» » Про затвердження Положення про місцеві ініціативи у Сновській міській територіальній громаді

Про затвердження Положення про місцеві ініціативи у Сновській міській територіальній громаді

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Дев’ята сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

 

12 серпня 2021 року                      м. Сновськ                                       № ­­­6-9/VІII

 

Про затвердження Положення про місцеві ініціативи у Сновській міській територіальній громаді

З метою вдосконалення механізмів участі громадськості в процесі прийняття рішень з питань місцевого значення; керуючись ст. 9, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Положення про місцеві ініціативи у Сновській міській територіальній громаді (додається).
 1. Відділу організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті Сновської міської ради.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю Н.Смоляк та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

Міський голова                                                        Олександр МЕДВЕДЬОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(9 сесія 8 скликання)

від 12 серпня 2021 р.  № 6-9/VІІІ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про місцеві ініціативи у Сновській міській територіальній громаді

 

 1. Загальнi положення
 • Це Положення про місцеві ініціативи в Сновській міській територіальній громаді (далі – Положення) розроблено відповідно до статті 9 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та визначає порядок ініціювання, організації збору підписів, внесення місцевих ініціатив та їх розгляду Сновською міською радою.
 • Місцева ініціатива – це одна з форм участі жителів Сновської міської територіальної громади у вирішенні питань місцевого самоврядування шляхом ініціювання розгляду в міській раді будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.
 • У порядку місцевої ініціативи члени громади можуть внести проєкт рішення для розгляду на пленарне засідання Сновської міської ради (далі – ради).
 • Місцева ініціатива може бути внесена безпосередньо членами територіальної громади з правом голосу, об’єднаними в ініціативну групу в кількості від 3 до 9 осіб.
 • Підтримка проєкту рішення Сновської міської ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється у формі підписів членів територіальної громади з правом голосу під проєктом такого рішення. Ініціативна група збирає підписи на підтримку проєкту рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, на підписних листах (додаток 5).
 • Не можуть бути предметом місцевої ініціативи пропозиції, що суперечать Конституції та законам України, а також пропозиції, реалізація яких може вплинути на інтереси територій поза межами територіальної громади.
 1. Внесення місцевої ініціативи
  • Ініціатором внесення місцевої ініціативи на розгляд Сновської міської ради є ініціативна група – члени територіальної громади (не менше трьох дієздатних осіб), які досягли 18 років та зареєстровані на території громади.
  • Попередньо ініціативна група може звернутися до Сновської міської ради за консультацією стосовно компетенції Сновської міської ради з питання, що вноситься у порядку місцевої ініціативи.
  • Ініціативна група формулює місцеву ініціативу у вигляді письмової пропозиції та/або проєкту рішення щодо вирішення питання, яке належить до відання місцевого самоврядування, та проводить збір підписів жителів територіальної громади на підтримку ініціативи.
  • Ініціативна група не може змінювати та доповнювати місцеву ініціативу після того, як було поставлено перший підпис жителя територіальної громади на її підтримку. При цьому на кожному з листів, на яких ставляться підписи на підтримку місцевої ініціативи жителями територіальної громади, має бути зазначено, на підтримку якої саме ініціативи збираються підписи.
  • Місцева ініціатива вважається підтриманою жителями територіальної громади, якщо на її підтримку отримано не менше 100 підписів дієздатних жителів територіальної громади, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване на території Сновської територіальної громади.
  • Ініціативна група збирає підписи членів територіальної громади на підписних листах, оформлених відповідно до Додатка 5 до цього Положення. Підписний лист обов’язково повинен містити таку інформацію: назва рішення, яке пропонується розглянути в порядку місцевої ініціативи, прізвище, ім’я та по батькові підписанта, дата народження, серія та номер паспорта, місце проживання та реєстрації, особистий підпис члена громади, дата підписання.
  • Усі фізичні особи, які проставляють підпис на підтримку місцевої ініціативи, надають згоду на обробку наданих ними персональних даних у межах та у спосіб, необхідний для реалізації місцевої ініціативи. Про надання цієї згоди та обсяги обробки персональних даних осіб, що проставляють підпис на підтримку місцевої ініціативи, має бути зроблений відповідний застережний запис на кожній сторінці листа про збір підписів. Ініціатори збору підписів несуть відповідальність за обробку персональних даних суб’єктів цих даних, про що також має бути зроблений відповідний запис на кожній сторінці документу, у якому містяться особисті підписи відповідних фізичних осіб.
  • Місцева ініціатива вноситься на ім’я міського голови у вигляді письмового повідомлення згідно з Додатком 1.
  • До повідомлення про внесення місцевої ініціативи додаються письмові пропозиції (Додаток 2) та/або проєкт рішення Сновської міської ради (Додаток 3) або виконавчого комітету (Додаток 4), підписні листи, оформлені згідно з Додатком 5 та прізвища, імена, по батькові, дати народження, адреси зареєстрованого місця проживання, контакти членів ініціативної групи та уповноваженого представника на взаємодію з органом місцевого самоврядування від імені ініціативної групи.
 1. Розгляд місцевої ініціативи
  • Міський голова протягом десяти робочих днів з моменту реєстрації повідомлення про внесення місцевої ініціативи забезпечує перевірку поданих документів на відповідність вимогам цього Положення.
  • У разі необхідності міський голова доручає відповідним виконавчим органам ради підготувати:
 • аналіз регуляторного впливу (відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», якщо в порядку місцевої ініціативи подається проєкт регуляторного акту);
 • господарське, юридичне або фінансове обґрунтування, висновки та рекомендації.
  • Документи, визначені п. 3.2. даного Положення, додаються до проєкту рішення ради, запропонованого ініціаторами внесення місцевої ініціативи.
  • За підсумками перевірки приймається одне з таких рішень:
 • передати місцеву ініціативу для підготовки до розгляду на черговому пленарному засіданні Сновської міської ради або на засіданні виконавчого комітету, проінформувати жителів громади про розгляд ініціативи на офіційному сайті міської ради;
 • повернути письмове повідомлення про внесення місцевої ініціативи ініціаторам внесення місцевої ініціативи для усунення недоліків;
 • відмовити у винесенні місцевої ініціативи на засідання ради, про що повідомити ініціаторам.
  • Міська рада повертає уповноваженому представнику весь пакет документів, поданих до міської ради, для усунення недоліків не пізніше 10 днів з моменту їх надходження до ради.
  • Недоліки, виявлені при розгляді повідомлення про внесення місцевої ініціативи, підлягають виправленню протягом 10 днів з дня отримання уповноваженим представником ініціаторів подання місцевої ініціативи письмової відповіді із переліком недоліків, які підлягають усуненню. У разі неусунення недоліків у встановлені терміни місцева ініціатива вважається такою, що не була поданою.
  • Повідомлення про внесення місцевої ініціативи може бути повернуто ініціаторам подання місцевої ініціативи для усунення недоліків за наявності щонайменше однієї з таких підстав:
 • не дотримано вимоги щодо оформлення повідомлення про внесення місцевої ініціативи;
 • кількість підписів жителів територіальної громади, поданих до ради на підтримку місцевої ініціативи, є меншою за мінімальний рівень, визначений пунктом 2.5. цього Положення;
 • до ради було подано не повний перелік документів, зазначених у пунктах 2.8. та 2.9. цього Положення.
  • Міська рада відмовляє у винесенні місцевої ініціативи на розгляд радою, якщо:
 • місцева ініціатива суперечить Конституції або актам законодавства України;
 • місцева ініціатива стосується питання, вирішення якого не належать до відання місцевого самоврядування.
  • Відхилення пропозиції, поданої в порядку місцевої ініціативи, з мотивів наявності технічних помилок чи неточностей не допускається.
  • Питання, внесене на розгляд ради у порядку місцевої ініціативи, підлягає розгляду на найближчому відкритому пленарному засіданні ради та/або на засіданні постійної депутатської комісії або засіданні виконавчого комітету за участю в її обговоренні ініціаторів подання місцевої ініціативи (уповноваженого представника).
  • Включення питання, внесеного на розгляд ради у порядку місцевої ініціативи, до порядку денного відповідної сесії ради або засідання виконавчого комітету забезпечує міський голова та/або постійна депутатська комісія.
  • Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України та Регламенту ради. При цьому уповноваженому представнику ініціативної групи обов’язково надається слово для виступу на пленарному засіданні міської ради та/або засіданні депутатської комісії, або на засіданні виконавчого комітету.
  • Міська рада в межах своїх повноважень може прийняти одне з таких рішень:
  • підтримати пропозицію (проєкт рішення), подану в порядку місцевої ініціативи, та за необхідності, доручити відповідним виконавчим органам ради підготувати проєкт рішення ради з цього питання;
  • підтримати пропозицію (проєкт рішення), подану в порядку місцевої ініціативи, частково (з обґрунтуванням такого рішення) та за необхідності, доручити відповідним виконавчим органам ради підготувати проєкт рішення ради з цього питання;
  • підтримати пропозицію (проєкт рішення), подану в порядку місцевої ініціативи, та дати доручення органу або посадовій особі місцевого самоврядування територіальної громади розглянути місцеву ініціативу та забезпечити заходи для її реалізації (розроблення календарного плану їх виконання), якщо місцева ініціатива стосується питання, вирішення якого не належать до компетенції ради;
  • відхилити пропозицію (проєкт рішення), подану в порядку місцевої ініціативи, з обґрунтуванням такого рішення.

