» » Про затвердження Положення про офіційний вебсайт Сновської міської  ради Корюківського району Чернігівської області в новій редакції

Про затвердження Положення про офіційний вебсайт Сновської міської  ради Корюківського району Чернігівської області в новій редакції

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьома сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

27 травня 2021 року                                  м. Сновськ                                            № ­­4-7/VIII

 

Про затвердження Положення про офіційний вебсайт Сновської міської  ради Корюківського району Чернігівської області в новій редакції

 З метою забезпечення гласності, прозорості та відкритості діяльності виконавчих органів міської ради, надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення через мережу Інтернет, реалізації громадянами права на вільний доступ до інформації про діяльність органів місцевого самоврядування; відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» зі змінами та доповненнями, ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; у зв’язку з кадровими змінами у структурі Сновської міської ради та змінами у законодавчих актах України; за рекомендацією постійної комісії міської ради з  питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Положення про офіційний вебсайт Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області у новій редакції (додається).
 2. Визначити відповідальними особами за розміщення та оновлення інформації на вебсайті Сновської міської ради працівників відділу організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю відповідно до цього Положення.
 3. Заступникам міського голови, секретарю ради, секретарю виконавчого комітету, керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Сновської територіальної громади, забезпечувати своєчасне надання матеріалів для наповнення рубрик офіційного вебсайту та здійснювати контроль за їх розміщенням.
 4. Визнати таким, що втратило чинність Положення про офіційний вебсайт Сновської міської ради Сновської міської ради Чернігівської області, затверджене рішенням міської ради (7 сесія 8 скликання) від 25 травня 2017 р.  № 7-7/VІІІ.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю Н.Смоляк та на постійну комісію міської ради з  питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

Міський голова                                                                              Олександр МЕДВЕДЬОВ

                        ЗАТВЕРДЖЕНО

            Рішення  Сновської міської ради

                     (7 сесія 8 скликання)

             від 27 травня 2021 р.  № 4-7/VІІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про офіційний вебсайт  Сновської міської ради

Корюківського району Чернігівської області

 

 1. Загальнi положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про авторське право й суміжні права», «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» зі змінами та доповненнями, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», регламенту Сновської міської ради та інших нормативно-правових актів, визначає процедуру та періодичність розміщення на офіційному вебсайті Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (далі – сайт) оперативної інформації для інформування населення про найважливіші події у суспільно-політичному, соціальному та історичному житті територіальної громади.

1.2. Офіційний сайт міської ради – це сукупність програмних та апаратних засобів з визначеною адресою (gov.ua) у інформаційній мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що є одним із офіційних джерел надання інформації з боку Сновської міської ради та її виконавчого комітету.

1.3. Метою функціонування сайту є належна презентація та просування позитивного іміджу Сновської територіальної громади у мережі Інтернет, висвітлення діяльності міської ради, її органів, управлінь, відділів, виконавчого комітету, забезпечення громадян необхідною інформацією, взаємообмін інформацією з органами державної влади України та іншими органами місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з діяльністю Сновської міської ради, інформаційна взаємодія з організаціями світового товариства, громадськістю.

1.4. Веб-сайт є власністю Сновської міської ради.

 

 1. Інформаційне наповнення

2.1. Матеріали, що складають інформаційне наповнення офіційного веб-сайту за своїм характером можуть бути розподілені на три категорії:

– статичні матеріали;

– динамічні матеріали;

– потокові матеріали.

До категорії статичних належать матеріали, які повинні зберігати свою актуальність значний проміжок часу.

До категорії динамічних належать матеріали, актуальність яких зберігається лише протягом обмеженого часу, через що вони повинні систематично оновлюватися. Характерною рисою динамічних матеріалів є те, що рішення про їх оновлення, навіть повністю зумовлене зовнішніми обставинами, приймається і виконується адміністратором сайту.

До категорії потокових матеріалів належать такі, що втрачають актуальність свого змісту за короткий час. Оновлення потокових матеріалів здійснюється регулярно, в порядку надходження.

