» » » Про виділення коштів із цільового фонду Сновської міської ради

Про виділення коштів із цільового фонду Сновської міської ради

        

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

04 жовтня 2022 року                       м.Сновськ                                            № 164

 

Про виділення коштів із цільового фонду Сновської міської ради

        Згідно з Положенням про цільовий фонд Сновської міської ради, затвердженим рішенням міської ради від 27.11.2019 року № 8-41/VII (зі змінами), пункту 3.2.25 цього положення, у відповідності до ст. ст. 15, 691 Бюджетного Кодексу України та керуючись п. 25 ст. 26, ст. 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з о б о в ‘ я з у ю :

 

  1. Виділити 31800,00 грн.(тридцять одна тисяча вісімсот грн. 00 коп.) із міського цільового фонду на 2022 рік (КПК 0117691 КЕКВ 2210).

 

  1. Відділ  благоустрою та господарського забезпечення міської ради та відділ юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради підготувати пакет документів.

 

  1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Сновської міської ради перерахувати зазначені кошти згідно з укладеним договором та накладної.

 

  1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Силенка С.В.

 

 

Міський голова                                                      Олександр МЕДВЕДЬОВ