» » » » Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропорції її розподілу

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропорції її розподілу

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ 

28 жовтня 2021 року                           м. Сновськ                                          № ­­­6-11/VIІI

 

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропорції її розподілу

 

З метою врегулювання процесу передачі в оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади, створення єдиного механізму надання в оренду майна комунальної власності; відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанов Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», від 28 квітня 2021 року № 630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно»; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропорції її розподілу, що додається.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення дванадцятої сесії міської ради сьомого скликання від 24 жовтня 2017 року № 4-12/VIІI «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області та пропорції її розподілу».
 3. Сновській міській раді Корюківського району Чернігівської області довести дане рішення до відома всіх орендодавців та балансоутримувачів майна комунальної власності територіальної громади.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту О.Аникієнко та на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова С.Виблов).

 

Міський голова                                                                           Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сновської міської ради

(11 сесія 8 скликання)

від 28 жовтня 2021 р. № 6-11/VІІІ

 

Методика

розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Сновської міської територіальної громади та пропорції її розподілу

 

 1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно – економічного механізму справляння плати за об’єкти оренди, визначені частиною першою статті 3 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон).

 

 1. До плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладеного договору зобов’язується надавати орендарю балансоутримувач.

 

 1. Відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна (у тому числі місць загального користування та прибудинкової території) та надання комунальних послуг орендарю здійснюється відповідно до договору, укладеного між балансоутримувачем та орендарем.

 

 1. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 11 цієї Методики) та іншого окремого індивідуально визначеного майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

Вп х Сор

О пл. =   ——————,

100

де О пл. – розмір річної орендної плати, гривень;

Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (без урахування податку на додану вартість), гривень;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком 1 (у разі укладення договору з орендарем відповідно до статті 15 Закону), або додатком 2 (для договорів оренди, які продовжуються вперше) або пунктом 14 цієї Методики для іншого окремого індивідуально визначеного майна.

 

 1. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна визначається за формулою:

О пл

О пл. міс. =    —————-,

12

де О пл. міс. – розмір місячної орендної плати, гривень.

У разі коли між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

 

 1. Розмір добової орендної плати розраховується на основі розміру місячної орендної плати з розрахунку кількості днів у місяці фактичного користування за формулою:

О пл

О пл. доб. = ———– ,

12 х Х,

де О пл. доб. – розмір добової орендної плати, гривень;

Х – кількість днів у місяці фактичного користування.

 

 1. Розмір погодинної орендної плати за об’єкт оренди розраховується на основі розміру добової орендної плати із розрахунку 24 години на добу за формулою:

Опл

О пл. год. =  ——————– ,

12 * Х * 24

 

де О пл. год. – розмір погодинної орендної плати;

Х – кількість днів у місяці фактичного користування.

У разі коли погодинна оренда плата припадає на вихідний або святковий день, у такі дні оренда плата нараховується за повну добу.

 

 1. Розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

 

(Воз + Внм) х Сор.ц.

Опл. ц. =  ——————————,

100

де Опл. ц. – розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи, гривень;

Воз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість, гривень;

Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість гривень;

Сор.ц – орендна ставка за використання об’єкта оренди, визначена згідно з Додатком 2.

 

 1. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

О пл. ц.

Опл. міс. = ————–,

12

 

де О пл. міс. – розмір місячної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень.

Форма розрахунку орендної плати за базовий місяць наведена у Додатку 3.

Якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

 

 1. Результати незалежної оцінки майна чинні протягом 12 місяців від дати оцінки, якщо інший строк не передбачено у звіті про оцінку майна.

 

 1. Річна орендна плата за оренду нерухомого майна у розмірі 1 гривні встановлюється таким орендарям:
 • органам державної влади, іншим бюджетним організаціям, закладам, установам, які повністю фінансуються з державного та місцевого бюджетів;
 • органам місцевого самоврядування для розміщення центрів надання адміністративних послуг;
 • казенним підприємствам, що утворилися у результаті реорганізації державного/комунального закладу охорони здоров’я;
 • комунальним некомерційним підприємствам, що утворилися у результаті реорганізації комунальних закладів охорони здоров’я;
 • Пенсійному фонду України та його органам;
 • національним художнім колективам, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;
 • редакціям державних і комунальних періодичних видань, які повністю або частково фінансуються з державного або місцевого бюджетів, або заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, трудовими і журналістськими колективами, а також реформованим друкованим засобам масової інформації та редакціям відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»;
 • комунальним підприємствам Сновської міської ради;
 • благодійним фондам, які займаються наданням гуманітарної допомоги населенню.

