» » Про затвердження Програми організації та проведення громадських робіт на 2021 рік

Про затвердження Програми організації та проведення громадських робіт на 2021 рік

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

24 грудня 2020 року                       м. Сновськ                                     № 19-2/VIIІ

 

Про затвердження Програми організації та проведення громадських робіт на 2021 рік

 

Розглянувши листа директора Сновської районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості; керуючись п. 22 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення»; з метою максимального залучення безробітних та інших категорій осіб Сновської міської  територіальної громади до участі в громадських роботах, що дозволить шляхом матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності знизити соціальну напругу і вирішувати проблеми населених пунктів громади у благоустрої, прибиранні та утриманні в належному санітарному стані їх територій; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму організації та проведення громадських робіт на 2021 рік (додається).
 2. Сновській міській раді, КП «Сновська ЖЕД», Сновській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості організувати координацію та виконання передбачених Програмою заходів.
 3. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021 рік та внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С. Силенка та на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Г.Гукун).

 

 

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

 

                       Затверджено

       Рішення Сновської міської ради

                 (2 сесія 8 скликання)

          від 24 грудня 2020 р. № 19-2/VІІІ

 

 

  

ПРОГРАМА

організації та проведення громадських робіт на 2021 рік

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми організації та проведення громадських робіт на 2021 рік

(далі-Програма)

1. Ініціатор

розроблення

Програми

Сновська міська рада,

Сновська районна філія Чернігівського обласного центру зайнятості

2. Підстава для розробки Програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про зайнятість населення», постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру»
3 Розробник

Програми

Відділ організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю Сновської міської ради
4 Виконавець       Програми Сновська міська рада,

КП «Сновська ЖЕД»,

Сновська районна філія Чернігівського обласного центру зайнятості

5 Термін реалізації Програми 2021 рік
6 Перелік

бюджетів, які

беруть участь у виконанні Програми

Кошти бюджету Сновської міської територіальної громади

 

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України  на  випадок безробіття

7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

усього, у тому числі:

 

кошти бюджету Сновської міської територіальної громади

 

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України  на  випадок безробіття

 

 

 

 

 

400 000 грн.

 

 

 

250 000 грн.

 

150 000 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

організації та проведення

громадських робіт на 2021 рік

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ

Програма організації  та проведення громадських робіт на 2021 рік (далі-Програма) розроблена відповідно до положень Законів України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р.  № 175.

Громадські роботи – універсальний засіб активної політики держави щодо сприяння зайнятості населення, надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу. Участь у них мотивує людину до праці, змінює її уявлення про роботу і є джерелом додаткового прибутку та засобом переходу до постійного працевлаштування.

Саме за рахунок тимчасової зайнятості можливо оперативно задовольнити потреби роботодавців у робочій силі та виконати певні види робіт. Громадські роботи приносять суспільну користь і сприяють соціально-економічному розвитку громади.

 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАМА

Одним із важливих заходів підтримки безробітних та інших категорій осіб у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах.

Відповідно до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» громадські роботи, що відповідають потребам певної територіальної громади або задовольняють суспільні потреби територіальних громад, організовуються місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за участю територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на договірних засадах. Ці роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.

Відповідно до вищезазначеного Закону фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел. У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Отже, організація цих робіт за рахунок коштів Фонду можлива лише за умови участі в їх фінансуванні коштів місцевих бюджетів.

У зв’язку з цим, є необхідність в прийнятті Програми організації та проведення громадських робіт на 2021 рік.

.

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Мета програми –  рішення нагальних питань зайнятості незайнятого населення, підвищення ефективності використання праці мешканців Сновської міської територіальної громади, подолання негативних економічних, соціальних і психологічних наслідків безробіття, шляхом залучення до громадської праці та робіт тимчасового характеру працездатного населення

В той же час за рахунок громадських робіт очікується покращення благоустрою території Сновської міської територіальної громади, формування соціальної інфраструктури.

Таким чином, громадські роботи розглядаються як загально активні заходи щодо зменшення кількості незайнятого населення і пропонують можливість створення додаткових робочих місць для певної частини громадян.

 

ІV. ПЕРЕЛІК ВИДІВ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ,

ЩО МАЮТЬ ЕКОНОМІЧНУ, СОЦІАЛЬНУ ТА ЕКОЛОГІЧНУ КОРИСТЬ ТА ВІДПОВІДАЮТЬ ПОТРЕБАМ ГРОМАДИ НА 2021 РІК

Програмою організації та проведення громадських робіт у 2021 році види громадських робіт визначені за такими критеріями:

 • мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії;
 • можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня;
 • мають економічну, соціальну та екологічну користь;
 • надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.

Перелік видів громадських робіт, до яких можуть залучатись безробітні:

 1. Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни та учасників антитерористичної операції, утримання у належному стані цвинтарів.
 2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів у населених пунктах.
 3. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам’яток архітектури, історії та культури, заповідників.
 4. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, вирубка чагарників вздовж доріг.
 5. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел річок.
 6. Упорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку відповідно до діючого законодавства.
 7. Роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери: шкіл, навчально-виховних комплексів, дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я, дитячих оздоровчих таборів, стаціонарного відділення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та інших об’єктів соціальної сфери.
 8. Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішеннями органів місцевого самоврядування.
 9. Робота в бібліотеках з відновлення бібліотечного фонду, в музеях, роботи з документацією в архівах державних установ.
 10. Робота з документацією у військкоматах у період підготовки та проведення призовної кампанії.
 11. Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та робота з документацією.
 12. Участь у соціологічних опитуваннях, статистичних обстеженнях, тимчасових масових дослідженнях та анкетуваннях населення.
 13. Супровід осіб з особливими потребами в місця, відвідування яких необхідні їм для повноцінного життя.
 14. Догляд за  особами похилого віку та інвалідами, дітьми-сиротами, важкохворими, учасниками антитерористичної операції у закладах охорони здоров’я.
 15. Проведення заходів із інформування, профілактики та запобігання порушень громадського порядку, безпеки життєдіяльності населення.
 16. Допомога громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-сиротам та одиноким особам.
 17. Догляд, обслуговування, соціально-медичний патронаж осіб похилого віку, інвалідів, дітей-сиріт, та тимчасово непрацездатних осіб.
 18. Екологічний захист навколишнього середовища, а саме: роботи пов`язані з ремонтом водопостачання на території населених пунктів, з благоустроєм криниць, укріпленням дамб, мостових споруд, прибирання та збір вторинної сировини (макулатура, поліетилен, поліетиленові пляшки, відходи пінопласту) на території населених пунктів.
 19. Надання допомоги учасникам АТО/ООС, сім`ям загиблих учасників АТО/ООС та людям з інвалідністю.
 20. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають економічну, соціальну та екологічну користь для певної адміністративно-територіальної одиниці та сприяють її соціальному розвитку, мають тимчасовий характер та можуть виконуватись на умовах неповного робочого дня.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ СНОВСЬКОЇ ГРОМАДИ В 2021 РОЦІ

Перелік підприємств, організацій, установ державної і комунальної власності, на яких планується організація громадських робіт для безробітних та інших категорій осіб, наведені у таблиці:

1 КП «Сновська ЖЕД»
2 Сновська міська рада

У разі виникнення потреби в організації громадських робіт на інших підприємствах державної та комунальної власності, такі роботи можуть бути організовані за рішенням виконавчого комітету міської ради.

 

VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконавчому комітету Сновської міської ради, КП «Сновська ЖЕД» спільно зі Сновською районною філією Чернігівського обласного центру зайнятості на час реалізації положень Програми:

 • Систематично аналізувати потребу комунальних підприємств та служб, що займаються проблемами благоустрою, соціального захисту одиноких осіб та громадян похилого віку, інвалідів праці та війни, закладів медицини, освіти та культури, з метою організації громадських робіт, залучення до їхнього виконання максимально можливої кількості безробітних громадян, збільшення тривалості цих робіт.
 • Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних і матеріально-технічних проблем щодо організації і проведення громадських робіт, залучаючи до їх виконання, перш за все, громадян, які тривалий час перебувають на обліку в районному центрі зайнятості, а також безробітних, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці і потребують соціального захисту.
 • Проводити співбесіди та навчання з керівниками підприємств, організацій, установ, на базі яких будуть проводитися громадські роботи щодо призначення відповідальних осіб за організацію цих робіт для ведення необхідної документації та своєчасного обміну інформацією з районним центром зайнятості, укладання строкових трудових договорів з особами, які будуть брати участь в громадських роботах.

 

VІІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програмою передбачається фінансування громадських робіт за рахунок коштів бюджету Сновської міської територіальної громади та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі ФЗДССУ), а також коштів підприємств, організацій та установ, які організовують у себе громадські роботи або виступають у якості спонсорів таких робіт.

У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється  пропорційно, а саме:

№ з/п Пункти переліку видів громадських робіт, які мають економічну, соціальну та екологічну користь і відповідають потребам Сновської міської територіальної громади на 2021 рік Пропорція фінансування громадських робіт за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття , %  
1 2,4 ФЗДССУ 20  
Бюджет Сновської міської територіальної громади 80  
2 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,

13,14,15,16,17,18, 19,20

ФЗДССУ 40
Бюджет Сновської міської територіальної громади 60

В окремих випадках, таких як епідемія, післяепідемічний час, тощо фінансування організації громадських робіт може здійснюватись за рахунок коштів бюджету Сновської міської територіальної громади у розмірі 100 відсотків.

Для проведення громадських робіт виділяється 250 000 грн. з бюджету Сновської міської територіальної громади та 150 000грн. ФЗДССУ*для оплати праці безробітних громадян для оплати праці безробітних громадян, в тому числі:

№ з/п Найменування роботодавця Джерела фінансування Обсяг фінансування, грн.
1 КП «Сновська ЖЕД» ФЗДССУ 57 000*
Бюджет Сновської міської територіальної громади 95 000
2 Сновська міська рада ФЗДССУ 93 000*
Бюджет Сновської міської територіальної громади 155 000

 

Оплата праці залучених до робіт осіб здійснюється за фактично виконану роботу в розмірі, що не може бути меншим, ніж мінімальний розмір заробітної плати, та відповідно до положень договорів (угод).

Необхідні матеріально-технічні ресурси, витратні матеріали, що використовуються в ході проведення громадських робіт, забезпечують замовники робіт відповідно до визначених обсягів.

 

VІІІ. ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ

Організація громадських робіт на території Сновської міської територіальної громади – один із  заходів для пом’якшення напруженості на ринку праці. Такі роботи забезпечують додаткову матеріальну підтримку безробітних, зареєстрованих в Сновській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості та тимчасову зайнятість осіб, які шукають роботу.

ІХ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Виконавцем Програми в межах повноважень є Сновська міська рада, КП «Сновська ЖЕД», Сновська районна філія Чернігівського обласного центру зайнятості. Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та заступник міського голови С.Силенок.

 

 

Заступник міського голови                                                              С.СИЛЕНОК

 

______________

*орієнтовний обсяг фінансування ФЗДССУ