» » Про затвердження нової редакції Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Про затвердження нової редакції Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

24 грудня 2020 року                         м. Сновськ                                          № ­­­7-2/VIIІ

 

Про затвердження нової редакції Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

 

З метою визначення механізму проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Сновської міської ради; відповідно до п. 4 ст. 25, п. 2 ст. 26  Закону України «Про освіту», ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти»; керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області в новій редакції (додається).

 

 1. Визнати таким, що втратило чинність Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, затверджене рішенням сесії міської ради від 23.07.2019 № 6-37/VІІ.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту О.Коваленко та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

 

Міський голова                                                        О.МЕДВЕДЬОВ

         ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

       (2 сесія 8 скликання)

 від 24 грудня 2020 р. № 7-2/VІІІ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Сновської  міської ради Корюківського району Чернігівської області

 1. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Сновської міської ради (далі – Положення) розроблене на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 №291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти».

 

 1. Положення визначає механізм проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Сновської міської ради за результатами проведення конкурсного відбору.

 

 1. Посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Сновської міської ради, згідно Закону України «Про загальну середню освіту», може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту ступеня, не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

 1. Призначення керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Сновської міської ради здійснює Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (далі – Управління освіти) за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом укладення строкового трудового договору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше). Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти комунальної власності Сновської міської ради більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Сновської міської ради, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти комунальної власності Сновської міської ради або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

 

 1. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

 • оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

 • ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
 • проведення конкурсного відбору;
 • визначення переможця конкурсу;
 • оприлюднення результатів конкурсу.

 

 1. Організаційне забезпечення проведення конкурсу здійснює Управління освіти.

 

 1. Рішення про проведення конкурсу приймає Управління освіти:

– одночасно з  прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти комунальної власності Сновської міської  ради;

– не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору або контракту укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти комунальної власності Сновської міської ради;

– упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

 

 1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Сновської міської ради та/або Управління освіти наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

– найменування і місцезнаходження закладу;

– найменування посади та умови оплати праці;

– кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та Статуту відповідного закладу освіти;

– вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

– дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

– прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

 

 1. Для проведення конкурсу Управління освіти формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:

– засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

– відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

– інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу також можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Сновської міської ради та/або Управління освіти протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

 

 1. Для участі у конкурсі подають такі документи:

1) заява про участь у конкурсі з поданням згоди на обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (Додатки  №1, №2);

2) автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) копія паспорта громадянина України;

4) копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

5) документ, що підтверджує володіння державною мовою;

6) копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на день їх подання;

7) довідка про відсутність судимості;

8) довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

9) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошені строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 

 1. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

– перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;

– приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

– оприлюднює на офіційному веб-сайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

– не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону;

– подали не всі документи, визначені цим Законом, для участі в конкурсі;

– подали документи після завершення строку їх подання.

 

 1. Управління освіти зобов’язане організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

 

 1. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах конкурсного випробування.

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються у наказі Управління освіти про проведення конкурсу та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Сновської міської ради та/або Управління освіти.

Засновник за можливості забезпечує відеофіксацію та відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

 

 1. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті Сновської міської ради та/або Управління освіти.

 

 1. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

– відсутні заяви про участь у конкурсі;

– до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

– жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

 

 1. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник Управління освіти призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

 

 

 

Начальник Управління освіти,

сім’ї, молоді та спорту                                                                    О.КОВАЛЕНКО