» » Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету  Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету  Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 09 жовтня 2020 року                        м. Сновськ                                                             93

Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету  Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

З метою забезпечення своєчасного і якісного формування проєкту бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади (далі – міської ОТГ) на 2021 рік, відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України та розпорядження голови облдержадміністрації від 18.09.2020 року № 491 ,,Про заходи щодо забезпечення складання проєкту обласного бюджету Чернігівської області на 2021 рік”, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сновської міської ради вирішив затвердити план заходів, а саме :

  1. Покласти в основу розрахунків проєкту бюджету міської ОТГ на 2021 рік положення: Податкового та Бюджетного кодексів України (зі змінами); Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, схвалених Указом Президента України від 30.09.2019 №722/2019; Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 №471; Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 ‑ 2023 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671; особливостей складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік, наданих Міністерством фінансів України листом від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074.
  2. Відділу економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради надати фінансовому відділу Сновської міської ради до 15 жовтня 2020 року:

– прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку міської ОТГ на 2021 рік у розрізі основних галузей економіки з деталізацією показників;

– прогнозні показники з фонду оплати праці  на 2021 рік в цілому по міській ОТГ;

– показники витрат бюджету міської ОТГ, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проєктів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація таких проєктів триває більше одного бюджетного періоду;

– перелік інвестиційних проєктів на середньостроковий період.

  1. Сновській ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській області (у порядку рекомендації) відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України надати фінансовому відділу Сновської міської ради до 15 жовтня 2020 року детальні розрахунки прогнозного обсягу надходжень на 2021 рік за такими податками та зборами (платежами):

– податок на доходи фізичних осіб;

– податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

– рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;

– рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення;

– рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення;

– плата за землю;

– єдиний податок з юридичних та фізичних осіб, та сільськогосподарських товаровиробників;

– екологічний податок;

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– акцизний податок;

– транспортний податок;

– частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету.

  1. Відділу земельних відносин та агропромислового розвитку Сновської міської ради надати фінансовому відділу Сновської міської ради прогнозні обсяги надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності на 2021 рік до 15 жовтня 2020 року.
  2. Відділу житлово-комунального господарства та транспорту Сновської міської ради надати фінансовому відділу Сновської міської ради розрахунки щодо прогнозних надходжень коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності та частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань на 2021 рік до 15 жовтня 2020 року.
  3. Структурним підрозділам Сновської міської ради – головним розпорядникам коштів бюджету міської ОТГ:

6.1. Визначити пріоритети розвитку відповідної галузі, опрацювати попередні орієнтовні показники видатків бюджету міської ОТГ на 2021 рік та надати фінансовому відділу Сновської міської ради інформацію щодо їх розподілу у визначений термін.

Проєкт видатків за кожним кодом економічної класифікації має підтверджуватися детальними розрахунками та економічними обґрунтуваннями, відповідати вимогам щодо жорсткого режиму економії бюджетних коштів, ефективного та результативного їх використання, упорядкування фінансових зобов’язань та узгодження їх з реальними можливостями бюджету міської ОТГ;

6.2. Вжити заходів щодо забезпечення інтеграції комп’ютерних систем, які використовуються учасниками бюджетного процесу, з «Інформаційно-аналітичною системою управлінням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» (далі – ІАС «LOGICA») та в обов’язковому порядку провести реєстрацію головних розпорядників коштів бюджету міської ОТГ в системі (Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі коштів реєструються в системі за бажанням);

6.3. Забезпечити автоматизоване подання бюджетних запитів на 2021-2023 роки за допомогою комп’ютерної програми ІАС «LOGICA»;

6.4. Під час формування пропозицій до проєкту бюджету міської ОТГ на 2021 рік:

6.4.1. Забезпечити неухильне дотримання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо передбачення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються бюджетними установами;

6.4.2. Планувати інші видатки  в межах фінансового ресурсу;

6.4.3. Розробити заходи з економії бюджетних коштів у 2021 році з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах та здійснити оптимізацію видатків підпорядкованих бюджетних установ шляхом виключення непріоритетних і неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника коштів;

6.4.4. Забезпечити вжиття заходів з оптимізації мережі бюджетних установ та закладів, чисельності працівників, визначивши остаточну їх кількість, які б максимально ефективно та якісно забезпечували надання комплексу відповідних послуг;

6.4.5. Під час підготовки бюджетних запитів на 2021-2023 роки врахувати гендерний аспект відповідно до Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерного підходу в бюджетному процесі (наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 р. №1);

6.4.6. Забезпечити виконання положень статті 91 Бюджетного кодексу України стосовно своєчасного затвердження місцевих програм, термін дії яких спливає в 2020 році. До бюджетних запитів можуть включатись видатки на виконання місцевих програм лише за умови їх затвердження в установленому порядку на час подання запитів;

6.5. Надати фінансовому відділу Сновської міської ради розрахунки потреби у видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обсягів споживання енергоносіїв у натуральних показниках на 2021 рік у розрізі установ (у термін, визначений фінансовим відділом).

  1. Фінансовому відділу, головним розпорядникам коштів з метою збалансування бюджету міської ОТГ:

7.1. Забезпечити формування дохідної частини бюджету на основі реальних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку території, з урахуванням максимального використання наявних можливостей і резервів з наповнення бюджету міської ОТГ;

7.2. Розробити заходи щодо наповнення бюджету міської ОТГ, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2021 році з максимально можливим економічним ефектом, здійснити оптимізацію видатків бюджетних установ шляхом виключення непріоритетних і неефективних витрат та упорядкування мережі і штатів бюджетних установ;

7.3. Забезпечити дотримання норм статтей 51 і 77 Бюджетного кодексу України, щодо передбачення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються бюджетними установами;

7.4. Забезпечити автоматизований процес складання проєкту бюджету міської ОТГ на 2021 рік за допомогою IAC «LOGICA» та реалізацію відповідного Плану заходів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.08.2020 №534.

  1. Фінансовому відділу Сновської міської ради подати у встановлений термін проєкт рішення про бюджет міської ОТГ на 2021 рік для схвалення виконавчим комітетом Сновської міської ради.
  2. Структурним підрозділам Сновської міської ради при формуванні бюджету міської ОТГ на наступний рік забезпечити гласність і доступність показників бюджету для громадськості та депутатського корпусу.
  3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                                                  О.МЕДВЕДЬОВ