлено – у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки землі.

Відповідно до підпункту 14.1.130 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України одиниця площі оподатковуваної земельної ділянки: у межах населеного пункту – 1 (один) метр квадратний (кв. метр); за межами населеного пункту – 1 (один) гектар (га).

Секретар міської ради                                                                                 Наталія САМОЙЛОВА

Додаток 2

до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної громади»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(8 сесія 8 скликання)

від 06 липня 2021 р. № 3-8/VІІІ

СТАВКИ
орендної плати за земельні ділянки

 

Вид цільового призначення земель Розмір орендної плати
(відсотків від нормативної грошової оцінки землі або земельного податку)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код найменування для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

– в межах населених пунктів

9%

2%

9%

2%

9%

9%

9%

9%

01.02 Для ведення фермерського господарства 7% 7% 7% 7%
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 7% 7% 7% 7%
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 7% 7% 7% 7%
01.05 Для індивідуального садівництва 7% 7% 7% 7%
01.06 Для колективного садівництва 7% 7% 7% 7%
01.07 Для городництва 7% 7% 7% 7%
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 7% 7% 7% 7%
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 7% 7% 7% 7%
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 5% 5 ставок зем.податку 5% 5 ставок зем.податку
02.02 Для колективного житлового будівництва 5% 5 ставок зем.податку 5% 5 ставок зем.податку
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 5% 5 ставок зем.податку 5% 5 ставок зем.податку
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 5% 5 ставок зем.податку 5% 5 ставок зем.податку
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 5% 5 ставок зем.податку 5% 5 ставок зем.податку
02.07 Для іншої житлової забудови 5% 5 ставок зем.податку 5% 5 ставок зем.податку
02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури 5% 5 ставок зем.податку 5% 5 ставок зем.податку
03 Землі громадської забудови
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

– для розміщення та обслуговування АЗС;

– для розміщення та обслуговування аптек;

– інші будівлі торгівлі

12%

10%

10%

12% 10%   10% 12%

10%       10%

12% 10%   10%
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 7% 7% 7% 7%
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 12% 12% 12% 12%
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 3% 3% 5% 5%
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 5% 5% 5% 5%
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 7% 7% 7% 7%
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 5% 5% 5% 5%
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 7% 7% 7% 7%
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 3% 3% 3% 3%
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 3% 3% 3% 3%
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 7% 7% 10% 10%
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 7% 7% 10% 10%
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 7% 7% 10% 10%
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 7% 7% 10% 10%
10.06 Для сінокосіння 7% 7% 10% 10%
10.07 Для рибогосподарських потреб 7% 7% 10% 10%
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 7% 7% 10% 10%
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 5% 5% 5% 5%
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 5% 5% 5% 5%
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 5% 5% 5% 5%
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 5% 5% 5% 5%
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 7% 7% 7% 7%
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 7% 7% 7% 7%
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 7% 7% 7% 7%
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 7% 7% 7% 7%
12.11 Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 7% 7% 7% 7%
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 10% 10% 10% 10%
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 7% 7% 10% 10%
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 10% 10% 10% 10%
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 10% 10% 10% 10%
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 10% 10% 10% 10%
18 Землі загального користування 7% 7% 7% 7%

Секретар міської ради                                                                                 Наталія САМОЙЛОВА

Додаток 3
до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної громади»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(8 сесія 8 скликання)

від 06 липня 2021 р. № 3-8/VІІІ

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку1
Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території  територіальної громади
74 74258 7425800000 Сновська міська рада
Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Фізичним особам відповідно до статті 281 Податкового кодексу України:- за землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

– для ведення особистого селянського господарства;

– для індивідуального дачного будівництва;

– для будівництва індивідуальних гаражів;

– для ведення садівництва.

