» » Про затвердження Положень структурних підрозділів міської ради в новій редакції  

Про затвердження Положень структурних підрозділів міської ради в новій редакції  

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ятдесята сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ 

28 серпня 2020 року                       м. Сновськ                                      № 2-50/VІІ

 

Про затвердження Положень структурних підрозділів міської ради в новій редакції  

 

З метою організації належної роботи міської ради; відповідно до статті 26, частини 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; на виконання рішення міської ради від 15.05.2020 №11-47/VІІ «Про внесення змін до структури та загальної чисельності Сновської міської ради»; за рекомендацією постійної комісій міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етикиміська  рада вирішила:

 

 1. Затвердити та ввести в дію з 01 вересня 2020 року Положення про структурні підрозділи Сновської міської ради в новій редакції, а саме:
 • Положення про відділ організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю Сновської міської ради (додаток 1).
 • Положення про відділ юридичної, аналітичної роботи та з питань праці Сновської міської ради (додаток 2).
 • Положення про відділ благоустрою та господарського забезпечення Сновської міської ради (додаток 3).

 

 1. З врахуванням пункту 1 цього рішення вважати таким, що втратили чинність:
 • рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 27 лютого 2017 року №12-3/VІІ «Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи»;
 • додаток 3 рішення 9 сесії міської ради 7 скликання від 13 липня 2017 року №6-9/VІІ «Про затвердження Положень про структурні підрозділи Сновської міської ради»;
 • додаток 6 рішення 9 сесії міської ради 7 скликання від 13 липня 2017 року №6-9/VІІ «Про затвердження Положень про структурні підрозділи Сновської міської ради»;
 • рішення 25 сесії 7 скликання від 17 серпня 2018 р. №8-25/ VІІ «Про внесення змін до рішення 9 сесії міської ради 7 скликання від 27 лютого 2017 року №6-9/VІІ «Про затвердження Положень про структурні підрозділи Сновської міської ради»».

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Р.Кравця та на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (голова С.Скідан).

 

 

Міський голова                                                                              О.МЕДВЕДЬОВ

Додаток 1

Затверджено

       Рішення Сновської міської ради

       (50 сесія 7 скликання)

       від 28 серпня 2020 р. № 2-50/VІІ

Міський голова                   О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

  ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційно-кадрової, інформаційної роботи

та зв’язків з громадськістю

Сновської міської ради

 

 

 1. Загальні положення
 2. Відділ організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю Сновської міської ради (далі по тексту – відділ) утворюється Сновською міською радою та є її структурним підрозділом (без права юридичної особи).
 3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, Регламентом Сновської міської ради, рішеннями Сновської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи Сновської міської ради (далі по тексту – Положенням). У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи в органах місцевого самоврядування керується відповідними рекомендаціями Головдержслужби, Мінсоцполітики та Мін’юсту України.
 4. Відділ може мати печатки/штампи, необхідні для здійснення функцій визначених цим Положенням.
 5. Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням Сновської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
 6. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Сновській міській раді, передбаченої Регламентом роботи Сновської міської ради.
 7. Сновська міська рада створює умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

 

 1. Основні завдання, функції та права відділу

2.1. Завдання відділу:

1) організація і здійснення кадрової роботи, в основу якої покладена реалізація державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування;

2) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

3) документальне оформлення вступу на службу до міської ради, її проходження та припинення;

4) формування кадрового резерву міської ради, а також внесення пропозицій керівництву щодо його вдосконалення;

5) здійснення заходів щодо організації роботи конкурсної комісії;

6) здійснення організаційного забезпечення роботи атестаційної комісії, проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування функціональних обов’язків, іспиту претендентів на зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в міській раді;

7) облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних працівників в міській раді;

8) участь у заходах по боротьбі з корупцією у відповідності з законами України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та “Про запобігання корупції”;

9) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, разом з іншими структурними підрозділами організовує регулярне навчання працівників міської ради;

10) обчислення загального стажу, стажу роботи в органах місцевого самоврядування та державного стажу роботи, контроль за встановленням надбавок за вислугу років та надання відпусток відповідної тривалості;

11) здійснення організаційного та інформаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету та виконавчих органів Сновської міської ради;

12) забезпечення впровадження ефективних механізмів комунікацій між Сновською міською радою, органами виконавчої влади, керівниками підприємствам, установ, організацій, громадськістю та ЗМІ;

13) налагодження комунікацій з в.о. старостами та висвітлення діяльності про роботу в старостинських округах;

