» » » Про затвердження  паспортів бюджетних програм бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Про затвердження  паспортів бюджетних програм бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 30      січня 2020 року                        м. Сновськ                                               18

 Про затвердження  паспортів бюджетних програм бюджету міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. № 1103/25880 (зі змінами), рішення Сновської міської ради від 20.12.2019 р. №10-42/VII ,, Про  бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”:

 

  1. Затвердити паспорти бюджетних програм бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, що додаються, а саме за:

   КПКВК                       Назва бюджетної програми

110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
110180 Інша діяльність у сфері державного управління
110191 Проведення місцевих виборів
112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
112144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
113035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
113210 Організація та проведення громадських робіт
113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
115032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
115051 Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи
115053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
116030 Організація благоустрою населених пунктів
116082 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства
117130 Здійснення заходів із землеустрою
117310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства
117322 Будівництво медичних установ та закладів
117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
117610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
118220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
118313 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
118831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі
  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                О.МЕДВЕДЬОВ