» » Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу та призначення керівників закладів культури комунальної форми власності Сновської міської ради

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу та призначення керівників закладів культури комунальної форми власності Сновської міської ради

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Дев’ята сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

12 серпня 2021 року                             м. Сновськ                                           № ­­­7-9/VIІI

 

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу та призначення керівників закладів культури комунальної форми

власності Сновської міської ради

 

З метою визначення механізму проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів культури комунальної форми власності Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області; керуючись статтями 26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; відповідно до законів України «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада  в и р і ш и л а:

 

 1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу та призначення керівників закладів культури комунальної форми власності Сновської міської ради, підпорядкованих відділу культури та туризму Сновської міської ради (додається).

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу культури і туризму Н.Добненко та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

 

 

 

Міський голова                                                            Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(9 сесія 8 скликання)

від 12 серпня 2021 р. № 7-9/VІІІ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу та призначення керівників закладів культури комунальної форми власності Сновської міської ради, підпорядкованих відділу культури та туризму Сновської міської ради

(далі – Положення)

 

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до вимог Законів України  «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу»,  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» від 28.01.2016 року № 955-VIII.

1.2. Положення визначає механізм проведення конкурсу та призначення на посаду керівників комунальних закладів культури, підпорядкованих відділу культури і  туризму Сновської міської ради (далі – заклад культури).

1.3. Призначення на посади керівників закладів культури здійснюється начальником відділу культури і туризму Сновської міської ради (далі – Відділ) шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсного добору.

1.4. Підставою для прийняття рішення про проведення конкурсного добору є:

 • утворення нового закладу;
 • наявність вакантної посади керівника закладу;
 • прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником закладу.

 

 1. Вимоги до керівника комунального закладу культури

2.1.     Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

2.2.     Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькою особою або членом сім’ї керівника органу управління, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури.

 

 1. Підготовка до проведення конкурсу

3.1. Організацію та проведення конкурсного добору забезпечує Відділ.

3.2. Конкурсний добір складається з таких етапів:

– оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

– формування складу конкурсної комісії;

– прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

– проведення конкурсного відбору та визначення переможця;

– призначення начальником Відділу керівника закладу культури.

3.3. Відділ оголошує конкурс не пізніше як за два місяці до завершення строку повноважень керівника закладу культури відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень. Вперше конкурс проводиться у визначенні чинним законодавством строки.

3.4. Оголошення про конкурс розміщується на офіційному веб-сайті Сновської міської ради. Інформація про оголошення конкурсу може бути також розміщена на інших інформаційних ресурсах, веб-сайтах професійного спрямування.

3.5. В оголошенні зазначаються:

– найменування та місцезнаходження закладу культури, на посаду керівника якого оголошується конкурс;

– назва посади, на яку оголошується конкурс;

– кваліфікаційні вимоги до претендентів;

– адреса, за якою подаються документи на конкурс, а також електронна адреса Відділу;

– дата початку та кінцевий строк приймання документів;

– перелік документів, що подаються претендентами, та вимоги щодо їх оформлення;

– дата початку формування конкурсної комісії;

– дата і місце проведення конкурсу;

– контактні телефони та адреси електронної пошти для довідок з питань проведення конкурсу.

3.6. Відділ також  оприлюднює на офіційному веб-сайті Сновської міської ради умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

 

 1. Конкурсна комісія

4.1. Конкурсна комісія – колегіальний орган, який проводить конкурсний відбір та визначає переможця конкурсу. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджує своїм наказом Відділ, який повинен сформувати персональний склад конкурсної комісії не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника комунального закладу культури.

4.2. Конкурсна комісія затверджується чисельністю  дев’ять членів, до її складу на паритетних засадах входять:

– члени трудового колективу;

– працівники Відділу (його структурних підрозділів);

– громадських організацій Сновської МТГ у сфері культури відповідного функціонального спрямування (за умови надання заяв для участі у конкурсній комісії).

4.3. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах колективу.

4.4. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури Відділу, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії.

4.5. Членами конкурсної комісії можуть бути:

– незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

– члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, громадських організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

– члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

4.6. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи керівників органу управління.

4.7. Очолює і організовує роботу конкурсної комісії голова конкурсної комісії, який обирається членами конкурсної комісії з їх числа і проводить засідання цієї комісії.

4.8. Начальник Відділу призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у роботі конкурсної комісії без права голосу. Секретар приймає документи від кандидатів та реєструє їх, веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії.

4.9. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, які є правомочними за умови участі в них не менше двох третин усіх членів конкурсної комісії.

 

 1. Подання документів для участі в конкурсі

5.1. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

– копія документа, що посвідчує особу;

– копії документів про вищу освіту;

– два рекомендаційні листи довільної форми;

– мотиваційний лист довільної форми;

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адресу Відділу.

Перелік документів є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

5.2. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

5.3. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі Відділ оприлюднює подані кандидатами документи на офіційному веб-сайті Сновської міської ради відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

5.4. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту Відділу, які передаються конкурсній комісії.

5.5. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 1. Добір кандидатів

6.1.     Конкурсний добір проводиться публічно.

6.2. Учасники конкурсу повідомляються конкурсною комісією про дату, час та місце проведення конкурсу не пізніше ніж за 10 днів до початку засідання конкурсної комісії.

6.3. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проєкти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

6.4. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

6.5. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 211 Закону України «Про культуру», за рішенням конкурсної комісії.

Результати розгляду документів невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

6.6. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проєктів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

6.7. Допоміжними  критеріями  під  час голосування на користь кандидатів є:

– післядипломна освіта у галузі управління;

– ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління;

– науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;

– досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проєктах у сфері культури;

– володіння офіційними мовами Європейського Союзу;

– досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проєктів;

– схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;

– бездоганна ділова репутація.

6.8. Конкурсна комісія не може визнати переможцем конкурсу особу, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– є близькою особою або членом сім’ї керівників Відділу.

6.9. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця шляхом голосування. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

6.10. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

6.11. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.

6.12. Рішення про визначення переможця конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Сновської міської ради.

6.13. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку проведення конкурсу.

 

 1. Укладання контракту

7.1. Рішення конкурсної комісії є підставою для укладання контракту з переможцем конкурсу.

7.2. Начальник Відділу зобов’язаний призначити переможця конкурсу керівником закладу культури не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для видання наказу про призначення керівника закладу культури є підписання контракту. Істотні умови контракту публікуються на офіційному веб-сайті Сновської міської ради не пізніше наступного дня після його підписання.

7.3. Контракт з керівником закладу культури визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.

Обов’язковими умовами контракту з керівником закладу культури є:

– програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

– умови оплати праці керівника;

– критерії оцінки праці керівника;

– особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;

– заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

– особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.

7.4.     Конкурс на посаду керівника закладу культури визначається таким, що не відбувся, в разі, коли:

 • відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;
 • жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;
 • конкурсною комісією не визначено претендента.

 

 

 

 

Начальник відділу культури і туризму

Сновської міської ради                                                                       Наталія ДОБНЕНКО