100
Юридичним особам відповідно до статті 282 Податкового кодексу України, а також: військовим формуванням утвореним відповідно до Законів України, Збройним силам України та Державній прикордонній службі України, територіальним органам СБУ, органам і підрозділам ДСНС, територіальним органам Національної поліції України, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, органам прокуратури, закладам, установам та організаціям, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів; комунальним підприємствам (установам), організаціям, які підпорядковуються Сновській міській раді:

– для сінокосіння і випасання худоби (01.08);

– для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01);

– для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (02.03);

– для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання (02.04);

– для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування (03.01);

– для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (03.02);

– для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги (03.03);

– для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій (03.04);

– для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування (03.05);

– для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів (03.06);

– для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС (03.14);

– для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів (06.01);

– для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту (07.02);

– для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини (08.01);

– для розміщення та обслуговування музейних закладів (08.02);

– для розміщення та постійної діяльності Збройних сил України (15.01);

– для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії України (15.02);

– для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України (15.03);

– для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України (15.04);

– для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС (15.09);

– для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ, та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції (15.10);

– для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки (03.11);

– для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (03.12);

– для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02);

– для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (11.03).

100

  

Секретар міської ради                                                                                 Наталія САМОЙЛОВА

Додаток 4
до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної громади»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(8 сесія 8 скликання)

від 06 липня 2021 р. № 3-8/VІІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати земельного податку

на території Сновської міської територіальної громади

 

 1. Платники земельного податку

1.1. Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі, чиї земельні ділянки розташовані на території Сновської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області.

1.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

 1. Об’єкти оподаткування

2.1. Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

 1. База оподаткування земельним податком

3.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням

коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України або площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3.2. Рішення Сновської міської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

3.3. Податок за лісові землі справляється, як складова рентної плати за спеціальне

використання лісових ресурсів у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

 

 4.Ставки земельного податку та податковий період

4.1. Встановити ставки земельного податку згідно з додатком 1 до цього Положення.

4.2. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

4.3. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

 1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

5.1. Від сплати податку звільняються:

51.1. інваліди першої і другої групи;

5.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.1.3. пенсіонери (за віком);

5.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

5.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи.

5.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної

категорії фізичних осіб підпунктом 6.1. цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

5.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

5.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і

споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

5.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

5.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

5.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

5.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

5.4. Якщо фізична особа, визначена у підпункті 6.1. цього Положення, має у власності

декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання або зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового

(звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

5.5. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для окремих категорій громадян

згідно з Додатком 2 до цього Положення.

 

 1. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

6.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об’єднань осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об’єднань осіб з інвалідністю;

6.1.2. громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та спілками громадських об’єднань осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці;

6.1.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки (перелік затверджується Кабінетом

Міністрів України);

6.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і

джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

6.1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій

 

 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

7.1. Не сплачується податок за:

7.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених

відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

7.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у

стадії сільськогосподарського освоєння;

7.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які

використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

7.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

– паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження,

протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани,очисні споруди;

– майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для

зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного

транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100% акцій (часток, паїв) належить державі;

7.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та

фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

7.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

7.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно

до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

7.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших

будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути

(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

 1. Особливості користування пільгами по платі за землю

8.1. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

8.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх

частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним,

загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

 1. Порядок обчислення плати за землю та строки подання звітності

Встановити, що обчислення сум податку здійснюється відповідно до вимог пунктів 286.1-

286.7 статті 286 Податкового кодексу України у наступному порядку:

9.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного

кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних

відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

9.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку

щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному

контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

9.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію,

що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

9.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі

платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

9.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або

фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи

до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

9.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності

кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

– у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

– пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

– пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній

власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

9.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 5 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

 1. Строки та порядок сплати плати за землю

10.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у

поточному році.

10.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться

контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

10.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільської (селищної) ради за квитанцією про приймання податкових платежів, форма якої встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України.

10.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

10.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

10.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку

сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

 

Секретар міської ради                                                                                 Наталія САМОЙЛОВА

Додаток 5

до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної громади»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(8 сесія 8 скликання)

від 06 липня 2021 р. № 3-8/VІІІ

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати єдиного податку на території

Сновської міської територіальної громади

 

 1. Ставки податку

 

1.1. Ставка єдиного податку для платників першої групи встановлюється у розмірі 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – прожитковий мінімум).

