» » » Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області та пропорції її розподілу

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області та пропорції її розподілу

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дванадцята сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ 

24 жовтня 2017 року                      м. Сновськ                                     № 4-12/VІІІ

 

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області та пропорції її розподілу

 

З метою врегулювання процесу передачі в оренду майна, що перебуває в комунальній власності об’єднаної територіальної громади м. Сновськ, створення єдиного механізму надання в оренду майна комунальної власності, збільшення надходжень до міського бюджету від оренди, відповідно до Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішення десятої сесії  Сновської районної ради сьомого скликання «Про передачу об’єктів спільної  власності  територіальних громад міста та сіл Сновського (Щорського) району у власність Сновської міської об’єднаної територіальної громади» від 29 грудня 2016 року № 10/7-4 та рішення першої сесії Сновської міської ради восьмого скликання «Про надання згоди на безоплатне прийняття та прийняття майна до власності Сновської міської об’єднаної територіальної громади» від 17 січня  2017 року № 27-1/VІІІ, зі змінами, керуючись ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики; з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області та пропорції її розподілу (додається).
 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення одинадцятої сесії Щорської (Сновської) міської ради шостого скликання «Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальної громади міста Щорс у новій редакції» від 27 вересня 2011 року.
 3. Сновській міській раді Сновського району Чернігівської області довести дане рішення до відома всіх балансоутримувачів майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (голова Скідан С.С.); постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова Виблов С.А.).

 

Міський голова                                                                            О.О.Медведьов

                    

      ЗАТВЕРДЖЕНО

             Рішення  Сновської міської ради

                     (12 сесія 8 скликання)

             від 24 жовтня 2017 р.  № 4-12/VІІІ

 

Методика

розрахунку орендної плати за майно комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області та пропорції її розподілу

 

 1. Методику розроблено на підставі частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.
 2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

У разі, коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є комунальне підприємство, заклад, установа, організація, розмір орендної плати погоджується з органом приватизації Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

 1. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, заклад, установа, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно. Такі суми сплачуються орендарем окремо.
 2. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

– визначається розмір річної орендної плати;

– на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди;

– з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

 1. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, установ, організацій, закладів визначається за формулою:

Опл.р =  (Воз + Внм) х Сор.ц

            100

де Опл.р – розмір річної орендної плати, грн.;

Воз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Сор.ц – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, установ, організацій, закладів, визначена згідно з Додатком 1.

 1. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.
 2. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл.р =  (Вп х Сор) ,

            100

де Опл.р – розмір річної орендної плати, грн.;

     Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

     Сор – орендна ставка, визначена згідно з Додатком 2.

Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті незалежної оцінки.

 

Розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди розраховується за формулою:

Опл.баз = Опл.р:12 ,

де   Опл.баз – розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди, грн.;

Опл.р – розмір річної орендної плати, грн.;

 

Розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди розраховується за формулою:

Опл.міс = Опл.баз х Іп.р ,

де      Опл.міс – розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди, грн.;

Опл.баз – розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди, грн.;

Іп.р – індекс інфляції з дати проведення експертної оцінки до початку дії договору оренди.

Для розрахунку орендної плати за поточний місяць використовувати індекс інфляції за минулий місяць.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

 1. Якщо орендоване приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому по формулі:

Вп = (Вб.с : Пб.с) х Пп ,

де      Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.,

Вб.с – вартість будівлі (споруди) в цілому, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.,

Пб.с – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), м2 ;

Пп – площа орендованого приміщення, м2 .

 1. Якщо орендар збільшує площу орендованого приміщення, що знаходиться у тому ж будинку що і орендоване, або змінює напрямок використання орендованого приміщення, то орендна плата розраховується виходячи з вартості 1м2 орендованої площі за базовий місяць оренди з урахуванням відповідної орендної ставки.
 2. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними закладами, установами, організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів; державними та комунальними закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів; державними та комунальними телерадіоорганізаціями; редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами поштового зв’язку в сільській місцевості; асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування,  а також Сновською районною радою Чернігівської області та Щорською районною державною адміністрацією Чернігівської області становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

– рекламного та еротичного характеру;

– заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

– в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

– заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

 1. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.
 2. У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:

Опл.доб = Опл.міс / Кд.м

де      Опл.доб – розмір добової орендної плати, грн.;

Опл.міс – розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди, грн.;

Кд.м – кількість днів у місяці.

