» » Про затвердження  Положення про цільовий фонд Сновської міської ради

Про затвердження  Положення про цільовий фонд Сновської міської ради

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорок перша сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ 

27 листопада 2019 року                 м. Сновськ                                      № ­­­­­8-41/VII

(зі змінами ВК: від 12.04.2022  №24; від 27.10.2022 №82)

Про затвердження Положення про цільовий фонд Сновської міської ради

З метою формування фінансової основи для вирішення першочергових завдань економічного, інженерно-транспортного та соціального розвитку, створення умов для залучення інвестицій та новітніх технологій, реалізації інших стратегічних пріоритетів розвитку населених пунктів, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади; у відповідності до статей 15, 691 Бюджетного Кодексу України та керуючись п.25 ст. 26, ст.68 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні; за рекомендаціями постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

міська рада вирішила:

  1. Утворити «Цільовий фонд».
  1. Затвердити Положення  про Цільовий фонд Сновської міської ради (додається).
  1. Рішення набирає чинності з 1 грудня 2019 року.

4.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Виблову С.А. та на  постійну комісію міської ради з  питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Міський голова                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

              

 

               ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (41 сесія 7 скликання)

   від 27 листопада 2019 р. №  8-41/VІІ

                            (зі змінами ВК від 12.04.2022 №24)

ПОЛОЖЕННЯ

про Цільовий фонд Сновської міської ради

 1.Загальні положення

1.1. Цільовий фонд (надалі – Фонд) створюється у складі спеціального фонду міського бюджету.

1.2. Цільовий фонд  Сновської міської ради  (далі –  Цільовий фонд) – є складовою спеціального фонду міського бюджету та використовується за цільовим призначенням, створюється з метою надходження додаткових фінансових ресурсів до спеціального фонду бюджету міської ради на фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку громади, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань загальнодержавного значення, проведення заходів на території громади.

1.3. Порядок формування і використання коштів Цільового фонду регулюється чинним законодавством України, цим Положенням та іншими рішеннями міської ради.

1.4. Цільовий фонд створений і діє відповідно до діючого законодавства.

1.5. Кошти Цільового фонду міської ради акумулюються на окремому рахунку, відкритому в Управлінні державної казначейської служби у Сновському районі.

  1. Джерела та порядок формування Цільового фонду

Цільовий фонд міської ради формується за рахунок таких коштів:

2.1. Благодійних внесків – добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб, організацій, установ, підприємств населених пунктів, що увійшли до складу громади, безповоротної фінансової допомоги, іншої благодійної допомоги.

2.2. Залишок коштів на початок бюджетного періоду.

2.3. Інші джерела, не заборонені діючим законодавством.

  1. Використання коштів Цільового фонду

3.1. Кошти Цільового фонду мають цільовий характер та використовуються на підставі розпорядження міського голови на використання коштів по фінансуванню робіт, послуг чи придбання предметів та матеріалів на забезпечення реалізації завдань Цільового фонду у відповідності з цим Положенням.

3.2. Кошти Цільового фонду використовуються за цільовим призначенням. Цільовий фонд створюється з метою надходження додаткових фінансових ресурсів до спеціального фонду бюджету міської ради на фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку громади, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань загальнодержавного значення, проведення заходів на території громади, у тому числі за наступними напрямками:

3.2.1. Роботи, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом об’єктів, що належать до комунальної власності міської ради.

3.2.2. На придбання та модернізацію основних засобів та обладнання для господарської діяльності підприємств, установ і організацій, що фінансуються з міського бюджету.

3.2.3. Розвиток житлово-комунального господарства міської ради, благоустрій, розвиток інфраструктури міської ради.

3.2.4. Заходи з ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій на території району.

3.2.5. Заходи щодо охорони навколишнього природного середовища, охорони водойм, озеленення (посадка дерев, кущів, квітів), видалення (знос, валка) аварійних, сухих, хворих та таких, що втратили декоративний вигляд дерев та кущів; догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями (косіння газону, улаштування пристовбурних лунок, доставка води та полив, формована та санітарна обрізка дерев, кущів, інших насаджень, прополка, рихлення, стрижка живоплоту, всі операції з підготовки ґрунту для садіння рослин, корчування пнів та засипка ямок, очищування зелених зон від сміття, вантажні роботи та транспортування деревини, гілок та сміття після виконання робіт з озеленення; придбання саджанців дерев, кущів, розсади квітів та декоративних трав’янистих рослин, насіння, добрив, засобів хімічного захисту рослин, садового інструменту, малих архітектурних форм для зелених насаджень, створення місць відпочинку громадян, благоустрою населених пунктів, в населених пунктах, що знаходяться на території Сновського району.

3.2.6. Заходи із забезпечення соціального захисту громадян та сімей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, у тому числі:

а) надання матеріальної допомоги для:

– оплати лікування;

– придбання ліків,  протезно-ортопедичних засобів та інше;

– придбання одягу, взуття, організацію харчування для осіб, які потрапили в екстремальні ситуації;

– придбання одягу та взуття дітям-сиротам, дітям, що перебувають під опікою, дітям з малозабезпечених сімей, людям похилого віку, інвалідам;

– часткової оплати ремонту житла.