14) оприлюднення на офіційному сайті міської ради офіційних документів;

15) забезпечення організації проведення публічних заходів, загальних зборів громадян за місцем проживання тощо;

16) забезпечення підготовки, враховуючи пропозиції інших відділів Сновської міської ради, річного, квартального та щомісячного плану роботи Сновської міської ради;

17) здійснення підготовки та організації проведення офіційних заходів з відзначення свят державного та місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій тощо, та забезпечення участі керівництва міської ради, керівників організацій, підприємств, установ, громадськості в цих заходах;

18) проведення аналізу та узагальнення інформації про ситуацію в інформаційному просторі громади, області, України шляхом моніторингу Інтернет-ресурсів, друкованих та інших засобів масової інформації;

19) організація проведення нарад, семінарів, «круглих столів» з питань, що належать до компетенції відділу;

20) підготовка матеріалів та здійснення організаційного забезпечення діяльності комісії Сновської міської ради з питань нагородження;

21) складання своєчасних списків державних, професійних і релігійних свят, днів народжень керівників міста, депутатів, працівників міської ради та її виконавчих органів;

22) забезпечення, підготовка  та видання довідників та інших посібників, необхідних для роботи міської ради і виконавчого комітету;

23) забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Сновської міської ради за технічної підтримки спеціаліста з компʼютерного забезпечення Сновської міської ради;

24) забезпечення оновлення офіційної сторінки Сновської міської ради у соцмережі Фейсбук та ютуб-каналу Сновської міської ради;

25) забезпечення своєчасного розміщення документів та інформації на Порталі відкритих даних, які знаходяться в компетенції відділу.

 

2.2. Функції відділу.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

1) спільно з іншими структурними підрозділами здійснює розроблення структури та штатного розпису міської ради;

2) розробляє і бере участь у розробленні рішень, розпоряджень та інших актів, що стосуються кадрових питань, трудових відносин та служби в органах місцевого самоврядування, з питань відзначення та нагородження, та інших;

3) вносить пропозиції міському голові з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

5) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

6) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування;

7) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад в міській раді письмові повідомлення про результати конкурсу;

8) за дорученням міського голови перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування, правил внутрішнього трудового (службового) розпорядку в міській раді;

9) організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи міської ради;

10) спільно з відділом бухгалтерською  обліку та звітності організовує роботу щодо мотивації персоналу міської ради;

11) організовує роботу щодо стажування посадових осіб;

12) організовує проведення внутрішніх навчань посадових осіб;

13) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань;

14) аналізує кількісний та якісний склад посадових осіб;

15) організовує складення Присяги посадової особи місцевого самоврядування особою, яка вперше вступає на службу в органи місцевого самоврядування, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів;

16) ознайомлює посадових осіб з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

17) формує графік відпусток персоналу міської ради, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

18) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників міської ради;

19) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

20) організовує у межах своїх повноважень проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування та проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

21) здійснює підготовку аналітичних та інформаційних матеріалів за дорученням міського голови;

22) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;

23) здійснює організацію та підготовку проведення державних, загальноміських, святкових та інших заходів на підставі розпоряджень міського голови та відповідних документів вищестоящих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

24) організовує проведення нарад, семінарів, «круглих столів» з питань, що належать до компетенції відділу;

25) готує та оприлюднює інформаційно-аналітичні довідки, матеріали для доповідей, вітань з нагоди державних і професійних свят  на офіційному сайті Сновської міської ради, на офіційній сторінці у Фейсбук та на ютуб-каналі.

26) складання списки державних, професійних і релігійних свят, днів народжень керівників міста, депутатів, працівників міської ради та її виконавчих органів;

27) бере участь у підготовці та виданні довідників та інших посібників, необхідних для роботи міської ради і виконавчого комітету;

28) складає тексти та виготовляє вітальні листи, листівки тощо з нагоди урочистостей, ювілейних та знаменних дат за дорученням керівництва міської ради;

29) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань, що належить до компетенції відділу;

30) проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі громади, області та України шляхом моніторингу Інтернет-ресурсів, друкованих та інших засобів масової інформації;

31) готує матеріали щодо заохочення та нагородження персоналу нагородами на місцевому рівні, а також клопотання до вищих органів державної влади щодо нагородження;

 • за дорученням керівництва міської ради розміщує на офіційному сайті Сновської міської ради, на офіційній сторінці у фейсбук, ютуб-каналі Сновської міської ради та ЗМІ вітання з нагоди державних, професійних та ювілейних свят;

33) здійснює заходи щодо оформлення та наповнення веб – сайту міської ради, офіційну сторінку на Фейсбук, Ютуб – канал;

34) координує свою роботу з відділами міської ради.

