» » Про встановлення  туристичного збору на території Сновської  міської ради на 2021 рік

Про встановлення  туристичного збору на території Сновської  міської ради на 2021 рік

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

­­­­ Сорок восьма сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 ­­­­­23 червня 2020 року                   м. Сновськ                           № 4­­­-48/VII

 Про встановлення  туристичного збору на території Сновської  міської ради на 2021 рік

Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 268  Податкового кодексу України зі змінами, внесеними Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів”, пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»;  за  рекомендаціями   постійних  комісій  міської  ради

міська рада вирішила:

1.Встановити на території Сновської міської ради туристичний збір на 2021 рік в наступних розмірах:

а) для внутрішнього туризму (для українських туристів) – 0,25 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі);

б) для в’їзного туризму (для іноземних туристів) – 0,25 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).

 1. Затвердити Положення про   порядок   обчислення   та  сплати   туристичного збору на території Сновської міської ради згідно з додатком 1.
 1. Затвердити Перелік податкових агентів, які здійснюють утримання туристичного збору на території Сновської міської ради та його перерахування до Сновського міського бюджету, згідно з додатком 2.
 1. Нараховані суми туристичного збору платниками у повному обсязі  перераховуються до бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади та зараховуються відповідно до норм Бюджетного кодексу України.
 1. Дане рішення чинне з 01 січня 2021 року.
 1. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови І.Орду та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова О.Кирилюк).

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

 

Додаток  1

             ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

           (48 сесія 7 скликання)

    від 23 червня 2020 р. № 4-48/VІІ

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати туристичного збору

на території Сновської міської ради

 

 1. Загальні положення

 1.1. Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору (далі у тексті –

Положення) визначає правові засади його справляння у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами, які платниками туристичного збору, та контролюючими органами.

 

 1. Платники збору

 

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Сновської міської ради та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених цім Положенням.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Сновської міської ради;

б) особи, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених цім Положенням, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) діти віком до 18 років;

е) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених цім Положенням, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

 

 1. База справляння збору

 

3.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених п.п. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 Податкового Кодексу України.

 

 1. Ставки збору

 

4.1. Ставки збору встановлюються  в наступних розмірах:

а) для внутрішнього туризму (для українських туристів) – 0,25 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі);

б) для в’їзного туризму (для іноземних туристів) – 0,25 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).

 1. Податкові агенти

 

5.1. Справляння туристичного збору  здійснюється з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

5.2. Справляння туристичного збору здійснюється такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 цієї статті, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах укладеного договору.

 1. Особливості справляння та порядок сплати збору

 

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та  зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до цього Положення.

У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим Кодексом порядку.

6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу згідно з вимогами статті 63 Податкового кодексу України.

6.3. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, до Сновського міського бюджету за місцезнаходженням податкових агентів.

6.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 1. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства

 

7.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння туристичного збору на території Сновської міської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

7.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті туристичного збору податкові агенти несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Заступник начальника відділу

економічного розвитку та інвестицій                                                 І.МУНДУРС

                                                      Додаток  2

 

               ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (48 сесія 7 скликання)

    від 23 червня 2020 р. № 4-48/VІІ

 

 

 

ПЕРЕЛІК

 

податкових агентів, які здійснюють утримання туристичного збору на території Сновської міської ради та його перерахування до Сновського міського бюджету

 

 

 

№ з/п Назва Код ЕДРПОУ Адреса
1. ПрАТ «Комунальник» 03357791 вул. Незалежності, 106, Сновськ, Чернігівська, 15200
2. ТОВ «Єлінський ліс» 32023118 вул. Партизанська, 4-а, селище Лука,  Сновський р-н, Чернігівська область, 15236

 

Заступник начальника відділу

економічного розвитку та інвестицій                                                  І.МУНДУРС