3.14. Рішення міської ради оприлюднюється на офіційному вебсайті Сновської міської ради протягом 5 робочих днів з моменту його прийняття. Засвідчена радою копія відповідного рішення надається уповноваженому представнику ініціаторів подання місцевої ініціативи згідно вказаної  інформації у повідомленні про внесення місцевої ініціативи.

 • Повторне подання на розгляд ради питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи та відхиленого радою з мотивів його невідповідності Конституції або законам України, або у зв’язку з тим, що це питання не належить до компетенції відповідних органів місцевого самоврядування, не допускається. У випадку внесення змін у законодавство, які розширять повноваження органів місцевого самоврядування чи змінять правове регулювання питання, порушуваного у порядку місцевої ініціативи, це питання може бути знову внесене до ради у порядку місцевої ініціативи.
 • Якщо рада відхилила пропозицію (проєкт рішення), подану в порядку місцевої ініціативи, повторне подання місцевої ініціативи з цього питання можливе не раніше ніж через рік після прийняття відповідного рішення радою.
 • Рішення ради, дії або бездіяльність виконавчих органів міської ради щодо прийняття до розгляду, внесення на розгляд сесії ради та/або виконавчого комітету питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи, можуть бути оскаржені до суду у встановленому законом порядку.

Начальник відділу організаційної роботи,

інформаційного забезпечення

та зв’язків з громадськістю                                                                                   Наталія Смоляк

Додатки до Рішення №6-9/VIII від 12 серпня 2021 року