» » Про  затвердження Порядку організації  виїзної торгівлі на території Сновської міської ради

Про  затвердження Порядку організації  виїзної торгівлі на території Сновської міської ради

УКРАЇНИ

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

09 жовтня 2020 року                  м.Сновськ                                                     № 98

Про  затвердження Порядку організації  виїзної   торгівлі на території Сновської міської ради

З метою своєчасного вживання заходів щодо впорядкування, розширення і вдосконалення організації виїзної торгівлі на території Сновської міської ради, керуючись ст. ст. 30, 59, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», рішенням виконавчого комітету Сновської міської ради № 80 від 04 серпня 2020 року «Про затвердження  визначених місць для виїзної торгівлі на території Сновської міської ради», виконавчий комітет вирішив:

 

 1. Затвердити Порядок організації виїзної торгівлі на території Сновської міської ради (додається).
 2. Порядок організації виїзної торгівлі на території Сновської міської ради оприлюднити на офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря ) виконавчого комітету Кравця Р.В.

 

Міський голова                                                                    О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

Додаток до рішення виконавчого комітету Сновської міської ради

                                                                                                          09 жовтня_2020 року № 98 

 

 Порядок

               організації виїзної торгівлі на території

           Сновської міської ради

 1. Загальні положення

 

 • Головною метою організації виїзної торгівлі на території Сновської міської ради є ресурсне наповнення споживчого ринку на території громади товарами, залучення додаткових обсягів сільськогосподарської продукції, забезпечення територіальної та цінової доступності, наближення товарної маси до споживачів, зниження реалізаційних цін.
 • Порядок організації виїзної торгівлі на території Сновської міської ради (далі Порядок) визначає основні вимоги щодо організації виїзної торгівлі, що поширюються на суб’єктів господарювання всіх форм власності, що здійснюють виїзну торгівлю (торгівлю поза приміщеннями) на території міської ради, визначає умови надання місць для їх розміщення, облаштування та відповідальність за порушення вимог цього Порядку.
 • Діяльність суб’єктів у сфері торгівлі та здійснення виїзної торгівлі на території міської ради регулюється Законами України» «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист прав споживачів», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Порядком провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженим постановою КМУ від 15.06.2006 року № 833, Правилами роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 року № 369, Правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затвердженими наказом Мінекономіки від 11.07.2003 року № 185 і іншими нормативно-правовими актами, що регламентують торговельну діяльність, санітарними правилами, правилами благоустрою та даним Порядком.
 • Даний Порядок не поширюється у випадку розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності, згідно з порядком, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244 Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
 • Виїзна торгівля є різновидом торгівлі через дрібнороздрібну торговельну мережу і здійснюється через засоби пересувної мережі з використанням спеціально обладнаних транспортних засобів (автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, автопричепи та інші транспортні засоби), установлених під час торгівлі, спеціального технологічного, холодильного обладнання, лотків, столів, тощо для сезонної роздрібної торгівлі, які повинні відповідати вимогам нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки, відповідати естетичним     вимогам, архітектурно                    вписуватись  у навколишнє середовище.
 • Даний Порядок не поширюється на випадки специфічних умов при роботі об’єкта, що вимагають додаткових заходів щодо контролю безпеки діяльності об’єкта (наприклад, наявність газового устаткування, балонів високого тиску тощо). В результаті здійснення виїзної торгівлі у суб’єктів господарювання не виникає земельних правовідносин з органами місцевого самоврядування згідно діючого законодавства.
 • Суб’єкти господарювання здійснюють виїзну торгівлю на підставі відповідного рішення виконавчого комітету на розміщення об’єктів виїзної торгівлі на території Сновської міської ради.
 • Здійснення виїзної торгівлі забороняється:
 • в межах міських інженерних комунікацій;
 • на газонах, в місцях зелених насаджень;
 • на землях, обтяжених правами землекористувачів, без їх згоди;
 • в природоохоронних зонах, охоронних зонах пам’ятників історії та культури біля фасадів адміністративних і культових будівель (за винятком обслуговування міських заходів).
  • При здійсненні виїзної торгівлі дозволяється реалізація продовольчих і непродовольчих товарів, яка проводиться згідно з правилами їх продажу.
  • У місцях виїзної торгівлі також можуть розміщатися об’єкти:
 • з реалізації овочів і фруктів, баштанних культур;
 • продукція сезонного попиту (хвойні дерева, великодні паски, морозиво, безалкогольні напої, живі квіти, штучні квіти);
 • продукція безпосередніх товаровиробників через власну фірмову мережу виїзної торгівлі;
 • торгівля під час проведення ярмаркових заходів, урочистих заходів, святкувань, загальноміських заходів, спортивних змагань, конкурсів тощо.
 • Продаж алкогольних напоїв (за наявності ліцензії у встановлених місцях).
  • У випадку одночасного звернення двох або більше суб’єктів, які бажають організувати виїзну торгівлю за однією адресою пріоритетне право при отриманні письмового погодження на організацію виїзної торгівлі на території міської ради – надається підприємствам виробникам, суб’єктам господарювання, які раніше правомірно здійснювали виїзну торгівлю на території Сновської міської ради міста, враховуючи відсутність зауважень до організації торгівлі з боку контролюючих, правоохоронних органів, споживачів та балансоутримувачів територій.