 

Розмір погодинної орендної плати розраховується за формулою:

Опл.пог = Опл.доб / 24 х Кгод

де      Опл.пог – розмір погодинної орендної плати, грн.;

Опл.доб – розмір добової орендної плати, грн.;

Кгод. – кількість годин оренди.

 1. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі оренди.
 2. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
 3. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до міського бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до міського бюджету здійснюється орендодавцем. У разі, якщо передача майна в суборенду призводить до зменшення розміру орендної плати, перерахунок орендної плати не проводиться.

 1. У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як за три роки до цього, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об’єкта оренди та здійснюється перерахунок розміру орендної плати.
 2. У разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, заклади, установи, організації Сновської міської ради Сновського району чернігівської області, орендна плата спрямовується:
 • за нерухоме майно комунальних підприємств, закладів, установ, організацій – 100 відсотків орендної плати комунальному підприємству, закладу, установі, організації, на балансі яких перебуває це майно;
 • за окреме індивідуально визначене майно підприємства, закладу, установи, організації (крім нерухомого) – 100 відсотків орендної плати комунальному підприємству, закладу, установі, організації.
 1. Комунальні підприємства, організації, установи, заклади – орендодавці, подають міській раді звітність про надходження плати за оренду та суборенду майна щокварталу за формою, визначеною в Додатку №3, а також аналітичну довідку про передачу в оренду та суборенду, в тому числі щодо виконання орендарями та суборендарями умов договорів оренди та суборенди.

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                  І.Г.Орда

 

 

 

 

Додаток 1

до Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності

об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради

Сновського району Чернігівської області та пропорції її розподілу

 

Орендна ставка

за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, установ, організацій, закладів

 

Найменування Орендна ставка, відсотків
Цілісні майнові комплекси державних підприємств:  
Торгівлі 15
послуги електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, з виробництва гумових та пластмасових виробів, централізованого водопостачання і водовідведення, централізованого теплопостачання 10
лісового господарства, рибного господарства, переробки відходів, поліграфічних послуг, автотранспортних послуг 9
освіти, науки та охорони здоров’я, фармацевтичної галузі, готельно-туристичних послуг, професійно-технічного навчання, технічної інвентаризації об’єктів нерухомості, спортивно-оздоровчих послуг, проектно-технічних послуг, будівельної галузі, інформаційних послуг, кінообслуговування,  консалтингових послуг 8
Інші об’єкти 5

 

 

Перший заступник міського голови                                                  І.Г.Орда

 

 

 

Додаток 2

до Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності

об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради

Сновського району Чернігівської області та пропорції її розподілу

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого майна, що знаходиться в комунальній власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

 

№ п/п Використання орендарем  об‘єктів нерухомого майна                                      за цільовим призначенням: Орендна ставка ор) (відсотків до вартості майна)
1 2 3
1. Розважальна діяльність, розміщення:  
  казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100
  пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 45
  фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банків  та їх відділень, банкоматів 40

 

  Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25
  Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 17
  комп’ютерних клубів та інтернет – кафе 10
  турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків 18
2. Торгівля, розміщення:  
  торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї 40
  супермаркетів, підприємств оптової торгівлі; 20
  торговельних об’єктів з продажу:

– непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів;

– промислових товарів, що були у використанні;

– автотоварів;

