» » Про встановлення порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами міської ради на 2021 рік

Про встановлення порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами міської ради на 2021 рік

Україна 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ

 

03 липня 2020 року             м.Сновськ                                                     № 57

 

Про встановлення порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами міської ради на 2021 рік

 

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, статей 63,78 Господарського кодексу України, керуючись п.п. 2 п. а) ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   в и р і ш и в:

 

 1. Встановити порядок відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2021 рік згідно з Додатком 1.

 

 1. Керівникам комунальних підприємств Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, забезпечити надходження відрахування частини чистого прибутку (доходу) до бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади (далі – міської ОТГ).

 

 1. Відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті міської ради в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 1. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Кравця Р.В.

 

 

 

Міський голова                                                                         О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

Додаток 1

   до рішення виконавчого комітету

         Сновської міської ради №  57

      03 липня 2020 року

 

Порядок

відрахування частини чистого прибутку (доходу)

комунальними підприємствами Сновської міської ради

Сновського району Чернігівської області на 2021 рік

 

 1. Відрахування комунальними підприємствами до бюджету міської ОТГ частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 

 1. Відрахування до бюджету міської ОТГ частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності здійснюють комунальні підприємства та їх об’єднання.

 

 1. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується комунальними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету міської ОТГ наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

 

 1. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджету міської ОТГ, визначається комунальними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

 

 1. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

 

 1. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду бюджету міської ОТГ, відкриті в органах Державної казначейської служби.

 

 1. Відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до бюджету міської ОТГ несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід.

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                           Р.КРАВЕЦЬ