 

2.             Порядок розміщення об’єктів виїзної торгівлі

 

2.1. Для здійснення виїзної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами на території Сновської міської ради юридичні особи, фізичні особи-підприємці надають до міської ради наступні документи:

 • письмову заяву встановленого зразка (додаток 1), у якій зазначається адреса розміщення об’єкта, тип і спеціалізація об’єкта, асортимент продукції, термін розміщення, режим роботи, що підписується керівником і засвідчується печаткою (для ФОП за наявністю печатки).
 • копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • копію свідоцтва про сплату єдиного податку (для ФОП, які працюють на спрощеній системі оподаткування) із зазначенням КВЕД (видів економічної діяльності) відповідно до спеціалізації торгівлі;
 • копії документів, що засвідчують якість та безпеку харчових продуктів, що реалізуються при здійсненні виїзної торгівлі;
  • Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у заяві та документах, що надаються до неї.

2.3. Рішення про надання дозволу-погодження на розміщення об’єкту виїзної торгівлі (додаток 2), приймається виконавчим комітетом міської ради на термін, зазначений заявником, але в межах одного календарного року.

 

3.                Вимоги до організації продажу товарів на об’єктах виїзної торгівлі

 

 • При організації роботи об’єктів виїзної торгівлі суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечити дотримання правил торгівлі, санітарних норм і правил, протипожежних, екологічних і інших правил, а також дотримання умов праці і правил особистої гігієни продавцями.
 • Розміщення об’єкту виїзної торгівлі дозволяється тільки на майданчику із твердим покриттям (асфальт, плитка, гравій) з урахуванням вимог Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони.
 • Виїзна торгівля на території міської ради проводиться з організацією об’єкту з продажу товарів, що повинен включати спеціальне устаткування (прилавки, стелажі, столи) і спеціальні конструкції для захисту товару від впливу атмосферних явищ (тентів, намети, парасолі, навіси тощо), а також з автоцистерн, автопричепів, автомобілів і інших транспортних засобів, встановлених на час торгівлі.
 • Забороняється розкладка і продаж товарів у коробках, ящиках або іншій випадковій тарі, на тротуарі, землі, газонах тощо.
 • При реалізації баштанних культур місце торгівлі повинно бути обладнане контейнером для складання товару.
 • На кузовах автомагазинів, автокафе, авторозвозок, автопричепів, автоцистерн повинно бути нанесено фарбою чіткий напис, що вказує найменування, адресу суб’єкта господарювання, номер точки пересувної торговельної мережі та номер телефону суб’єкта господарювання.
 • На автотранспорт, що перевозить продовольчу сировину та продовольчі товари для пунктів виїзної торгівлі, повинен бути оформлений санітарний паспорт.
 • Працівники, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів на об’єктах виїзної торгівлі, повинні мати:
 • документ згідно    з    якими    надійшли   товари   (товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні, приймальні акти, забірні листи тощо із зазначенням назви, сорту, кількості, ціни та загальної вартості товару);
 • документи, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам нормативних документів.