1.2. Ставка єдиного податку для платників другої групи встановлюється у розмірі  20% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – мінімальна заробітна плата).

1.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3% доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

2) 5% доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2) цього пункту.

1.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої групи (фізичні особи-підприємці) у розмірі 15%:

– до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1), 2) і 3) пункту 1.3. цього Положення;

– до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

– до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Положенні;

– до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

– до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1) або 2) пункту 1.3. цього Положення відповідно.

1.5. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

1.6. Ставки, встановлені пунктами 1.1.-1.6. цього Положення, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

– платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.3. цього Положення, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15%. Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

– платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.3. цього Положення, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15%. Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

Суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

У разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу України, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5% (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

 

 1. Податковий (звітний) період

 

2.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал (крім податкового періоду для податкової звітності з податку на додану вартість, визначеного пунктом 202.1 статті 202 Податкового Кодексу України).

2.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду. Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників – період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року. Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються – період з початку року до їх фактичного припинення.

2.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

2.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб – підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання  спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку. Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

2.5. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи

податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов’язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

2.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

2.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

 

 1. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

 

Встановити, що порядок нарахування та строки сплати податку здійснюється відповідно до вимог статті 295 Податкового кодексу України у наступному порядку:

3.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

3.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

3.3. Сплата єдиного податку платниками першої – третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

3.4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

3.5. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 5.1 і пункту 5.5 цього Положення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку. Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

3.6. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

3.7. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

3.8. Платники єдиного податку четвертої групи:

3.8.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України;

3.8.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

– у I кварталі – 10%;

– у II кварталі – 10%;

– у III кварталі – 50%;

– у IV кварталі – 30%;

3.8.3. утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі – у порядку, визначеному підпунктом 5.9.2. цього Положення;

3.8.4. що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію;

3.8.5. зобов’язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:

– уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

– подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку;

3.8.6. у разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується;

3.8.7. у разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації;

3.8.8. перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок бюджету Сновської міської територіальної громади.

 

 

Секретар міської ради                                                                                 Наталія САМОЙЛОВА

Додаток 6
до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної громади»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(8 сесія 8 скликання)

від 06 липня 2021 р. № 3-8/VІІІ

 

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

на території  Сновської міської територіальної громади

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади
74 74258 7425800000 Сновська міська рада
Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 1,0 0,5 0,3 0,3
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 1,0 0,5 0,3 0,3
1110.3 Будинки садибного типу 1,0 0,5 0,3 0,3
1110.4 Будинки дачні та садові 1,0 0,5 0,3 0,3
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 1,0 0,5 0,3 0,3
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 1,0 0,5 0,3 0,3
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 1,0 0,5 0,3 0,3
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 1,0 0,5 0,3 0,3
1122.3 Будинки житлові готельного типу 1,0 0,5 0,3 0,3
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,5 0,5 0,5 0,5
1211.2 Мотелі 0,5 0,5 0,5 0,5
1211.3 Кемпінги 0,5 0,5 0,5 0,5
1211.4 Пансіонати 0,5 0,5 0,5 0,5
1211.5 Ресторани та бари 0,5 0,25 0,6 0,3
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,5 0,5 0,5 0,5
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,5 0,5 0,5 0,5
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,5 0,5 0,5 0,5
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,5 0,5 0,5 0,5
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 0,0 0,0 0,0 0,0
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,5 1,5 1,5 1,5
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,0 0,0 0,0 0,0
1220.4 Будівлі закордонних представництв5 0,0 0,0 0,0 0,0
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,6 0,3 0,6 0,3
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,6 0,3 0,6 0,3
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,5 0,15 0,5 0,25
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,2 0,2 0,4 0,2
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,6 0,3 0,6 0,3
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,6 0,3 0,6 0,3
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,2 0,1 0,2 0,1
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,6 0,3 0,6 0,3
1230.9 Будівлі торговельні інші 0,4 0,15 0,5 0,25
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 1,0 0,5 1,0 0,5
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 1,0 0,5 1,0 0,5
1241.3 Будівлі міського електротранспорту 1,0 0,5 1,0 0,5
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 1,0 0,5 1,0 0,5
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі 1,0 0,5 1,0 0,5
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 1,0 0,5 1,0 0,5
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 1,0 0,5 1,0 0,5
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 1,0 0,5 1,0 0,5
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 1,0 0,5 1,0 0,5
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,4 0,2 0,2 0,2
1242.2 Гаражі підземні 0,4 0,2 0,2 0,2
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,4 0,2 0,2 0,2
1242.4 Навіси для велосипедів 0,4 0,2 0,2 0,2
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 0,5 0,5 0,5 0,5
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 0,5 0,5 0,5 0,5
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 0,5 0,5 0,5 0,5
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 0,5 0,5 0,5 0,5
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 0,5 0,5 0,5 0,5
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 0,5 0,5 0,5 0,5
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