– відео та аудіо продукції

18
  торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів  підакцизної групи 8
  торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою 5
  торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів 6
  крамниць-складів, магазинів-складів 18
3. Громадське харчування, розміщення:  
  ресторанів з нічним режимом роботи. 40
  ресторанів 20
  кафе, барів, їдалень, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи. 15
  кафе, барів, їдалень, закусочних, буфетів, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи. 8
  їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 6
4. Охорона здоров’я, розміщення:   
  приватних закладів охорони здоров’я та суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики 20
  торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець 20
  аптек та аптечних пунктів, які реалізують готові ліки; 8
  оздоровчих закладів для дітей та молоді 5
  аптек, які обслуговують пільгові категорії населення 2
  аптек, які самостійно виготовляють ліки. 4
  державних та комунальних закладів охорони здоров’я, які частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів 5
  організацій, що провадять діяльність з будівництва та ремонту об’єктів нерухомості. 21
  – транспортних підприємств 18
  – підприємства, що провадять діяльність, пов’язану з сільським господарством 5
5. Послуги, розміщення:  
  офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету 40
  виробників реклами 30
  салонів краси, саун, кабінетів масажу, тренажерних залів, тощо 30
  зовнішньої реклами на будівлях і спорудах 30
  суб’єктів господарювання, що займаються туристичною діяльністю 22
  суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості 21
  майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів 20
  майстерень з ремонту ювелірних виробів 20
  суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування 20
  ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів 7
  редакцій засобів масової інформації:

– рекламного та еротичного характеру;

– тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

– тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації;

– тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

20
  суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей 15
  бірж, що мають статус неприбуткових організацій 15
  офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету 18
  об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку 6
  антен 18
  технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету 18
  ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини 15
  ветеринарних аптек, рибних господарств 10
  суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль 15
  суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба) 12
  суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги 3
  суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів 15
  закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів 1
  суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи 10
  суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин 13
  приватних юридичних консультацій та нотаріальних контор, організацій по наданню аудиторських послуг, суб’єктів оціночної діяльності; 18
  приватних навчальних закладів 10
  шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів 10
  видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами 10
  інформаційних агентств 10
  стоянок для автомобілів 12
  розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 9
  приватних спортивних оздоровчих комплексів та залів; 8
  фотоательє; 6
  виробничих підприємств, (будівлі виробничого призначення, цехи, майстерні, експлуатаційні дільниці). 6
  суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення 5

 

  проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 10
6. Адміністративні приміщення, розміщення:  
  бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів 2
  транспортних підприємств з перевезення пасажирів 15
  транспортних підприємств з перевезення вантажів 18
  творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності 5
  політичних партій та їх осередків; 12
  санаторно-курортних закладів для дітей 5
  організація виставкової діяльності (без продажу), виставок народних майстрів, художників, скульпторів. 2
  майстерень художників, скульпторів, народних майстрів 2
  державних проектних, топографо-геодезичних та проектно-вишукувальних, науково-дослідних установ 2
7. Інше використання нерухомого майна 15

 

Примітка: Орендні ставки для орендарів – вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                  І.Г.Орда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського

району Чернігівської області та пропорції її розподілу

 

З В І Т
про надходження орендної плати за _________________ (І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, закладу)
                           
№ з/п Орендар Оренд. площа загальна, кв.м. Заборг.

за попере-дні періоди, грн.,

 всього

В тому числі: Нарахова-но орендної плати (без ПДВ), грн., всього Сплачено орендної плати за звітний період, грн.,

всього

В тому числі: Заборго-ваність за звітний період, грн.

всього

В тому числі: Примітки                             (заходи, які проводились по ліквідації заборгованості)
перед установою закладом, підприєм-ством, грн. перед міським бюджетом, грн. установі, закладу (100%) кому-нально

му підприємству (50%)

 до міського бюджету                       (50%) перед установою, закладом, підприємт-вом, грн. перед міським бюджетом, грн.
                             
                             
                             
                             
ВСЬОГО:                          
Керівник:   “______” ______________201___ року    
МП (прізвище та ініціали)                                                                  (підпис)    
Виконавець:        
       (прізвище, ім`я, по-батькові)                                                      (підпис)    
тел.: _______________