» » Про затвердження  Переліку адміністративних послуг,  які надаються через відділ «ЦНАП» Сновської міської ради (в новій редакції)

Про затвердження  Переліку адміністративних послуг,  які надаються через відділ «ЦНАП» Сновської міської ради (в новій редакції)

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Одинадцята сесія восьмого скликання

       РІШЕННЯ

 

28 жовтня 2021  року                  м. Сновськ                                  № 13­­-11/VІІІ

Про затвердження  Переліку адміністративних послуг,  які надаються через відділ «ЦНАП» Сновської міської ради

(в новій редакції)

 

З метою запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та покращення якості надання адміністративних послуг для можливості отримання усіх або найбільш поширених адміністративних  послуг; відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги»; ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:  

  1. Затвердити Перелік адміністративних послуг (в новій редакції), які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради згідно додатку.
  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» Л.Терещенко та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

Міський голова                                                            Олександр МЕДВЕДЬОВ

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(11 сесія 8 скликання)

від 28 жовтня 2021 р. № 13-11/VІІІ

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради

Код послуги Назва адміністративної послуги  

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративних послуг

01 – Реєстрація місця проживання
1 01-01 Реєстрація місця проживання Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Положення Про видачу довідок на території Сновської міської територіальної громади
2 01-02 Зняття з реєстрації місця проживання
3 01-03 Видача довідки про місце проживання
4 01-04 Видача довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб
5 01-05 Видача довідки про реєстрацію за даною адресою на момент звернення
6 01-06 Надання довідки № 13 (додаток до ІD – паспорта)
7 01-07 Надання довідки про здійснення поховання
8 01-08 Надання довідки про фактичне місце проживання
9 01-09 Надання довідки про склад сім’ї
10 01-10 Надання довідки № 16 (Зняття з реєстрації місця проживання)
 

01 – 02 Адміністративні послуги соціального характеру, що надаються

відділом реалізації держаної соціальної підтримки № 2 УСЗН Корюківської РДА

11 02-01 Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII
12 02-02 Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII, «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-ІІІ, «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»» від 16.12.1993 № 3721-ХІІ, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ, «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 № 203/98-ВР, «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 № 32/95-ВР, «Про захист рослин» від 14.10.1998 № 180-XIV, «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ, «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI, Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-ХІІ
13 02-03 Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII, «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-ІІІ, «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-ХІІ, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ, «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» від 17.04.1991 № 962-ХІІ, «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-ХІІ, «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 № 203/98-ВР, «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 № 2229-ХІІ, «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 № 32/95-ВР, «Про захист рослин» від 14.10.1998 № 180-XIV, «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995 № 249/95-ВР, «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 № 2195-IV, «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ, «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» від 17.04.2014 № 1223-VІІ, «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI, Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI
14 02-04 Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ
15 02-05 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня» Указ Президента України від 25.12.2007 № 1254 «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»
16 02-06 Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг Закони України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII
17 02-07 Видача довідки для отримання  пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII
18 02-08 Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена Цивільний кодекс України
19 02-09 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного Цивільний кодекс України
20 02-10 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного Цивільний кодекс України
21 02-11 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири Цивільний кодекс України
22 02-12 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна Цивільний кодекс України
23 02-13 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа Цивільний кодекс України
24 02-14 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором Цивільний кодекс України
25 02-15 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного Цивільний кодекс України
26 02-16 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного Цивільний кодекс України
27 02-17 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири Цивільний кодекс України
28 02-18 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна Цивільний кодекс України
29 02-19 Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768- ІІІ
30 02-20 Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
31 02-21 Призначення державної допомоги при народженні дитини Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
32 02-22 Призначення одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
33 02-23 Призначення державної допомоги при усиновлені дитини Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
34 02-24 Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
35 02-25 Призначення державної допомоги на дітей одинок матерям Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
36 02-26 Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
37 02-27 Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІI
38 02-28 Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-IІІ
39 02-29 Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-IІІ
40 02-30 Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-IV
41 02-31 Призначення державної соціальної допомоги на догляд Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-IV
42 02-32 Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII
43 02-33 Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсію Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV
44 02-34 Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 № 1489- IІІ
45 02-35 Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII
46 02-36 Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII
47 02-37 Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII
48 02-38 Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII
49 02-39 Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складенні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2 Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII
50 02-40 Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII
51 02-41 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санітарно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ
52 02-42 Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV
53 02-43 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санітарно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю І та ІІ групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV
54 02-44 Призначення грошової компенсації вартості самостійного санітарно-курортного лікування осіб з інвалідністю Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV
55 02-45 Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  від 28.02.1991 № 796-ХІІ
56 02-46 Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування Закони України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV, «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV, «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII
57 02-47 Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ, «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-ІІІ
58 02-48 Видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV
59 02-49 Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем Закони України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV, «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV, «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII
60 02-50 Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю Закони України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII, «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 19.12.2017 № 2249-VIII
61 02-51 Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитині з багатодітної сім’ї Закони України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV, «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV, «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII
62 02-52 Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій) Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 28.02.1991 № 796-XII
63 02-53 Видача посвідчень особам з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства Закони України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-IІІ, «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-ІV
64 02-54 Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці Закони України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-IІІ, «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-ІV
65 02-55 Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-III
66 02-56 Взяття на облік для забезпечення санітарно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-ХІІ
67 02-57 Взяття на облік для забезпечення санітарно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-ХІІ
68 02-58 Взяття на облік для забезпечення санітарно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  від 28.02.1991 № 796-ХІІ
69 02-59 Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII
70 02-60 Комплексна послуга «єМалятко». Закон України «Про адміністративні послуги», Постанова КМУ ВІД 10.07.2021 року  № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини».
 

