» » » Про затвердження комунікаційного плану з інформування мешканців про діяльність відділу «Центр надання адміністративних послуг» та залучення населення до процесу вироблення місцевих політик і послуг на 2021 рік

Про затвердження комунікаційного плану з інформування мешканців про діяльність відділу «Центр надання адміністративних послуг» та залучення населення до процесу вироблення місцевих політик і послуг на 2021 рік

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

09 липня 2021 року                       м. Сновськ                                       № 139

 

Про затвердження комунікаційного плану з інформування мешканців про діяльність відділу  «Центр надання адміністративних послуг» та залучення  населення до процесу вироблення місцевих політик і послуг на 2021 рік

 

З метою підвищення обізнаності мешканців громади про роботу відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради, налагодження якісної комунікації місцевої влади і громади, в тому числі через реагування на потреби і запити населення у сфері надання адміністративних послуг, з о б о в ’ я з у ю :

 

 

  1. Затвердити План заходів з інформування мешканців про діяльність відділу «Центр надання адміністративних послуг» та залучення населення до процесу вироблення місцевих політик і послуг на 2021 рік (Додається).

 

  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради Терещенко Л.

 

Міський голова                                                         Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження

09.07.2021р.  № 139

 

Комунікаційний план з інформування мешканців

про діяльність відділу «Центр надання адміністративних послуг»

та залучення населення до процесу вироблення місцевих політик і послуг на 2021 рік

 

№/№ Тематичні блоки Опис інформації Канали і формат Період
1. ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ «ЦНАП»
1.1 Поширення інформації Продукування та поширення інформації (новини,події,новели законодавства, тощо)

 

1.Інформування на офіційному сайті відділу міської ради – вся офіційна інформація

 

2.Інформування на офіційній сторінці у соціальній мережі: фото, відео, публікації

 

3.Стенд із презентацією послуг, де консультуватимуть

 

4.Потреби: лікарні, школи, відділ соціального захисту (розробка макету)

оперативне інформування
Підготовка тематичних цільових розсилок та їх поширення серед мешканців

 

за потреби
Підготовка друкованої продукції про відділ «ЦНАП» та розміщення  на інформаційних стендах для відвідувачів

 

відповідно до роботи
Поширення інформації про відділ «ЦНАП» через старостати

 

постійно
Включення окремого блоку інформації про відділ «ЦНАП» та адміністративні послуги під час звітування голови громади та інших посадових осіб

 

постійно
Гарантування обізнаності персоналу відділу «ЦНАП» та розуміння стандартів належного обслуговування, інформування населення про стандарти та якість роботи

 

Навчання, тренінги, семінари, робочі зустрічі постійно
1.2 Співпраця з цільовими аудиторіями Залучення громадських організацій, які працюють в дотичних сферах, до поширення серед населення інформації про відділ «ЦНАП», його послуги та інше

 

Інтернет ресурси постійно
1.3 Інформаційні кампанії  Інформування та поширення інформації про відділ «ЦНАП» під час проведення святкових заходів у громаді

 

Місцевий масовий публічний захід за 2 тижні до заходу
Організація та проведення акцій до тематичних подій у відділі «ЦНАП»

 

1.4 Робота з репутацією Регулярне висвітлення позитивних практик і успішних історій через різні канали комунікацій – працівники відділу «ЦНАП»

– листівки про послуги відділу «ЦНАП»

– пояснення як заповнювати

– скринька для запитань та пропозицій

– запис на отримання послуг

 

постійно
1.5 Онлайн комунікація Підтримка в актуальному стані рубрики відділу «ЦНАП на офіційного сайті Сновської міської ради

 

Інтерактивні формати: алгоритм дії отримання послуг постійно
Розширення функціоналу сайту – оформлення підписки, форма зворотного зв’язку, миттєві онлайн-комунікації через сторінку, можливість запису на прийом, тощо

 

Використання соціальних мереж для надання миттєвих онлайн-консультацій

 

1.6 Співпраця з проектами міжнародної технічної допомоги Отримання інформації, роз’яснень про  адміністративні послуги та особливості діяльності Промоції відділу «ЦНАП» серед донорів інтернет ресурси
2.  

ІНФОРМУВАННЯ ПРО НОВІ ПОСЛУГИ

 

2.1 Нова послуга Роз’яснення алгоритму дії отримання послуги

 

Анонс на сайті оперативне інформування
3.  

ЗАЛУЧЕННЯ МЕШКАНЦІВ ДО ДІАЛОГУ З МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ ТА УЧАСТІ У ВИРОБЛЕННІ ЛОКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, МОНІТОРИНГ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВЯЗКУ

 

3.1  

 

Залучення мешканців до процесів прийняття рішень на місцевому рівні

Інформування мешканців через відділ «ЦНАП» про можливість їхнього залучення до вироблення локальної політики та процесу прийняття рішень у громаді (розміщення інформації у відділі «ЦНАП» про засідання чергових сесій міської ради, громадські слухання, обговорення, про створення робочих груп, консультативно-дорадчих органів, тощо)

 

Анонс на сайті За потреби
Анонс в соціальних мережах:

-про початок видачі

-про перелік документів

розсилки 1 раз у місяць
Надання допомоги при оформленні звернень громадян та запитів на публічну інформацію (розмістити зразки оформлення звернень та запитів, порядок їхнього подання, тощо) Інформація для місцевих ЗМІ поширити на сайті та у місцевих й регіональних ЗМІ
3.2 Зворотній зв’язок Забезпечення зворотного зв’язку з мешканцями в ході надання адміністративних послуг (розробка анкет, опитувальників, в т.ч. онлайн) Проведення опитувань та опрацювання і висвітлення результатів. Прийняття відповідних управлінських рішень для вдосконалення роботи відділу «ЦНАП»

 

Інформація для місцевих ЗМІ  
3.3 Моніторинг Забезпечення мешканцям можливості повідомляти про їхні потреби та запити, в т.ч. в онлайн-режимі. Регулярний збір відгуків для підтримки стандартів обслуговування

 

Інформація для місцевих ЗМІ оперативне інформування
Відстеження реагування мешканців за допомогою скриньок для надання пропозицій, висвітлення зведеної інформації, розробка заходів для врахування наданих пропозицій

 

Інформація для місцевих ЗМІ  
4.  

ГРУППИ НАСЕЛЕННЯ

 

4.1 Мешканці громади-потенційні споживачі послуг відділу «ЦНАП» Моніторинг послуг , що є найбільш поширеними у громаді Інформація для місцевих ЗМІ 1 раз у місяць
4.2 Жителі відділених населений пунктів Поінформувати жителів про діяльність відділу «ЦНАП», виїзних адміністраторів на роботу мобільного ЦНАП.

Поширити інформацію про діяльність:

основного ЦНАП;

перелік послуг, які можна отримати у відділеному населеному пункті;

графік та порядок роботи виїзного адміністратора та/або мобільного ЦНАП

 

 

 

Анонс а сайті та в соціальних мережах 1 раз у місяць, за необхідності частіше (оперативне інформування)
4.3 Мешканці віддалених населених пунктів- потенційні споживачі послуг відділу «ЦНАП» Поширити інформацію про діяльність:

основного ЦНАП;

перелік послуг, які можна отримати у відділеному населеному пункті;

графік та порядок роботи виїзного адміністратора та/або мобільного ЦНАП;

графік роботи ВРМ, тер підрозділу

 

Анонс а сайті та в соціальних мережах  

1 раз у місяць

 

 

поширити на сайті та у місцевих й регіональних ЗМІ