 

0,4 0,4 0,2 0,2
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 0,5 0,5 0,5 0,5
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 0,4 0,4 0,2 0,2
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 1,5 1,5 1,5 1,5
1252.2 Резервуари та ємності інші 0,6 0,6 0,6 0,6
1252.3 Силоси для зерна 0,6 0,6 0,6 0,6
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,6 0,6 0,6 0,6
1252.5 Склади спеціальні товарні 0,6 0,6 0,6 0,6
1252.6 Холодильники 0,4 0,2 0,4 0,2
1252.7 Складські майданчики 0,6 0,6 0,6 0,6
1252.8 Склади універсальні 0,6 0,6 0,6 0,6
1252.9 Склади та сховища інші5 0,4 0,4 0,2 0,2
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 1,0 0,5 1,0 0,5
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 1,0 0,5 1,0 0,5
1261.3 Цирки 1,0 0,5 1,0 0,5
1261.4 Казино, ігорні будинки 1,0 0,5 1,0 0,5
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 1,0 0,5 1,0 0,5
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 1,0 0,5 1,0 0,5
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5 0,0 0,0 0,0 0,0
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,0 0,0 0,0 0,0
1262.3 Технічні центри 0,6 0,3 0,6 0,3
1262.4 Планетарії5 0,0 0,0 0,0 0,0
1262.5 Будівлі архівів5 0,0 0,0 0,0 0,0
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,0 0,0 0,0 0,0
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 0,6 0,3 0,6 0,3
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,6 0,3 0,6 0,3
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,0 0,0 0,0 0,0
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 0,0 0,0 0,0 0,0
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,0 0,0 0,0 0,0
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 0,0 0,0 0,0 0,0
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,6 0,3 0,6 0,3
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 0,0 0,0 0,0 0,0
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 0,0 0,0 0,0 0,0
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 0,0 0,0 0,0 0,0
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 0,0 0,0 0,0 0,0
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 0,0 0,0 0,0 0,0
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 0,0 0,0 0,0 0,0
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 0,0 0,0 0,0 0,0
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 0,0 0,0 0,0 0,0
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 0,0 0,0 0,0 0,0
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 0,4 0,2 0,0 0,0
1265.2 Басейни криті для плавання 0,4 0,2 0,0 0,0
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,4 0,2 0,0 0,0
1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,4 0,2 0,0 0,0
1265.5 Тири 0,4 0,2 0,0 0,0
1265.9 Зали спортивні інші 0,4 0,2 0,0 0,0
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5 0,5 0,3 0,2 0,1
1271.2 Будівлі для птахівництва5 0,5 0,3 0,2 0,1
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 0,5 0,3 0,2 0,1
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 0,5 0,3 0,2 0,1
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 0,5 0,3 0,2 0,1
1271.6 Будівлі тепличного господарства5 0,5 0,3 0,2 0,1
1271.7 Будівлі рибного господарства5 0,5 0,3 0,2 0,1
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 0,5 0,3 0,2 0,1
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 0,5 0,3 0,2 0,1
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 0,2 0,1 0,2 0,1
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 1,0 1,0 1,0 1,0
1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0,0 0,0 0,0 0,0
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 0,0 0,0 0,0 0,0
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 0,0 0,0 0,0 0,0
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 0,0 0,0 0,0 0,0
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5 0,0 0,0 0,0 0,0
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0,0 0,0 0,0 0,0
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 0,0 0,0 0,0 0,0
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,6 0,3 0,6 0,3
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,4 0,2 0,4 0,2