03 – Земельні питання

71 03-01 Надання відомостей з ДЗК у формі витягів з ДЗК про земельну ділянку Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
72 03-02 Надання відомостей з ДЗК у формі витягів про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
73 03-03 Надання відомостей з ДЗК у формі витягів з ДЗК про обмеження у використанні земель Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
74 03-04 Надання відомостей з ДЗК у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території) Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
75 03-05 Надання відомостей з ДЗК у формі викопіювань з картографічної основи ДЗК кадастрової карти (плану) Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
76 03-06 Надання відомостей з ДЗК у формі копій документів, що створюються під час ведення ДЗК Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
77 03-07 Виправлення технічної помилки у відомостях з ДЗК, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу Стаття 37 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
78 03-08 Внесення до ДЗК відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди,  сервітуту, з видачею витягу Стаття 29 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
79 03-09 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у ДЗК відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання) Земельний кодекс України, Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
80 03-10 Внесення до ДЗК відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу Стаття 32 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
81 03-11 Внесення до ДЗК відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу Стаття 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
82 03-12 Внесення до ДЗК відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу Стаття 32 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
83 03-13 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з ДЗК Стаття 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
84 03-14 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу Стаття 28 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
85 03-15 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки Статті 20, 23 Закону України «Про оцінку земель»
86 03-16 Видача висновку про погодження документації із землеустрою Статті 186, 1861 Земельного кодексу України
87 03-17 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду документації із землеустрою Статті 32, 33 Закону України «Про землеустрій»

04 – Адміністративні послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

88 04-01 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
89 04-02 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації речового права, похідного від права власності Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
90 04-03 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
91 04-04 Надання адміністративної послуги з внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
92 04-05 Надання адміністративної послуги зі скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням) Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству»
93 04-06 Надання адміністративної послуги зі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
94 04-07 Надання адміністративної послуги щодо заборони вчинення реєстраційних дій Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

95

04-08 Надання адміністративної послуги з надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
05 – Адміністративні послуги у сфері державної реєстрації статутів територіальних громад, юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців
96 05-01 Надання  адміністративної послуги з видачі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

у паперовій формі для про ставлення апостилю

 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
97 05-02 Надання  адміністративної послуги з видачі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
98 05-03 Надання адміністративної послуги з видачі документів, що містяться в реєстраційній справі

юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної

особи – підприємця

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
99 05-04 Надання адміністративної послуги з виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських

формувань

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
100 05-05 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про фізичну особу –

підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
101 05-06 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
102 05-07 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
103 05-08 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації фізичної особи підприємцем Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
104 05-09 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
105 05-10 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
106 05-11 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
107 05-12 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
108 05-13 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
109 05-14 Надання адміністративної послуги з підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
110 05-15 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
111 05-16 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
112 05-17 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
113 05-18 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
114 05-19 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
115 05-20 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
116 05-21 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
117 05-22 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
118 05-23 Надання адміністративної послуги з державної реєстрації створення юридичної особи (крім громадського формування) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Начальник відділу «ЦНАП»                                                                  Лілія ТЕРЕЩЕНКО