» » Про заходи щодо забезпечення складання проєкту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу міського бюджету на 2021-2022 роки

Про заходи щодо забезпечення складання проєкту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу міського бюджету на 2021-2022 роки

Україна

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 

  18 жовтня 2019 року                    м. Сновськ                                      108

 

Про заходи щодо забезпечення складання проєкту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу міського бюджету на 2021-2022 роки

 

З метою забезпечення своєчасного і якісного формування проєкту міського бюджету на 2020 рік та складання прогнозу міського бюджету на 2021-2022 роки, відповідно до статей 21, 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України та розпорядження голови облдержадміністрації від 18.09.2019 року № 530 ,,Про заходи щодо забезпечення складання проєкту обласного бюджету на 2020 рік та прогнозу обласного бюджету на 2021-2022 роки”, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   в и р і ш и в:

 Затвердити план заходів щодо забезпечення складання проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу міського бюджету на 2021-2022роки, а саме :

  1. Покласти в основу розрахунків проєкту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу міського бюджету на 2021 ‑ 2022 роки положення: Податкового та Бюджетного кодексів України; Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 ‑ 2022 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555; Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130; особливостей складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки, наданих Міністерством фінансів України листами від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263, № 05110-14-6/22284.
  2. Відділу економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради надати фінансовому відділу Сновської міської ради до 01 листопада 2019 року:

– прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку району на 2020 рік у розрізі основних галузей економіки з деталізацією показників, основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку району на 2021-2022 роки;

– прогнозні показники з фонду оплати праці  на 2020 рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди в цілому по району;

– показники витрат міського бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проєктів), що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація таких програм триває більше одного бюджетного періоду;

– перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди.

  1. Сновській ДПІ Менського управління ГУ ДПС у Чернігівській області (у порядку рекомендації) відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України надати фінансовому відділу Сновської міської ради до 01 листопада 2019 року детальні розрахунки прогнозного обсягу надходжень на 2020 рік та прогнозний обсяг надходжень на 2021-2022 роки за такими податками та зборами (платежами):

– податок на доходи фізичних осіб;

– податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

– рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;

– рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення;

– рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення;

– плата за землю;

– єдиний податок з юридичних та фізичних осіб, та сільськогосподарських товаровиробників;

– екологічний податок;

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– акцизний податок;

– транспортний податок;

– частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету.

  1. Відділу земельних відносин та агропромислового розвитку Сновської міської ради надати фінансовому відділу Сновської міської ради прогнозні обсяги надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності на 2020 рік та прогнозу на 2021 – 2022 роки до 01 листопада 2019 року.
  2. Відділу житлово-комунального господарства та транспорту Сновської міської ради надати фінансовому відділу Сновської міської ради розрахунки щодо прогнозних надходжень коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності та частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань на 2020 рік та прогнозу на 2021 – 2022 роки до 01 листопада 2019 року.
  3. Структурним підрозділам Сновської міської ради – головним розпорядникам коштів міського бюджету:

6.1. Визначити пріоритети розвитку відповідної галузі, опрацювати попередні орієнтовні показники видатків міського бюджету на 2020 рік та надати фінансовому відділу Сновської міської ради інформацію щодо їх розподілу у визначений термін.

Проєкт видатків за кожним кодом економічної класифікації має підтверджуватися детальними розрахунками та економічними обґрунтуваннями, відповідати вимогам щодо жорсткого режиму економії бюджетних коштів,ефективного та результативного їх використання, упорядкування фінансових зобов’язань та узгодження їх з реальними можливостями міського бюджету.

6.2. Під час формування пропозицій до проєкту міського бюджету на 2020 рік:

6.2.1. Забезпечити неухильне дотримання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо передбачення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються бюджетними установами.

6.2.2. Планувати інші видатки  в межах фінансового ресурсу.

6.2.3. Розробити заходи з економії бюджетних коштів у 2020 році з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах та здійснити оптимізацію видатків підпорядкованих бюджетних установ шляхом виключення непріоритетних і неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника коштів.

6.2.4. Забезпечити вжиття заходів з оптимізації мережі бюджетних установ і закладів, чисельності працівників, визначивши остаточну їх кількість, які б максимально ефективно та якісно забезпечували надання комплексу відповідних послуг.

6.2.5. Під час підготовки бюджетних запитів на 2021-2022 роки врахувати гендерний аспект відповідно до Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерного підходу в бюджетному процесі (наказ міністерства фінансів України від 02.01.2019 р. №1).

6.3. Надати фінансовому відділу Сновської міської ради розрахунки потреби у видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обсягів споживання енергоносіїв у натуральних показниках на 2020 рік у розрізі установ (у термін, визначений фінансовим відділом).

  1. Фінансовому відділу, головним розпорядникам коштів з метою збалансування міського бюджету:

7.1. Забезпечити формування дохідної частини бюджету на основі реальних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку території, з урахуванням максимального використання наявних можливостей і резервів з наповнення міського бюджету;

7.2. Розробити заходи щодо наповнення міського бюджету, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економії коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2020 році з максимально можливим економічним ефектом, здійснити оптимізацію видатків бюджетних установ шляхом виключення непріоритетних і неефективних витрат та упорядкування мережі і штатів бюджетних установ;

7.3. Забезпечити дотримання норм частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України, щодо передбачення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ і на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються бюджетними установами.

  1. Фінансовому відділу Сновської міської ради подати у встановлений термін проєкт рішення про міський бюджет на 2020 рік та прогнозні показники міського бюджету на 2021-2022 роки для схвалення виконавчим комітетом міської ради.
  2. Структурним підрозділам Сновської міської ради при формуванні міського бюджету забезпечити гласність і доступність показників бюджету для депутатського корпусу та громадськості.
  3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                     О.МЕДВЕДЬОВ

Leave a Reply