Орендна плата у розмірі 1 гривні для орендарів, зазначених в абзаці сьомому цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

 • рекламного та еротичного характеру;
 • заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
 • в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;
 • заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

 

 1. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів), встановлюється на рівні 12 відсотків вартості об’єкта оренди.

Розмір річної орендної плати у разі оренди транспортних засобів встановлюється на рівні 10 відсотків вартості об’єкта оренди.

У разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, розмір річної орендної плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі транспортних засобів, становить 7 відсотків вартості об’єкта оренди.

 

 1. Встановлення орендної плати здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» для:
 • суб’єктів господарювання, передбачених частиною другою статті 15 Закону;
 • підприємств, установ, організацій, включених відповідно до рішення органу місцевого самоврядування, до переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, – у разі встановлення орендної плати на рівні нижчому, ніж визначено пунктом 52 Порядку.

 

 1. Якщо орендна плата визначена на підставі цієї Методики (крім пункту 11 Методики) або абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону (орендна плата за базовий місяць), і при цьому між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акту приймання-передавання минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

 

 1. Орендна плата, встановлена відповідно до пункту 11 цієї Методики, не підлягає коригуванню на індекс інфляції.

 

 1. У разі оренди дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні іншого окремого індивідуально визначеного майна розмір річної орендної плати встановлюється на рівні 12 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки.

Якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цій Методиці, застосовуються правила міжнародного договору України.

 

 1. Орендна плата, розрахована згідно з цією Методикою перераховується:
 • у разі, коли орендодавцем майна виступає Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області за майно, що перебуває на її балансі:
 • в повному обсязі Сновській міській раді;

2) у разі, коли орендодавцем майна виступає комунальне підприємство, заклад, установа, організація Сновської міської ради:

– в повному обсязі комунальному підприємству, закладу, установі, організації Сновської міської ради за оренду нерухомого майна до 400 кв. м. та іншого окремого індивідуально визначеного майна;

3)  у разі, коли орендодавцем майна комунальних підприємств, установ, організацій, закладів виступає Сновська міська рада – після перевищення ними зданої в оренду площі 400 кв. м.:

– в повному обсязі комунальному підприємству, закладу, установі, організації Сновської міської ради, на балансі якого перебуває майно;

4) у разі передачі в оренду єдиного майнового комплексу:

– 100 % – до бюджету Сновської міської територіальної громади.

Комунальні підприємства, заклади, установи, організації використовують отриману орендну плату відповідно до затвердженого кошторису, при складанні якого передбачаються видатки в першу чергу на утримання, обладнання та ремонт майна.

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства,  архітектури, містобудування

та транспорту                                                                                                Олена АНИКІЄНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Методики розрахунку орендної плати

за майно комунальної власності

Сновської міської територіальної громади та пропорції її розподілу

(затвердженої рішенням

від 28 жовтня 2021 р. № 6-11/VІІІ)

 

Орендні ставки для договорів оренди майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади

 

 

Орендарі Орендна ставка
1. Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує  30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок 10
2. Приватні заклади освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на надання освітніх послуг у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пунктах 11 та 18 цього додатка), на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг 10
3. Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії 8
4. Державні та комунальні підприємства, установи, організації/ громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні) 4
5. Установи і організації, діяльність яких фінансується з місцевих бюджетів 4
6. Державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження 4
7. Вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру) 4
8. Дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) 3
9. Державні заклади освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальні заклади освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пункті 18 цього додатка) 3
10. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності та засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з держав – членів ЄС 3
11. Приватні заклади загальної середньої освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг 3
12. Установи і організації, діяльність яких частково фінансується за рахунок державного бюджету, органи місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання 3
13. Комунальні заклади охорони здоров’я, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів 3
14. Музеї, крім тих, які повністю фінансуються за рахунок державного бюджету 3
15. Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, – виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг 3
16. Державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (крім орендарів, зазначених у пункті 11 цієї Методики) 3
17. Комунальні заклади охорони здоров’я, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, та комунальні некомерційні підприємства, що утворилися у результаті реорганізації комунальних закладів охорони здоров’я 3
18. Заклади освіти, засновані на будь-якій формі власності, суб’єкти підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг 1
19. Державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги” 1
20. Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній:  
на площі не більш як 50 кв. метрів 3
на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів 7
21. Народні депутати України або депутати місцевих рад для розміщення громадської приймальні, у тому числі коли договір оренди від імені депутата укладається громадською організацією в інтересах депутата і для розміщення його депутатської приймальні (крім випадків, коли в інтересах народного депутата України діє уповноважений орган Верховної Ради України, в такому разі застосовується пункт 11 цієї Методики):  
на площі не більш як 50 кв. метрів 3
на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів 7
22. Громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів:  
на площі не більш як 100 кв. метрів 4
на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів 7
23. Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:  
на площі не більш як 100 кв. метрів 1
на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів 7
24. Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, які на момент введення в дію Закону України “Про оренду державного та комунального майна” безоплатно використовували об’єкт оренди на підставі договору позички або іншого договору для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній 0,01