 

2.3. Права відділу.

Відділ має право:

1) спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування в міській раді та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у міській раді;

2) взаємодіяти зі структурними підрозділами міської ради, державними органами та іншими органами, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції;

3) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та інших працівників міської ради інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на відділ завдань;

4) за погодженням з міським головою брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень;

6) за дорученням міського голови представляти міську раду в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

 

Покладення на відділ завдань, не передбачених цим положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та служби в органах місцевого самоврядування, не допускається.

 

 1. Керівництво

Призначення на посаду та звільнення з посади здійснюється у порядку, передбаченому законодавством «Про службу в органах місцевого самоврядування» для посадових осіб місцевого самоврядування та у порядку, передбаченому законодавством про працю, для працівників, які не є посадовими особами місцевого самоврядування.

Працівники відділу, згідно своїх функціональних обов’язків, несуть відповідальність за своєчасне і якісне виконання покладених на відділ завдань.

Начальник відділу розподіляє обов’язки і ступінь відповідальності між спеціалістами відділу.

В своїй роботі начальник відділу безпосередньо підпорядковується міському голові, секретарю міської ради та керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету.

 

  

Начальник відділу організаційно –

кадрової та інформаційної роботи                                                  Т.СУХОБОК

 

 

 

 

Додаток 2

 Затверджено

       Рішення Сновської міської ради

       (50 сесія 7 скликання)

       від 28 серпня 2020 р. № 2-50/VІІ

 

Міський голова                   О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ юридичної, аналітичної

роботи та з питань праці

Сновської міської ради

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

1.1. Відділ юридичної, аналітичної роботи та з питань праці міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом виконавчого апарату міської ради та її виконавчого комітету і підпорядковується безпосередньо міському голові.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України,  постановами Кабінету Міністрів України, регламентом міської ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського  голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Структура та чисельність відділу визначається згідно штатного розпису міської ради.

1.4. Положення про відділ юридичної, аналітичної роботи та з питань праці міської ради, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці затверджується рішенням міської ради.

1.5. Посадові інструкції начальника Відділу та спеціалістів затверджуються міським головою.

1.6. Порядок взаємодії Відділу з іншими підрозділами апарату міської ради та іншими відокремленими підрозділами визначається міським головою.

 

 1. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів міської ради та її виконавчими органами, а також посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, роз’яснення чинного законодавства України, захист прав та законних інтересів голови міської ради, та її виконавчих органів у судах та інших органах, своєчасне застосування правових норм при здійсненні своїх повноважень виконавчими органами ради та їх посадовими особами.

2.1.2. Аналіз наслідків розгляду позовів і судових справ, внесення міському голові пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів.

2.1.3. Здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянню працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування.

 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Забезпечує правильне і неухильне застосування законодавства міською радою та її виконавчими органами.

2.2.2. Узагальнює практику застосування законодавства у відповідній галузі, готує пропозиції щодо його удосконалення, подає їх на розгляд керівництва ради для вирішення питання стосовно необхідності підготовки проекту нормативного документа та внесення його в установленому порядку до органу, уповноваженого приймати такі акти.

2.2.3. Перевіряє відповідність законодавству проектів нормативних документів, що подаються на підпис керівництва, погоджує їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів або осіб, які їх заміщують. У разі невідповідності проекту нормативного документа законодавству та якщо внесені до нього Відділом зауваження не враховано, Відділ, не візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення уповноваженим органом.

2.2.4. Вносить керівництву ради пропозиції щодо подання нормативного документа для реєстрації відповідним органом, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян.

2.2.5. Бере участь у підготовці проектів нормативних документів, господарських договорів (угод, контрактів), розглядає проекти нормативних документів, які надійшли для погодження, готує проекти письмових висновків чи зауважень до них.

2.2.6. Проводить разом з іншими структурними підрозділами ради роботу по перегляду відомчих нормативних документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

2.2.7.Проводить з використанням сучасних технічних засобів інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до виконавчих органів ради інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти, рекомендації органів юстиції, роз’яснення Вищого господарського суду та Пленуму Верховного Суду; готує керівництву ради довідкові матеріали із законодавства, дає працівникам структурних підрозділів ради консультації з правових питань.

2.2.8. Бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав.