2.2. Інформація, розміщена на офіційному вебсайті Сновської міської ради, повинна включати:

 • найменування органу, офіційну адресу установи, контакти;
 • інформацію про керівництво міської ради (біографія, графік прийому громадян);
 • інформацію про структуру та виконавчий апарат міської ради;
 • відомості про депутатів міської ради в т.ч., депутатські фракції і групи, постійні комісії міської ради;
 • Статут громади та регламент Сновської міської ради;
 • паспорт громади, історію міста та сіл, символіку громади, інформацію про видатних мешканців;
 • довідник;
 • нормативно-правові акти міської ради, виконавчого комітету, регуляторні акти;
 • проєкти нормативно-правових актів (проєкти рішень сесій, проєкти рішень виконкому, регуляторних актів);
 • відомості про міський бюджет;
 • програми та положення;
 • місцеві податки та збори;
 • відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;
 • фінансову звітність;
 • інформацію про громадський бюджет;
 • документи стратегічного розвитку громади;
 • адміністративні послуги;
 • перелік об’єктів комунальної власності, інформацію про оренду комунального майна;
 • містобудівну документацію;
 • інформацію про Молодіжну раду, ЦНАП;
 • новини та події, які відбуваються в громаді;
 • оголошення;
 • фотогалерею;

Додатково на сайті можуть розміщуватися інші рубрики та Е-сервіси.

 

 1. Організація робіт та відповідальність

3.1. Роботи з інформаційного наповнення та підтримки в актуальному стані наявних ресурсів сайту – завдання всіх відділів, управлінь та інших структурних підрозділів Сновської міської ради, її виконавчого комітету.

3.2. На сайті також розміщується інформація, надана підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади.

3.3. З пропозицією щодо розміщення інформації на сайті міської ради можуть звернутися інші підприємства, установи, організації, громадські товариства та жителі громади, якщо запропоновані матеріали будуть сприяти популяризації громади, залученню інвестицій, висвітленню визначних подій міста та сіл, надання інформації про видатних людей Сновщини.

3.4. Матеріали для розміщення на сайті надаються до відділу організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю міської ради, який і здійснює його інформаційне наповнення та супроводження.

3.5. Правила надання інформації:

  • Інформація повинна подаватися державною мовою.
  • Інформація, що надається, повинна бути лаконічною, літературно відредагованою, без орфографічних, граматичних, стилістичних помилок, обов’язково повинна містити заголовок та назву суб’єкта подання інформації.
  • Інформація надсилається електронною поштою або надається в електронному вигляді, на переносних носіях або з використанням інших цифрових технологій із супровідними листами за підписом керівника управління, відділу чи служби виконкому, іншого суб’єкта, який надає інформацію.

3.6. Склад та періодичність подання інформації для сайту залежить від поточних змін і потреби її поновлення.

3.7. На сайті розміщується вся публічна інформація, обов’язковість оприлюднення якої передбачена законодавством.

3.8. Невідкладному оприлюдненню на сайті підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

3.9. Відповідальність за функціонування сайту та своєчасне розміщення поданої інформації покладається на відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю.

3.10. Відповідальність за інформаційне наповнення в цілому покладається на заступників міського голови, секретаря ради і виконкому, начальників відділів міської ради, структурних підрозділів та працівники міської ради – тобто на розпорядників інформації поданої чи не поданої для оприлюднення.

3.11. Відповідальність за представлення на сайт інформаційних ресурсів від відділів міської ради та її виконавчих органів, їх якість, достовірність наданої інформації, її своєчасну актуалізацію покладається на керівників відповідних відділів.

3.12. Інформаційне обслуговування Е-сервісу «Електронні петиції» здійснюється відділом юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

3.13. Інформаційне наповнення Е-сервісу «Громадський бюджет» здійснюється відділом економічного розвитку та інвестицій.

3.14. Забороняється використовувати сайт Сновської міської ради в цілях, не пов’язаних з діяльністю міської ради та її органів, з метою отримання прибутку, а також з порушенням законодавства України.

3.15. Право на зміну структури сайту, використані фотографії, інформаційні змісти належать Сновській міській раді. Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного сайту для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування здійснюється тільки з дозволу Сновської міської ради.

3.16. При впровадженні нових технологій та вимог до дизайну структури сайту можливе створення нової версії офіційного веб-сайту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи,

інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю                                                                  Олена  БАТЮК