 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з одним (у разі потреби двома) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

Секретар міської ради                                                                                 Наталія САМОЙЛОВА

Додаток 7
до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної громади»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(8 сесія 8 скликання)

від 06 липня 2021 р. № 3-8/VІІІ

 

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території  Сновської міської територіальної громади

Пільги  вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території  територіальної громади
74 74258 7425800000 Сновська міська рада

 

 

з/п

Група платників, категорія/ класифікація будівель та споруд Розмір пільги

(у відсотках)

1 Особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у власності яких перебувають об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки (пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості на одну особу вказаної категорії). 100
2 Інваліди І-ої групи, у власності яких перебувають об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки (пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості на одну особу вказаної категорії). 100
3 Пенсіонери за віком, які не перебувають у трудових відносинах з роботодавцем та не є приватними підприємцями (пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості на одну особу вказаної категорії). 100
4 Фізичні особи, у власності яких перебувають господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові приміщення), до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції. 100

Секретар міської ради                                                                                 Наталія САМОЙЛОВА

Додаток 8
до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної громади»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(8 сесія 8 скликання)

від 06 липня 2021 р. № 3-8/VІІІ

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки, на території  Сновської міської територіальної громади

 1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об‘єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованої на території Сновської міської територіальної громади.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

– якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

– якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

– якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 1. Об’єкти оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

– об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

– об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

– будівлі дитячих будинків сімейного типу;

– гуртожитки;

– житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Сновської міської ради;

– об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

– об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках;

– будівлі промисловості, віднесені до групи “Будівлі промислові та склади” (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

– будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу “Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства” (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку. Споруди та будівлі, які здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку, у т. ч. іншим сільгоспвиробникам, оподатковуються на загальних підставах;

– об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських об’єднань осіб з інвалідністю  та їх підприємств;

– об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

– будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

– об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

– об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

– об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготовки (перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України);

– об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 1. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

 1. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Установити, що Сновська міська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території Сновської міської територіальної громади, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на території Сновської міської територіальної громади з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на території Сновської міської територіальної громади з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

4.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 5.1. та 5.2. цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

– об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 5.1. цього пункту;

– об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

4.4. З урахуванням підпунктів 5.2. та 5.3. цього пункту встановити перелік пільг для фізичних та юридичних осіб згідно з додатком 7 до Рішення .

 1. Ставки податку та податковий період

5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Сновської міської територіальної громади, встановлюються рішенням міської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

5.2. Встановити ставки для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості, згідно з додатком 1 до Рішення.

5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 1. Порядок обчислення суми податку та строки подання звітності

Встановити, що обчислення сум податку здійснюється відповідно до вимог пунктів 266.7 та 266.8 статті 266 Податкового кодексу України у наступному порядку:

6.1 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту “в” підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів “б” і “в” цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи-платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів “а”-“г” цього пункту, збільшується на 25 тис. гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 цього Положення та відповідні платіжні реквізити для зарахування податку, надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 цього Податкового Кодексу України, до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.

Нарахування податку та надсилання податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

– об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

– розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

– права на користування пільгою із сплати податку;

– розміру ставки податку;

– нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

6.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі подання платником податку контролюючому органу правовстановлюючих документів на нерухоме майно, відомості про яке відсутні у базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом відомостей від органів державної реєстрації прав на нерухоме майно про перехід права власності на об’єкт оподаткування.

6.5. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою-платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.6. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 1. Строки сплати податку

7.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

– фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

– юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар міської ради                                                                                 Наталія САМОЙЛОВА

Додаток 9

до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної громади»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(8 сесія 8 скликання)

від 06 липня 2021 р. № 3-8/VІІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати транспортного податку

території Сновської міської територіальної громади

 

 1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.

