» » » Про затвердження Положення про комісію для проведення комплексного  визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг Сновської міської територіальної громади

Про затвердження Положення про комісію для проведення комплексного  визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг Сновської міської територіальної громади

  

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

01  липня 2022 року                               м. Сновськ                                        № 103

 

Про затвердження Положення про комісію для проведення комплексного  визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних  послуг Сновської  міської територіальної громади

 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України  №  859  від  23.09.2020 р. «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України  № 1040 від 06.10.2021 р. «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі» (зі змінами), Розпорядження Сновської міської ради  № 77 від 27.05.2022 р. «Про створення комісії  для проведення  комплексного  визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних  послуг   Сновської  міської територіальної громади»з о б о в ` я з у ю :

 

 1. Затвердити Положення про комісію для проведення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних  послуг Сновської  міської територіальної громади (Додаток 1).
 2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Мірошниченка П.Л.

 

Міський голова                                                                Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

Додаток  1

до розпорядження

01  липня   2022 року № 103

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію для проведення комплексного  визначення  ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних  послуг Сновської  міської територіальної громади

 

 

І. Загальні положення

 

 1. Положення про комісію для проведення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг Сновської  міської територіальної громади (далі – комісія) розроблено відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», постанови Кабінету Міністрів України  № 1040 від 06.10.2021 р. «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі».
 2. Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності комісії для проведення  комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг та підготовки відповідного висновку.

 

ІІ. Основні завдання та принципи діяльності комісії.

 

 1. Визначення потреби здійснюється за Показниками, за якими здійснюється комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, встановленими Порядком надання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» та Порядком
  подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1040 від 06.10.2021 р. «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі».
 2. Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, здійснюється комісією до складу якої включені соціальний інспектор  сектору соціального захисту населення Сновської міської ради, директор  КУ  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»  Сновської міської ради, генеральний директор КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги», начальник  відділу  бухгалтерського обліку та звітності Сновської міської ради, завідувач поліклінічним відділенням     КНП        «Сновська ЦРЛ», лікар-дерматолог поліклінічного відділення КНП «Сновська ЦРЛ», директор медичної філії «Поліклініка моєї родини» із залученням особи, яка потребує надання соціальних послуг, та її законного представника.  Очолює комісію перший заступник міського голови.  До роботи комісії в разі необхідності  проведення остеження по селу  залучаються староста та соціальний робітник  КУ  «Територіальний  центр  соціального  обслуговування (надання соціальних послуг)» Сновської міської ради.
 3. Протягом двох робочих днів після надходження до відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради заяв про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги голова комісії направляє членів комісії за адресою, де проживає особа, яка потребує надання соціальних послуг, для здійснення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб.
 4. За результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, комісією готується висновок за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», постановою Кабінету Міністрів України № 1040 від 06.10.2021 р. «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі». Спеціаліст сектору соціального захисту населення Сновської міської ради   готує проект висновку, який виноситься для обговорення і погодження на засідання комісії.
 5. Висновок про результати комплексного визначення індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, підписаний членами комісії, долучається до особової справи.
 6. Особа потребує надання соціальних послуг, якщо за результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, їй встановлено ІV чи V групу рухової активності та сума балів становить від 54 до 0.
 7. Спеціалістами управління соціального захисту населення Корюківської РДА  після отримання висновку готується відповідь заявнику про призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійні основі або відмова в призначенні.

 

ІІІ. Організація роботи комісії.

 

 1. Організаційною формою діяльності комісії є засідання, які скликаються головою комісії за необхідністю, та правомочні, якщо в них беруть участь не менше 50% від загального складу її членів.
 2. Рішення комісії приймається більшістю голосів від числа членів, які присутні на засіданні, шляхом відкритого голосування. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.