» » Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сновської міської ради на 2021 рік

Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сновської міської ради на 2021 рік

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

­­­­ Сорок восьма сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 ­­­­­23 червня 2020 року                     м. Сновськ                                    № ­­­5-48/VII

 Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сновської міської ради на 2021 рік

Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 2681 Податкового кодексу України, пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради

міська рада вирішила:

 1. Встановити на території Сновської міської ради збір за місця для паркування транспортних засобів на 2021 рік, а саме:

встановити ставку для платників збору за місця для паркування транспортних засобів з 01.01.2021 року у розмірі 0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 1. Затвердити Положення про   порядок   обчислення   та  сплати   збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сновської міської ради згідно з додатком.
 1. Нараховані суми збору за місця для паркування транспортних засобів платниками у повному обсязі  перераховуються до бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади та зараховуються відповідно до норм Бюджетного кодексу України.
 1. Дане рішення чинне з 01 січня 2021 року.
 1. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови І.Орду та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова О.Кирилюк).

Міський голова                      О.МЕДВЕДЬОВ

                                                                                                                           Додаток

 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (48 сесія 7 скликання)

    від 23 червня 2020 р. № 5-48/VІІ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати збору за місця для паркування

транспортних засобів на території Сновської міської ради

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів (далі у тексті – Положення) визначає правові засади його справляння у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Збір за місця для паркування транспортних засобів – це місцевий збір, кошти від якого  зараховуються до місцевого бюджету.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами, які є платниками збору за місця для паркування транспортних засобів, та контролюючими органами.

  

 1. Платники збору

 

2.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках на території Сновської міської ради.

 

 

 1. Об’єкт і база оподаткування збором

 

3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

3.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

 1. Ставка збору

 

4.1. Ставка збору встановлюється за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, і становить у розмірі 0,05  відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 1. Порядок обчислення та строки сплати збору

 

5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, до бюджету Сновської міської ради за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки згідно з вимогами статті 63 Податкового кодексу України.

5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

  

 1. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства

 

6.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сновської міської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

6.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті збору за місця для паркування транспортних засобів платники збору несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

аступник начальника відділу

економічного розвитку та інвестицій                                                 І.МУНДУРС