» » » Про  виділення коштів із цільового фонду Сновської міської ради

Про  виділення коштів із цільового фонду Сновської міської ради

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

14 липня 2022 року                        м. Сновськ                                      №  114

 

 Про  виділення коштів із цільового фонду Сновської міської ради

Згідно з Положенням про  цільовий фонд Сновської міської ради, затвердженим рішенням міської ради від 27.11.2019 року № 8-41/VII (зі змінами), пункту 3.2.2 цього положення, у відповідності до статей 15, 691 Бюджетного Кодексу України та керуючись п.25 ст. 26, ст.68 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні: з о б о в’ я з у ю:

1. Виділити 243134,39 грн.(Двісті сорок три тисячі сто тридцять чотири грн. 39 коп.) із міського цільового фонду на 2022 рік (КПК 0117691 КЕКВ 2240) на утримання доріг місцевого значення.

  1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Сновської міської ради перерахувати зазначені кошти згідно з укладеними договорами та актами наданих послуг.
  2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови – Силенка С.В.

 

Міський голова                                                            Олександр МЕДВЕДЬОВ