» » Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

25 червня 2021 року                    м. Сновськ                                     № 74

Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Керуючись  ст. 28, 52 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 751Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства фінансів України № 228 від 31.05.2019 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:

1. Затвердити План заходів щодо складання прогнозу бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (додається).

2.  Відповідальним виконавцям забезпечити безумовне виконання заходів, передбачених Планом.

3.  Організацію за виконання цього рішення покласти на начальника фінансового відділу міської ради Л.Савченко.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет міської ради.

 

Міський голова                                                             Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету Сновської міської ради

25.06.2021 р. № 74

 

План заходів

щодо складання прогнозу бюджету Сновської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

 

з/п

Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за виконання
1. Здійснення аналізу виконання бюджету Сновської міської територіальної громади (далі – міської ТГ) у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету До 1 липня  2021 року Фінансовий відділ міської ради
2. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Після отримання з Мінфіну  Фінансовий відділ міської ради
3. Надання  фінансовому відділу міської ради  основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території Сновської міської територіальної громади на 2022-2024 роки  

До 1 липня  2021 року

Відділ економічного розвитку та інвестицій міської ради
4. Підготовка та подання фінансовому відділу  міської ради прогнозу на 2022-2024 роки по надходженню до бюджету міської ТГ  коштів від продажу майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади До 1 липня  2021 року Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту міської ради
5. Підготовка та надання фінансовому відділу міської ради прогнозу на 2022-2024 роки за очікуваними надходженнями до бюджету міської ТГ:

– коштів від продажу землі;

– коштів від добровільного відшкодування збитків за користування земельними ділянками без правовстановчих документів;

– орендної плати за земельні ділянки

До 1 липня 2021 року Відділ земельних відносин та агропромислового розвитку міської ради
6. Надання фінансовому відділу міської ради інформації щодо чисельності населення До 1 липня  2021 року Відділ економічного розвитку та інвестицій міської ради
7. Підготовка та надання фінансовому відділу міської ради прогнозних показників обсягів надходжень до бюджету міської ТГ за видами податків і зборів на 2022-2024 роки До 1 липня  2021 року ГУ ДПС у Чернігівській області

(за окремим запитом)

8. Прогнозування обсягів доходів бюджету міської ТГ, визначення обсягів фінансування  бюджету, повернення кредитів до бюджету, орієнтовних граничних показників видатків бюджету, надання кредитів з бюджету на середньостроковий період  на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання бюджету міської ТГ в попередніх та поточному бюджетних періодах  

 

 

 

 

До 15 липня 2021 року

Фінансовий відділ  міської ради
9. Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету міської ТГ на 2022 – 2024 роки  

 

До 15 липня 2021 року

Фінансовий відділ  міської ради
10. Надання фінансовому відділу міської ради пропозицій до прогнозу бюджету міської ТГ та переліку бюджетних програм і прогнозу обсягів видатків на їх виконання в 2022-2024 роки в установленому порядку. До 25 липня 2021 року Головні розпорядники бюджетних коштів
11. Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету міської ТГ на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків та надання кредитів з бюджету міської ТГ та  вимогам доведеної інструкції  

До 1 серпня 2021 року

Фінансовий відділ  міської ради
12. Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету міської ТГ До 05 серпня 2021 року Фінансовий відділ  міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів
13. Доопрацювання прогнозу бюджету міської ТГ за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів міської ради До 10 серпня 2021 року Фінансовий відділ  міської ради
14. Подання прогнозу бюджету міської ТГ на 2022-2024 року до виконавчого комітету міської ради

 

До 15 серпня 2021 року Фінансовий відділ  міської ради
15. Розгляд та схвалення прогнозу бюджету міської ТГ на 2022-2024 року До 1 вересня 2021 року Виконавчий комітет міської ради
16. Подання прогнозу бюджету міської ТГ на 2022-2024 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради для розгляду на сесії міської ради В п’ятиденний строк після схвалення виконавчим комітетом Фінансовий відділ  міської ради
17. Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями міської ради та на пленарному засіданні міської ради в порядку, визначеному радою До прийняття рішення Представники виконавчого комітету, головних розпорядників бюджетних коштів міської ради
18. Розгляд прогнозу бюджету міської ТГ на 2022-2024 роки До

25 вересня 2021 року

Сновська міська рада
19. Подання інформації на Мінфін, що міститься в прогнозі бюджету міської ТГ на 2022-2024 роки через IAC «LOGICA» До 30 вересня 2021 року Фінансовий відділ  міської ради

 

  

Заступник начальника фінансового відділу

Сновської міської ради                                                            Лілія ГРЕБЕНЮК