» » Про забезпечення функціонування прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу на території Сновської міської територіальної громади

Про забезпечення функціонування прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу на території Сновської міської територіальної громади

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ

20 липня 2021 року                        м.Сновськ                                               № 93

Про забезпечення функціонування прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу на території Сновської міської територіальної громади

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,  від 26 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», від 26 квітня 2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», та у зв’язку із створенням Служби у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради (рішення третьої сесії восьмого скликання Сновської міської ради від 28 січня 2021 року № 7-3/VIII),  виконавчий комітет міської ради  в и р і ш и в :

  1. Забезпечити функціонування прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу на території Сновської міської територіальної громади:

1.1…….

1.2…….

  1. Службі у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради (Лихошерст С.П.):

2.1 Підготувати проекти договорів між прийомними батьками, батьками-вихователями та міською радою про організацію діяльності на території Сновської міської територіальної громади 4 (чотирьох) прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу (далі – договір).

2.2 Здійснювати контроль за виконанням договорів, а також за умовами проживання та виховання прийомних дітей та дітей-вихованців.

2.3. Один раз на рік готувати звіти про стан утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та  дитячому будинку сімейного типу.

  1. Центру соціальних служб Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради (Матейкович Т.В.):

3.1 Закріпити за прийомними сім’ями та дитячим будинком сімейного типу фахівця Центру соціальних служб, який пройшов відповідну підготовку;

3.2. Забезпечити надання послуги соціального супроводу прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу, спрямованої на створення належних умов функціонування прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу.

3.3. Надавати Службі у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради до 15 грудня щорічну інформацію про ефективність функціонування прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу.

  1. Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради (Коваленко О.І.):

4.1. Забезпечити право на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти прийомними дітьми та дітьми-вихованцями, а у разі потреби – забезпечити індивідуальне навчання.

4.2. Забезпечити безкоштовне оздоровлення прийомних дітей та дітей-вихованців у оздоровчих закладах.

4.3 Надавати Службі у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради до 15 грудня щорічні звіти про рівень розвитку та знань прийомних дітей та дітей-вихованців, систематичність відвідування ними дошкільних та загальноосвітніх закладів, наявність шкільного одягу та шкільного приладдя, своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідування дітьми гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь  прийомних батьків та батьків-вихователів у вихованні дітей, тощо.

  1. Комунальному некомерційному підприємству «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради (Шарпан О.І.), комунальному некомерційному підприємству «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради (Куценко М.В.):

5.1.  Закріпити сімейного лікаря за прийомними дітьми та дітьми-вихованцями.

5.2. Організувати двічі на рік проходження прийомними дітьми та дітьми-вихованцями медичного огляду, здійснювати диспансерний нагляд за ними.

5.3. В разі необхідності забезпечити прийомних дітей та дітей-вихованців безкоштовним санаторно-курортним лікуванням.

5.4. Надавати Службі у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради до 15 грудня щорічні звіти про стан здоров’я прийомних дітей та дітей-вихованців, дотримання прийомними батьками та батьками-вихователями рекомендацій лікарів.

  1. Управлінню соціального захисту населення Корюківської районної державної адміністрації (Самсон С.І.):

6.1. Здійснювати призначення та виплати державної соціальної допомоги прийомним дітям та дітям-вихованцям, грошового забезпечення прийомним батькам та батькам-вихователям у межах видатків, передбачених державним бюджетом на утримання прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу.

6.2. Здійснювати зазначені виплати на прийомних дітей та дітей-вихованців, грошове забезпечення прийомним батькам та батькам-вихователям щомісяця  до 20 числа.

6.3. Надавати інформацію Службі у справах дітей Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради про призначення та виплату державної соціальної допомоги прийомним дітям та дітям-вихованцям, грошового забезпечення прийомним батькам та батькам-вихователям, а також інформувати про причини непризначення, невиплати чи припинення зазначених виплат.

  1. Корюківському районному відділенню поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (Солохненку Р.А.):

– щорічно до 15 грудня надавати Службі у справах дітей інформацію про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку прийомних дітей, дітей-вихованців, прийомних батьків та батьків-вихователів.

  1. 8. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Коваленко О.І.

Міський голова                                                               Олександр МЕДВЕДЬОВ