 1. Об’єкти оподаткування

 2.1. Об’єктами оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (Така вартість визначається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за методикою, затвердженою постановою КМУ від 18.02.2016 № 66 (http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA))

 

 1. База оподаткування

 3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1. цього Положення.

 

 1. Ставка податку та податковий період

 4.1. Ставка податку становить 25 000 гривень на календарний рік за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1. цього Положення.

4.2. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 1. Порядок обчислення та сплати податку

5.1. Обчислення суми податку з об’єкта (об’єктів) оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування.

Податкове/податкові  повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 Податкового Кодексу України, до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

5.2. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

5.3. У відповідності до підпункту 267.7.1. пункту 267.7. статті 267 Податкового кодексу України транспортний податок сплачується за об’єкти оподаткування, які зареєстровані на території Сновської міської територіальної громади і зараховується до бюджету Сновської міської територіальної громади згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

 1. Строки сплати податку

6.1. Транспортний податок сплачується:

– фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

– юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що

наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Секретар міської ради                                                                                 Наталія САМОЙЛОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10
до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної громади»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(8 сесія 8 скликання)

від 06 липня 2021 р. № 3-8/VІІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати туристичного збору

на території Сновської міської територіальної громади

 

 1. Платники збору

1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Сновської міської територіальної громади та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених цім Положенням.

1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Сновської міської територіальної громади;

б) особи, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених цім Положенням, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, що супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) діти віком до 18 років;

е) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених цім Положенням, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

з) взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, а інформація про адресу таких місць зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи як адреса фактичного місця їх проживання/перебування.

 

 1. База справляння збору

2.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених п.п. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 Податкового Кодексу України.

 

 1. Ставки збору

3.1. Ставки збору встановлюються  в наступних розмірах:

а) для внутрішнього туризму (для українських туристів) – 0,25 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі);

б) для в’їзного туризму (для іноземних туристів) – 0,25 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).

 1. Податкові агенти

4.1. Справляння туристичного збору  здійснюється з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

4.2. Справляння туристичного збору здійснюється такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 цієї статті, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах укладеного договору.

 1. Особливості справляння та порядок сплати збору

5.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та  зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до цього Положення.

У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим Кодексом порядку.

5.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

5.3. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, до бюджету Сновської міської територіальної громади за місцезнаходженням податкових агентів.

5.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                 Наталія САМОЙЛОВА

Додаток 11
до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної громади»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(8 сесія 8 скликання)

від 06 липня 2021 р. № 3-8/VІІІ

 

 

ПЕРЕЛІК

податкових агентів, які здійснюють утримання туристичного збору на території Сновської міської територіальної громади та його перерахування до бюджету Сновської міської територіальної громади

 

№ з/п Назва Код ЕДРПОУ Адреса
1. ПрАТ «Комунальник» 03357791 вул. Незалежності, 106, Сновськ, Чернігівська, 15200
2. ТОВ «Єлінський ліс» 32023118 вул. Партизанська, 4-а, селище Лука,  Сновський р-н, Чернігівська область, 15236

 

 

Секретар міської ради                                                                                 Наталія САМОЙЛОВА

Додаток 12
до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної громади»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(8 сесія 8 скликання)

від 06 липня 2021 р. № 3-8/VІІІ

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати збору за місця для паркування

транспортних засобів на території Сновської міської територіальної громади

 

 1. Платники збору

1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках на території Сновської міської територіальної громади 

 

 1. Об’єкт і база оподаткування збором

2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

 1. Ставка збору

3.1. Ставка збору встановлюється за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, і становить у розмірі 0,05  відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 1. Порядок обчислення та строки сплати збору

4.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, до бюджету Сновської міської територіальної громади за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

4.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки згідно з вимогами статті 63 Податкового кодексу України.

4.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар міської ради                                                                                 Наталія САМОЙЛОВА