б) проведення благодійних заходів для соціально незахищених та малозабезпечених верств населення.

в) виплата матеріальної допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців.

3.2.7. Забезпечення розвитку соціальної сфери (на утримання та укріплення матеріально-технічної бази установ та закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, соціального захисту тощо), поточний ремонт, технічне обслуговування, промивка, поточний ремонт пам’ятників історії та культури, оплата проектних робіт з будівництва пам’ятників.

3.2.8. Фінансова підтримка творчо та спортивно обдарованих громадян, у тому числі дітей та молоді, у вигляді надання премій, нагород, тощо.

3.2.9. Оплата послуг, пов’язаних з відзначенням державних, професійних свят, пам’ятних дат, ювілеїв та пам’ятних дат підприємств, установ, організацій, окремих громадян, а також придбання пам’ятних адрес, грамот, вітальних листівок, квітів, подарунків, преміювання тощо, інших святкувань.

3.2.10. Витрати на проведення культурно-мистецьких, фізкультурно-спортивних, оздоровчих заходів.

3.2.11. Витрати, пов’язані з діяльністю по забезпеченню становлення і розвитку місцевого самоврядування, членством в Асоціації міст України, в тому числі сплата членських внесків до Асоціації міст України, інших громадських організацій, членами яких є міська рада.

3.2.12. Витрати, пов’язані з забезпеченням діяльності міської ради та її виконавчих органів, які не в повному обсязі забезпечені фінансуванням із загального фонду міського бюджету , а саме:

– проведення сесій міської ради, засідань її виконавчого комітету, інших     нарад;

– підсилення звуку та запис на магнітну плівку;

– вирішення питань транспортного забезпечення;

– зміцнення матеріально-технічної бази виконавчих органів міської ради  та ремонт приміщень;

– комп’ютерне забезпечення виконавчих органів міської ради;

– утримання засобів зв’язку;

– оплата інших послуг на договірних засадах.

3.2.13. Вшанування, надання допомоги (грошової або натуральної) почесним громадянам міста та пільговим категоріям громадян, оплату транспортних послуг та святкових обідів під час проведення святкових заходів та визначних дат.

3.2.14.Фінансування витрат, пов’язаних з утриманням та ремонтом доріг місцевого значення, у тому числі, які суміщаються з дорогами державного значення.

3.2.15. Витрати на придбання ритуальної атрибутики, пам’ятників, оплата ритуальних послуг та заходи з поховання загиблих військовослужбовців, осіб, постраждалих внаслідок воєнних дій, та осіб без певного місця проживання.

3.2.16. Видатки, направлені на оплату робіт та послуг, пов’язаних з незалежною експертною оцінкою майна.

3.2.17. Виконання робіт з грошової експертної оцінки земельної ділянки.

3.2.18. Видатки, направлені на виконання робіт (проектів) по відведенню земельних ділянок для продажу права оренди на аукціонах.

3.2.19. Видатки, направлені на видання поліграфічної продукції, оплату інформаційних послуг у засобах масової інформації, презентування Сновської  громади на виставках,  конкурсах, оглядах, тощо.

3.2.20. Видатки, направлені на оплату витрат, пов’язаних з розміщенням соціальної реклами, привітань Президента України, обласної державної адміністрації, міської влади з державними та народними святами.

3.2.21. Видатки, направлені на сплату судового збору при зверненні до судових органів від імені Сновської міської ради.

3.2.22. Видатки, направлені на проведення та організацію виборчого процесу.

3.2.23. Фінансова підтримка організацій інвалідів, ветеранів, молодіжних організацій  та інших громадських організацій.

3.2.24. Навчання та проведення нарад, семінарів, інших заходів (у тому числі виїзних) по вивченню та впровадженню передового досвіду, підвищенню кваліфікації (у тому числі витрати, пов’язані з відрядженнями) депутатів міської ради та спеціалістів її виконавчих органів.

3.2.25. Придбання пально-мастильних матеріалів, запчастин та ремонт автотранспорту.

 

  1. Порядок управління коштами Цільового фонду та контролю за їх використанням

4.1. Розпорядником коштів Цільового фонду є міська рада, яка використовує їх за призначенням, згідно з цим Положенням.

4.2. Кошти обліковуються на спеціальному рахунку, відкритому в Управлінні державної казначейської служби у Сновському районі  по доходах: за КДБ 50110000, по видатках: по КПКВК 0117691.

4.3. Організація роботи по складанню кошторису доходів і видатків цільового фонду та подання звітності покладається на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради.

4.4. Невикористані у звітному році кошти цільового фонду вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються на цілі, визначені цим Положенням.

4.5. Контроль за формуванням та ефективним використанням коштів цільового фонду здійснюється постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Інформація про використання коштів цільового фонду надається відділом бухгалтерського обліку та звітності  міської ради.

  1. Прикінцеві положення

5.1. Положення про Цільовий фонд міського бюджету, а також зміни і доповнення до нього затверджуються виключно сесією міської ради.

5.2. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення про Цільовий фонд міського бюджету мають право вносити виконавчий комітет, постійні депутатські комісії та депутати міської ради.

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності                                                                                   С.ВИБЛОВА

Leave a Reply