2.2.9. Спільно з відповідними структурними підрозділами ради сприяє своєчасному вжиттю заходів за рішеннями, постановами, ухвалами, окремими ухвалами суду, господарського суду, відповідними документами правоохоронних і контролюючих органів.

2.2.10. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності ради; розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності виконавчих органів ради, вносить їх на розгляд керівництва.

2.2.11. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.

2.2.12. Готує позови до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, повноваження ради та її посадових осіб.

2.2.13. Представляє в установленому законодавством порядку інтереси ради та її виконавчих органів в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів. Вносить пропозиції керівництву ради про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода.

2.2.14. Сприяє організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, які належать до комунальної власності ради, здійснює заходи щодо правового виховання населення, передбачені цільовою програмою розвитку правової освіти населення громади.

2.2.15. Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших форм навчань з правових питань з працівниками структурних підрозділів ради, у підвищенні правових знань.

2.2.16. Надає юридичні консультації депутатам, постійним комісіям ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними нормативно-правовими актами.

2.2.17. Бере участь в роботі комісій по розгляду ними галузевих питань.

2.2.18. Готує проекти відповідей на звернення громадян з питань, які належать до компетенції відділу.

2.2.19. Здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

2.2.20. Аналізує наслідки розгляду позовів і судових справ, надає міському голові пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів.

2.2.21. Здійснювати державний контроль за додержанням законодавства про працю у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань.

2.2.22. Самостійно приймати рішення про необхідність відвідування роботодавця з метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю.

2.2.23. За письмовою заявою роботодавця проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надає рекомендації щодо його застосування.

 

2.3. Відділ має право:

2.3.1. Перевіряти додержання законності в структурних підрозділах виконавчого апарату   міської  ради та її  виконкому.

2.3.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

2.3.3. Інформувати  міського голову у разі покладення на юридичний відділ  виконання роботи, що не належить до функцій Відділу чи виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

2.3.4. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів виконавчого апарату міської ради відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього обов’язків.

2.3.5. Брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у виконавчому комітеті у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.

2.3.6. Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність із законодавством проектів рішень, розпоряджень, наказів, інших актів, що суперечать закону, є обов’язковими для розгляду міським головою.

2.3.7. У разі виявлення невідповідності проекту документу актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту документу не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує юридичний висновок.

2.3.8. Покладення на начальника та спеціалістів юридичного відділу обов’язків не передбачених цим Положенням і які не відносяться до правової роботи, не допускається.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

3.1. Спеціалісти Відділу працюють на підставі даного положення та законодавства України.

3.2. Начальник юридичного відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.3. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу, його обов’язки виконує працівник відділу відповідно до розпорядження міського  голови.

3.4. Виконавчий апарат міської ради створює належні умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, посібниками та літературою з правових питань.

 

 

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ,

ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. На посаду начальника юридичного відділу призначається особа з повною вищою юридичною освітою та стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3-х років, або в інших сферах на керівних посадах стаж роботи не менше 4 років.

4.3. Начальник Відділу відповідно до покладених завдань:

4.3.1. Забезпечує виконання завдань, покладених на юридичний відділ.

4.3.2. Здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування.

4.3.3. Подає пропозиції міському голові щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичного відділу, керівників і працівників юридичних служб підприємств, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із чинним законодавством.

4.3.4. В достатній мірі бути обізнаним у чинному законодавстві та безпосередньо використовувати нормативні та піднормативні акти у професійній діяльності.

4.3.5. Несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з  прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

4.4. Начальник Відділу має право:

4.4.1. Представляти за дорученням міського голови раду та виконавчий комітет в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях з питань, що відносяться до його компетенції.

4.4.2. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів ради, підвідомчих підприємств установ і організацій інформацію та матеріали щодо бухгалтерського обліку, звіту і контролю.

4.4.3. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.4.4. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи міської ради.

 

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

 

5.2. Працівники Відділу зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов,                  що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7.   Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.9.  Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством,        щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян,                  що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

 

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

 

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.5. Брати участь у страйках.

 

 1. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на його утримання.

6.2. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного  законодавства.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

7.1. Працівник юридичного відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до правової роботи не допускається.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням  міської ради.

 

 

 

 

Начальник юридичного відділу                                                    В. УМАНСЬКИЙ

 

Додаток 3

 Затверджено

       Рішення Сновської міської ради

       (50 сесія 7 скликання)

       від 28 серпня 2020 р. № 2-50/VІІ

Міський голова                   О.МЕДВЕДЬОВ

Положення

про відділ благоустрою та

господарського забезпечення Сновської міської ради

 

 

 1. Загальні положення

1.1.Це Положення регулює питання діяльності ВІДДУЛУ БЛАГОСУТРОЮ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Відділ).

