» » Про затвердження Положення про старостинські округи в новій редакції

Про затвердження Положення про старостинські округи в новій редакції

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Десята сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

21 вересня 2021 року                        м. Сновськ                                       №  4-10/VІІІ

 

Про затвердження Положення про старостинські округи в новій редакції

 

З метою приведення Положення про старостинські округи Сновської міської територіальної громади до вимог чинного законодавства;  відповідно до статей 26, 541, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Положення про старостинські округи Сновської міської територіальної громади в новій редакції, що додається.
 2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про старостинські округи Сновської міської територіальної громади, затверджене рішенням 1 сесії 8 скликання від 27 листопада 2020 року № 8-1/VІІІ «Про затвердження Положення про старостинські округи та утворення старостинських округів».
 3. Доручити Сновському міському голові:
 • утворити робочу групу з підготовки пропозицій щодо приведення меж старостинських округів Сновської міської територіальної громади у відповідність до вимог чинного законодавства (далі – Робоча група);
 • попередити старост про зміни в організації виробництва, зокрема про скорочення чисельності працівників та зміну істотних умов праці.
 1. Робочій групі підготувати пропозиції щодо затвердження меж старостинських округів та подати на розгляд сесії міської ради.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Н.Самойлову та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

 

 

Міський голова                                                               Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

Додаток

               ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (10 сесія 8 скликання)

     від 21 вересня 2021 р. № 4-10/VІІІ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СТАРОСТИНСЬКІ ОКРУГИ 

СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про старостинські округи Сновської міської територіальної громади (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та визначає статус старостинських округів, порядок їх утворення, зміну території та ліквідацію.

1.2. Положення та зміни до Положення затверджується рішенням Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (далі – рада).

1.3. Питання не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством.

Якщо у випадку зміни діючого законодавства, норми даного Положення будуть суперечити чинному законодавству, то надалі, до внесення доповнень і змін у Положення, слід керуватись нормами чинного законодавства.

 

ІІ. СТАТУС СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

 

2.1. Старостинський округ – частина території Сновської міської територіальної громади, який утворюється на підставі рішення Сновскої міської ради у складі одного або декількох населених пунктів (крім адміністративного центру територіальної громади – м. Сновськ), на території якого (яких) проживає не менше 500 жителів. При утворенні старостинських округів враховуються історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток таких старостинських округів та громади.

Жителі – кількість населення, яке проживає на території відповідного старостинського округу (за офіційними даними старост).

2.2. Для кожного старостинського округу міська рада виготовляє відповідні печатки та штампи, які передаються відповідному старості або іншій відповідальній особі старостинського округу для використання.

2.3. В старостинському окрузі окрім старости можуть функціонувати окремі структурні підрозділи міської ради, працювати закріплені працівники міської ради, організовуватись громадські та інші роботи тимчасового характеру.

 

ІІІ. УТВОРЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ЗМІНА ТЕРИТОРІЇ СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ

 

3.1. Правом утворення, ліквідації та зміни території старостинських округів наділена виключно міська рада, яка на пленарному засіданні приймає відповідне рішення більшістю голосів.

3.2. З метою утворення, ліквідації, зміни території старостинських округів право вносити обґрунтовані пропозиції мають міський голова, секретар міської ради, депутати міської ради, постійні комісії міської ради, виконавчий комітет міської ради, загальні збори громадян.

3.3. Утворення старостинського округу – це формування частини території, що є складовою частиною громади з сукупністю жителів одного чи декількох населених пунктів (крім адміністративного центру громади), яка потребує забезпечення представництва своїх інтересів старостою у виконавчих органах відповідної ради.

3.4. Рішення про утворення старостинських округів повинно містити таку інформацію:

 • найменування старостинських округів та їх центрів (найменування старостинського округу може бути похідним від найменування населеного пункту, визначеного його умовним центром).
 • перелік населених пунктів, що входять до складу кожного старостинського округу;
 • адреси адміністративних будівель, де знаходяться робочі місця старост.

3.5. Зміна території  старостинських округів відбувається за рішенням ради шляхом:

 • збільшення їх кількості, шляхом поділу деяких старостинських округів;
 • зменшення їх кількості, шляхом злиття (об’єднання), приєднання деяких старостинських округів;
 • перенесення населених пунктів з одного старостинського округу до іншого  без збільшення чи зменшення кількості самих округів.

3.5. Ліквідація старостинського округу – це повне припинення існування старостинського округу та виключення його з нормативних документів ради.

3.6. Згідно чинного законодавства чи з інших підстав кількість старостинських округів чи їх територія можуть змінюватися радою.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                     Наталія САМОЙЛОВА