» » » Про виділення коштів із цільового фонду Сновської міської ради

Про виділення коштів із цільового фонду Сновської міської ради

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

22 вересня  2022 року                       м.Сновськ                                            № 156

Про виділення коштів із цільового фонду Сновської міської ради

 Згідно з Положенням про цільовий фонд Сновської міської ради, затвердженим рішенням міської ради від 27.11.2019 року № 8-41/VII (зі змінами), пункту 3.2.15 цього положення, у відповідності до ст. ст. 15, 691 Бюджетного Кодексу України та керуючись п. 25 ст. 26, ст. 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з о б о в ‘ я з у ю :

 

  1. Виділити 2500,00 грн.(дві тисячі п’ятсот грн. 00 коп.) із міського цільового фонду на 2022 рік (КПК 0117691 КЕКВ 2240).

 

  1. Відділ  благоустрою та господарського забезпечення міської ради та відділ юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради підготувати пакет документів.

 

  1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Сновської міської ради перерахувати зазначені кошти згідно з укладеним договором та актом наданих послуг.

 

  1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Силенка С.В.

 

Міський голова                                                             Олександр МЕДВЕДЬОВ