1.2.Відділ утворюється, реорганізовується та ліквідується рішенням міської ради.

1.3.Відділ є структурним підрозділом міської ради.

1.4.Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.5.У своїй діяльності Відділ міської ради керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом ОТГ, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

 

 1. Мета Відділу

2.1.Метою Відділу є матеріально-технічне забезпечення діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету, утримання майна (рухомого та нерухомого), що перебуває на балансі міської ради та прилеглої території в належному технічному, протипожежному та санітарному стані

 

 1. Основні завдання відділу

3.1. Для досягнення мети своєї діяльності Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. забезпечення санітарно-гігієнічного стану території і внутрішніх площ адміністративних будинків міської ради та прилеглої території ;

3.1.2. утримання систем Адмінбудівль міської ради з залученням фахових спеціалістів: тепло-, електро-, водопостачання, каналізації у технічно справному стані;

3.1.3. забезпечення надійної, економічної і безпечної роботи енерго – та електроустаткування з залученням фахових спеціалістів;

3.1.4. організація контролю за раціональним використанням ресурсів в адміністративних приміщеннях міської ради;

3.1.5. організація контролю і забезпечення протипожежного стану приміщень міської ради;

3.1.6. матеріально-технічне забезпечення відділів міської ради;

3.1.7. організація господарського забезпечення проведення сесій міської ради, засідань виконавчого комітету, нарад та інших заходів, що проводяться в міській раді;

3.1.8. належне утримання державних символів;

3.1.9. забезпечення автотранспортного обслуговування посадових осіб міської ради для виконання службових повноважень;

3.1.10.  здійснення розгляду звернень громадян, що відносяться до компетенції Відділу за необхідністю;

3.1.11. в межах компетенції, організація та виконання міських программ

3.1.12. внесення пропозицій до програми соціально-економічного розвитку ОТГ з питань, віднесених до компетенції відділу;

3.1.13. запроваджує ефективну систему управління охорони праці в міській раді та сприяє вдосконаленню діяльності в цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника;

3.1.14. організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;

3.1.15. контроль за додержанням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (за наявності) галузевої угоди, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах міської ради;

3.1.16. інформування та надання роз’яснень працівникам міської ради з питань охорони праці;

3.1.17. організації робіт по впровадженню комп’ютерних технологій та здійснення заходів по забезпеченню ефективного функціонування програмно-технічних комплексів міської ради;

3.1.18. забезпечує придбання, технічне обслуговування налаштування роботи;

3.1.19. забезпечує своєчасну доставку працівників до місця призначення транспортним засобом міської ради з дотриманням правил дорожнього руху;

 • забезпечення належного технічного стану автотранспортного засобу.

 

 1. Обов’язки Відділу

Відділ зобов’язаний:

4.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіальної громади міста Сновськ.

4.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

4.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

 

 1. Система  взаємодії

5.1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами Сновської міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.

 

 1. Права  Відділу

6.1. Відділ має право:

6.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

6.1.2.Інформувати міського голову у разі покладання на Відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій Відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.

6.1.3.Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться  Відділом відповідно до покладених на нього завдань.

6.1.4.Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

6.1.5.Перевіряти та контролювати дотримання працівниками міської ради встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей, за які вони несуть матеріальну відповідальність, а також утримання їх у належному стані.

6.1.6.Отримувати від департаментів, відділів і служб міської ради заявки на придбання матеріальних цінностей за підписом керівника департаменту, відділу, служби.

 

 1. Структура  Відділу

7.1.Структура та загальна чисельність відділу затверджується рішенням міської ради. Штатний розпис Відділу затверджується міським головою у межах чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

7.2.Начальник Відділу та інші працівники Відділу, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

7.3.Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою за погодженням з начальником Відділу.

 

 1. Керівництво  Відділом

8.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

8.2. Начальник Відділу:

8.2.1. здійснює керівництво діяльністю Відділу;

8.2.2. несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

8.2.3. готує в межах своєї компетенції розпорядження, контролює їх виконання;

8.2.4. відповідно до посадової інструкції, візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів;

8.3.Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями.

 

 1. Статус Відділу

9.1.Відділ не є юридичною особою.

9.2. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

9.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

 

 

 

Начальник відділу

господарського забезпечення                                            В.КОВАЛЕНКО