» » Про затвердження інформаційної  картки адміністративної послуги,  що надається через відділ «Центр надання адміністративнихпослуг» Сновської міської ради

Про затвердження інформаційної  картки адміністративної послуги,  що надається через відділ «Центр надання адміністративнихпослуг» Сновської міської ради

Україна

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

12 листопада 2021 року                 м.Сновськ                                              № 144

 

Про затвердження інформаційної  картки адміністративної послуги,  що надається через відділ «Центр надання адміністративнихпослуг» Сновської міської ради

 

Керуючись статтями 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про адміністративні послуги», Переліком адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради, виконавчий комітет міської ради  в и р і ш и в :

 

  1. Затвердити інформаційну картку адміністративної послуги «КОМПЛЕКСНА ПОСЛУГА «єМАЛЯТКО», що надається через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради (додаток 1).
  2. Забезпечити оприлюднення затвердженої інформаційної картки адміністративної послуги «КОМПЛЕКСНА ПОСЛУГА «єМАЛЯТКО», що надається через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради, на офіційному сайті Сновської міської ради.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради Терещенко Л.О.

 

 

Міський голова                                                              Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

ПОГОДЖЕНО

 

Рішення виконавчого комітету

Сновської міської ради

12 листопада 2021 року № 144

 

Міський голова

 

_______________Олександр МЕДВЕДЬОВ                                         

 

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

«КОМПЛЕКСНА ПОСЛУГА «єМАЛЯТКО»

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Сновської міської ради Корюківського району

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг
1 Місцезнаходження Чернігівська область, Корюківський район, м. Сновськ, вул. Банкова,5
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок      з 8.30 до 17.30

Вівторок         з 8.30 до 17.30

Середа            з 8.30 до 17.30

Четвер            з 8.00 до  20.00

П’ятниця        з 8.30 до 16.15

Субота            з 9.00 до 14.15

Неділя            вихідний

3 Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний вебсайт Тел. 2-17-70

Моб. 098-347-92-43

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закони України:

1.   Цивільний кодекс України.

2.   Сімейний кодекс України.

3. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

4.    Закон України «Про громадянство України».

5.  Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

6.   Закон України «Про адміністративні послуги».

7. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

8.   Закон України «Про охорону дитинства».

9.   Податковий кодекс України.

5 Акти Кабінету Міністрів України Акти Кабінету Міністрів України:

1. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито».

2. Порядок надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого постановою КМУ від 10.07.2019 № 691.

3. Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 № 1064.

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

5. Постанова КМУ від 27.12.2001 №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».

6. Постанова КМУ від 18.10.2017 №784 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації»

6 Акти центральних органів виконавчої влади Акти центральних органів виконавчої влади:

1. Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року №52/5

2. Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг».

3. Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України №345 від 19.09.2006.

4. Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №822 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осібплатників податків».

5. Додаток «Формування унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі», затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.11.2014 №1279

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання  
8 Перелік необхідних документів Заява встановленої форми. Для державної реєстрації народження дитини та її походження, реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків:

1. Паспорт громадянина України обох батьків.

2. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків обох батьків.

3. Свідоцтво про шлюб.

4. Медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о).                       Для внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому:  Відомості про присвоєння унікального номера запису одному з батьків.

Для призначення державної допомоги при народженні дитини: Розрахунковий рахунок заявника у форматі (IBAN), на який будуть зараховані кошти. * При різних прізвищах – батьки звертаються разом; При однакових прізвищах – один з батьків

9 Спосіб подання документів Заява та необхідні документи подаються особою суб’єкту надання адміністративної послуги:

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади; посадових осіб центру надання адміністративних послуг;

поштою або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія»
(далі – Портал Дія), офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням кваліфікованого електронного підпису) (у разі технічної можливості)

10 Платність (безоплатність) надання Адміністративна послуга надається безоплатно
11 Строк надання Суб’єктом надання адміністративної послуги протягом 10 календарних днів з дня подання необхідних документів приймається рішення про призначення житлової
субсидії / відмову в призначенні житлової
субсидії / подання документів на розгляд комісії, утвореної районною, районною у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі їх утворення) ради (далі – комісія)
12 Перелік підстав для відмови у наданні Житлова субсидія не призначається (в тому числі на наступний період), якщо:

1) загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів – для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);

2) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у власності транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше ніж п’ять років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу. Наявність (відсутність) у власності зазначених осіб транспортних засобів зазначається у декларації;

3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді:

за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України, у них відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії;

нарахований їм середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;

ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім військовослужбовців, а також осіб, щодо яких наявна заборгованість роботодавця зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування);

4) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, перед призначенням житлової субсидії без звернення  купив земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла у випадку, зазначеному в пункті 10 Положення) та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

5) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад три місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії (крім заборгованості за послугу з постачання та розподілу природного газу, що нарахована виконавцем комунальної послуги з посиланням на рішення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами в разі відсутності лічильників газу та у зв’язку з приведенням об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов, а також заборгованості, що виникла у зв’язку з тим, що управитель багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, виконавець комунальних послуг не уклали договору з АТ «Ощадбанк» (його установами) для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі).

Відповідна норма не застосовується під час призначення житлової субсидії громадянам на наступний період, якщо Мінсоцполітики не забезпечено фінансування житлових субсидій таким громадянам у грошовій формі.

Якщо, за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, виконавцем послуги з постачання та розподілу природного газу всупереч рішенням зазначеної Комісії щодо заборони під час здійснення комерційних розрахунків за використаний побутовими споживачами природний газ приводити об’єми такого газу у відповідність зі стандартними умовами відповідні нарахування проведено, заборгованість за таким виконавцем не враховується;

6) громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або не сплачує суми до повернення, визначені відповідним структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;

7) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря; осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади); осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою)

13 Результат надання адміністративної послуги Надання житлової субсидії / відмова у призначенні житлової субсидії
14 Способи отримання відповіді (результату) У разі прийняття рішення про призначення (непризначення) житлової субсидії суб’єкт надання адміністративної послуги повідомляє заявника про прийняте рішення протягом трьох календарних днів з дня його прийняття. При цьому суб’єкт надання адміністративної послуги самостійно вибирає форму (паперову або електронну) та спосіб повідомлення (особистий прийом, поштовий зв’язок, смс-повідомлення, електронні засоби зв’язку, електронна пошта (за наявності), повідомлення через Портал Дія).

У разі прийняття рішення про відмову в призначенні житлової субсидії суб’єкт надання адміністративної послуги повідомляє заявника про прийняте рішення протягом трьох календарних днів з дати його прийняття. При цьому суб’єкт надання адміністративної послуги письмово інформує заявника про прийняте рішення із врученням відповідного повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження прийнятого рішення.

У разі прийняття рішення про подання документів щодо призначення житлової субсидії на розгляд комісії суб’єкт надання адміністративної послуги повідомляє заявника про прийняте рішення протягом трьох календарних днів з дати його прийняття. При цьому суб’єкт надання адміністративної послуги письмово інформує заявника про прийняте рішення із врученням відповідного повідомлення під особистий підпис із зазначенням підстав для подання таких документів на розгляд комісії і порядку оскарження відповідного рішення.

Рішення про призначення або відмову в призначенні житлової субсидії приймається комісією протягом                            30 календарних днів з дати прийняття структурним підрозділом з питань соціального захисту населення рішення про подання документів щодо призначення житлової субсидії на розгляд комісії

10 Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Особисто батьки дитини, які є громадянами України, перебувають у зареєстрованому шлюбі, або мати дитини, яка не перебуває у шлюбі, за зареєстрованим місцем проживання одного з батьків або за місцем народження дитини
11 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
У разі платності
12 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
13 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу
14 Реквізити для внесення плати
15 Строк надання адміністративної послуги В день надходження заяви
16 Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1. Надання послуги суперечить вимогам законодавства України. 2. Заява подана недієздатною особою або особою, яка не має необхідних для цього повноважень. 3. У разі надання заявником помилкових або недостовірних відомостей
17 Результат надання адміністративної послуги 1. Видача свідоцтва про народження дитини. 2. Внесення інформації до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. 3. Внесення інформації до Єдиного демографічного реєстру з присвоєнням УНЗР. 4. Повідомлення про призначення допомоги при народженні дитини, або письмова відмова
18 Способи отримання відповіді (результату) Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу
19 Примітка