Про виділення коштів

У К Р А Ї Н А

  СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

22 вересня 2020 року                       м.Сновськ                                             № 150

 Про виділення коштів

 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,  Програми з благоустрою  Сновської міської ради на 2020 рік та обсяги бюджетних вкладень по основним напрямкам Програми  з благоустрою Сновської міської ради на І-ІV квартал 2020 року,  затвердженої  на сорок третій сесії сьомого скликання від 27.12.2019р.:

 

  1. Збільшити первісну вартість громадського туалету по вул. Залізничній в м.Сновськ (інвентарний номер №101310059) після проведення капітального ремонту ,  КПК 0116030 КЕКВ 3132, на суму 472445,62 грн. (Чотириста сімдесят дві тисячі чотириста сорок п’ять грн. 62 коп.)

 

  1. Виконання розпорядження покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера  Виблову С.А.

 

  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                      О.МЕДВЕДЬОВ