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, архітектури, містобудування

та транспорту                                                                                              Олена АНИКІЄНКО

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Методики розрахунку орендної плати

за майно комунальної власності

Сновської міської територіальної громади та пропорції її розподілу

(затвердженої рішенням

від 28 жовтня 2021 р. № 6-11/VІІІ)

 

Орендні ставки для договорів оренди, які продовжуються вперше

 

Найменування Орендна ставка, відсотків
1. Використання єдиних майнових комплексів державних підприємств, їх відокремлених структурних підрозділів для:
1) тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів, що виробляють виноробну продукцію 25
2) виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості 20
3) електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування 16
4) сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів заводів (крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, виробництва будівельних матеріалів 12
5) використання інших об’єктів 10
2. Використання нерухомого майна за цільовим призначенням:
1) розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100
2) розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 45
3) розміщення: 40
банкоматів
ресторанів з нічним режимом роботи
відділень банків, фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості)
торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї
4) розміщення: 30
виробників реклами
саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу
торговельних об’єктів з продажу автомобілів
зовнішньої реклами на будівлях і спорудах
5) організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25
6) розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 22
7) розміщення: 20
майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів
майстерень з ремонту ювелірних виробів
аптек у приміщеннях лікувально-профілактичних закладів
приватних закладів охорони здоров’я
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики
торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець
редакцій засобів масової інформації:
– рекламного та еротичного характеру
– тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства
– тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації
– тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення
8) розміщення: 18
турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків
торговельних об’єктів з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів*
офісних приміщень (крім відділень банків, фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості)
суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування
антен, технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
9) розміщення: 15
ресторанів, кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи*
ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль
складів, крамниць-складів, магазинів-складів
приватних архівних установ
камер схову
стоянок для автомобілів, паркінгів
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів
10) розміщення: 12
суб’єктів господарювання, що провадять виробничу діяльність
комп’ютерних клубів та інтернет-кафе
аптек, ветеринарних аптек
рибних господарств
шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів
суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
інформаційних агентств
виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги погодинно (курси, тренінги, семінари тощо)
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
11) розміщення: 10
суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів
редакцій засобів масової інформації
приватних закладів освіти (суб’єктів підприємницької діяльності), які мають ліцензію на надання освітніх послуг у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених в абзаці четвертому підпункту 18 та абзаці третьому підпункту 20 цього пункту), на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг
12) організація та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує  30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок 10
13) розміщення: 9
закладів фізичної культури і спорту, крім тих, які наведені в абзацах восьмому та дев’ятому підпункту 18 цього пункту
суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги без отримання ліцензії
суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення
громадських вбиралень
виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні
14) організація та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії 8
15) розміщення: 6
об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку
суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень
кінотеатрів, бібліотек, театрів
16) розміщення: 5
державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів
торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції
17) оренда майна: 4
державними та комунальними підприємствами, установами, організаціями у сфері культури і мистецтв чи громадськими організаціями у сфері культури і мистецтв (у тому числі національними творчими спілками або їх членами під творчі майстерні)
державними видавництвами і підприємствами книгорозповсюдження
вітчизняними видавництвами та підприємствами книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)
18) розміщення: 3
державних закладів освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальних закладів освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених в абзаці третьому підпункту 20 цього пункту)
закладів освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності та засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з держав – членів ЄС
приватних закладів загальної середньої освіти (суб’єктів підприємницької діяльності), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг
державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ і організацій, діяльність яких частково фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів
добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, у тому числі асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом
музеїв, крім тих, які повністю фінансуються з державного бюджету
громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворених ними спортивних клубів (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів студентського спорту закладів вищої освіти, центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, – виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг
державних та комунальних спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчих закладів, центрів фізичного здоров’я населення, центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (крім орендарів, зазначених у пункті 11 цієї Методики)
казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що утворилися у результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я
дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України)
19) розміщення: 2
державних архівних установ, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальних архівних установ, що фінансуються з місцевого бюджету
організацій, що надають послуги з нагляду за особами з психічними, інтелектуальними чи сенсорними порушеннями
20) розміщення: 1
надавачів соціальних послуг (державної та комунальної власності)
закладів освіти, заснованих на будь-якій формі власності, суб’єктів підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг
закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю
закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема:

– центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

– соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

– соціальних центрів матері та дитини

– центрів соціально-психологічної допомоги

– центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

– центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

21) розміщення уповноважених Національним банком у встановленому законодавством порядку банків, в яких держава володіє часткою статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, які орендують майно, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або у комунальну власність або закріплене на праві господарського відання за Національним банком, з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового обігу 0,01
22) розміщення Товариства Червоного Хреста України та його місцевих організацій 0,01
23) оренда особами з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування 0,01
24) оренда юридичними та фізичними особами для облаштування у закладах охорони здоров’я кімнат відпочинку (сімейних кімнат) для перебування в них на безоплатній основі осіб, які перебувають на лікуванні у цьому закладі, та членів їх сімей (під час лікування таких осіб) 0,01
25) оренда релігійними організаціями для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, які на момент введення в дію Закону України “Про оренду державного та комунального майна” безоплатно використовували об’єкт оренди на підставі договору позички або іншого договору для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній 0,01
26) розміщення транспортних підприємств з:
перевезення пасажирів 15
перевезення вантажів 18
27) розміщення творчих спілок, творчих майстерень, громадських об’єднань, благодійних організацій та релігійних організацій для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності:
на площі не більш як 50 кв. метрів 4
на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів 7
28) розміщення громадської приймальні народного депутата України або депутата місцевої ради, у тому числі коли договір оренди від імені депутата укладається громадською організацією в інтересах депутата і для розміщення його депутатської приймальні (крім випадків, коли в інтересах народного депутата України діє уповноважений орган Верховної Ради України, в такому разі застосовується пункт 13 цієї Методики):
на площі не більш як 50 кв. метрів 3
на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів 7
29) розміщення громадських об’єднань осіб з інвалідністю на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності:
на площі не більш як 100 кв. метрів 1
на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів 7
30) оренда громадськими організаціями ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів:
на площі не більш як 100 кв. метрів 1
на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів 7
31) оренда реабілітаційними установами для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:
на площі не більш як 100 кв. метрів 1
на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів 7
32) інше використання нерухомого майна 15

 

 

* Орендна ставка застосовується до всієї площі приміщення, в якому здійснюється продаж алкогольних та/або тютюнових виробів

 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, архітектури, містобудування

та транспорту                                                                                              Олена АНИКІЄНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Методики розрахунку орендної плати

за майно комунальної власності

Сновської міської територіальної громади та пропорції її розподілу

(затвердженої рішенням

від 28 жовтня 2021 р. № 6-11/VІІІ)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Уповноважена особа

орендодавця

______________________

_____________20__ року

М.П. (у разі наявності)

 

РОЗРАХУНОК

орендної плати за базовий місяць

 

Майно перебуває на балансі

 

                ____________________________________________________________

(найменування балансоутримувача)

 

Порядковий номер Назва та

місцезнаходження об’єкта оренди

Площа об’єкта оренди, м2 Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на «__»              20  року Орендна ставка* Орендна плата за базовий місяць
    назва

місяця,

рік

орендна

плата

без

урахування податку на додану вартість ** гривень

 

*Орендна ставка визначається на підставі цільового призначення згідно із Додатком 1 або Додатком 2 до цієї Методики.

** Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог законодавства.

 

Уповноважена особа

Орендаря            _________________       __________________________

(підпис)                            (прізвище, ім’я, по батькові за наявності)

 

МП  (у разі наявності)