» » Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022 рік

Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022 рік

Україна

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ

12 жовтня 2021 року                               м.Сновськ                                       № 123

Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022 рік

 

З метою забезпечення своєчасного і якісного формування проєкту бюджету Сновської міської територіальної громади (далі – міської ТГ) на 2022 рік, відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України та розпорядження голови облдержадміністрації від 17.09.2021 року № 906 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту обласного бюджету Чернігівської області на 2022 рік», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в затвердити план заходів, а саме :

  1. Покласти в основу розрахунків проєкту бюджету міської ТГ на 2022 рік положення: Податкового та Бюджетного кодексів України (зі змінами); Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, схвалених Указом Президента України від 30.09.2019 № 722/2019; Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471; Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548; Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022 ‑ 2024 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586; особливостей складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік, наданих Міністерством фінансів України листом від 12.08.2021 № 05110-14-6/25339.
  2. Відділу економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради надати фінансовому відділу Сновської міської ради до 01 листопада 2021 року:

– прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку міської ТГ на 2022 рік у розрізі основних галузей економіки з деталізацією показників;

– прогнозні показники з фонду оплати праці  на 2022 рік в цілому по міській ТГ;

– показники витрат бюджету міської ТГ, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проєктів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація таких проєктів триває більше одного бюджетного періоду;

– перелік інвестиційних проєктів на середньостроковий період.

  1. Сновській ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській області (у порядку рекомендації) відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України надати фінансовому відділу Сновської міської ради до 01 листопада 2021 року детальні розрахунки прогнозного обсягу надходжень на 2022 рік за такими податками та зборами (платежами):

– податок на доходи фізичних осіб;

– податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

– рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;

– рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення;

– рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення;

– плата за землю;

– єдиний податок з юридичних та фізичних осіб, та сільськогосподарських товаровиробників;

– екологічний податок;

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– акцизний податок;

– транспортний податок;

– частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету.

  1. Відділу земельних відносин та агропромислового розвитку Сновської міської ради надати фінансовому відділу Сновської міської ради прогнозні обсяги надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності на 2022 рік до 01 листопада 2021 року.
  2. Відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту Сновської міської ради надати фінансовому відділу Сновської міської ради розрахунки щодо прогнозних надходжень коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності та частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань на 2022 рік до 01 листопада 2021 року.
  3. Структурним підрозділам Сновської міської ради – головним розпорядникам коштів бюджету міської ТГ:

6.1. Визначити пріоритети розвитку відповідної галузі, опрацювати попередні орієнтовні показники видатків бюджету міської ТГ на 2022 рік та надати фінансовому відділу Сновської міської ради інформацію щодо їх розподілу у визначений термін.

Проєкт видатків за кожним кодом економічної класифікації має підтверджуватися детальними розрахунками та економічними обґрунтуваннями, відповідати вимогам щодо жорсткого режиму економії бюджетних коштів, ефективного та результативного їх використання, упорядкування фінансових зобов’язань та узгодження їх з реальними можливостями бюджету міської ТГ;

6.2. У додатково визначений термін забезпечити подання фінансовому відділу Сновської міської ради бюджетних запитів на 2022-2024 роки, в тому числі за допомогою комп’ютерної програми ІАС «LOGICA»;

6.3. Під час формування пропозицій до проєкту бюджету міської ТГ на 2022 рік:

6.3.1. Забезпечити неухильне дотримання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо передбачення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються бюджетними установами;

6.3.2. Планувати інші видатки  в межах фінансового ресурсу;

6.3.3. Розробити заходи з економії бюджетних коштів у 2022 році з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах та здійснити оптимізацію видатків підпорядкованих бюджетних установ шляхом виключення непріоритетних і неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника коштів;

6.3.4. Забезпечити вжиття заходів з оптимізації мережі бюджетних установ та закладів, чисельності працівників, визначивши остаточну їх кількість, які б максимально ефективно та якісно забезпечували надання комплексу відповідних послуг;

6.3.5. Під час підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки врахувати гендерний аспект відповідно до Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерного підходу в бюджетному процесі (наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 р. №1), а також керуватись нормативно-правовими актами, які регулюють питання гендерної рівності;

6.3.6. Забезпечити виконання положень статті 91 Бюджетного кодексу України стосовно своєчасного затвердження місцевих програм, термін дії яких спливає в 2021 році. До бюджетних запитів можуть включатись видатки на виконання місцевих програм лише за умови їх затвердження в установленому порядку на час подання запитів.

  1. Фінансовому відділу, головним розпорядникам коштів з метою збалансування бюджету міської ТГ:

7.1. Забезпечити формування дохідної частини бюджету на основі реальних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку території, з урахуванням максимального використання наявних можливостей і резервів з наповнення бюджету міської ТГ;

7.2. Розробити та затвердити заходи щодо наповнення бюджету міської ТГ, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році з максимально можливим економічним ефектом, здійснити оптимізацію видатків бюджетних установ шляхом виключення непріоритетних і неефективних витрат та упорядкування мережі і штатів бюджетних установ;

7.3. Забезпечити дотримання норм статей 51 і 77 Бюджетного кодексу України, щодо передбачення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються бюджетними установами;

7.4. Забезпечити автоматизований процес складання проєкту бюджету міської ТГ на 2022 рік за допомогою IAC «LOGICA» .

  1. Фінансовому відділу Сновської міської ради подати у встановлений термін проєкт рішення про бюджет міської ТГ на 2022 рік для схвалення виконавчим комітетом Сновської міської ради.
  2. Структурним підрозділам Сновської міської ради при формуванні бюджету міської ТГ на наступний рік забезпечити гласність і доступність показників бюджету для громадськості та депутатського корпусу.
  3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                      Наталія САМОЙЛОВА