  • Зразки продовольчих і непродовольчих товарів, що є у продажу, повинні бути виставлені на видному для споживачів місті та мати ярлики цін (цінники) оформлені відповідно із вимогами діючого законодавства. Працівники об’єкту виїзної торгівлі несуть відповідальність за наявність відповідно оформлених ярликів цін.
  • При здійсненні виїзної торгівлі працівники суб’єкта господарювання під час виконання своїх обов’язків повинні:
 • бути одягнені у формений чи санітарний одяг і головні убори;
 • додержуватися правил особистої гігієни, тримати робоче місце та навколишню територію у належному санітарному стані, не палити на робочому місці, бути ввічливими із споживачами;
 • мати при собі паспорт, який пред’являється на вимогу службових осіб органів державного контролю і нагляду та правоохоронних органів;
 • забезпечити на робочому місці наявність рішення міської ради що підтверджує дозвіл-погодження на розміщення об’єкту виїзної торгівлі.
  • Працівники, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів підлягають в установленому порядку обов’язковому систематичному медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки, що зберігаються на робочих місцях працівників.

Особи, які не пройшли своєчасно чергове медичне обстеження до роботи не допускаються.

 • Кожен об’єкт виїзної торгівлі повинен бути забезпечений відповідним інвентарем та обладнанням залежно від асортименту продукції, що знаходиться у реалізації. Наявність ємкостей для збирання сміття обов’язкова для кожного торговельного об’єкту.

Забороняється продаж харчових продуктів і напоїв із застосуванням посуду одноразового використання при відсутності контейнерів для його збору і подальшої утилізації, а також повторне використання цього посуду.

 • Засоби вимірювання, що використовуються при продажу товарів на виїзній торгівлі, повинні бути у справному стані, мати чітке державне повірочне тавро та в установленому порядку періодично перевірятися.
 • Всі працівники, які здійснюють виїзну торгівлю повинні обов’язково проходити інструктаж з питань охорони праці, пожежної безпеки санітарного мінімуму, додержання вимог нормативних документів та актів щодо продажу товарів та правил торговельного обслуговування споживачів.
 • Під час торгівлі та після закінчення виїзної торгівлі суб’єкти господарювання зобов’язані щоденно вживати заходи по наведенню чистоти на місці торгівлі й біля нього, забезпечуючи прибирання.
 • Суб’єкти господарювання повинні відшкодовувати збитки, завдані об’єкту благоустрою під час здійснення виїзної торгівлі у відповідності до норм діючого законодавства.
 • Суб’єкти господарювання зобов’язані негайно звільнити місце торгівлі, якщо буде потреба у проведенні ремонтних, аварійно-рятувальних робіт, робіт з попередження або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 

4.Відповідальність і контроль за дотриманням цього Порядку

 

 • Відповідальність за порушення вимог щодо організації та здійснення виїзної торгівлі суб’єкти господарювання та їх уповноважені особи несуть згідно із чинним законодавством.
 • Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється посадовими особами органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, відповідно до законодавства.
 • Суб’єкти господарювання, які здійснюють виїзну торгівлю без отримання дозволу-погодження Сновської міської ради та дотримання вищевказаного Порядку притягуються до адміністративної відповідальності згідно ст.152 КУпАП.

 

5.     Порядок скасування дозволу-погодження на розміщення об’єкту виїзної торгівлі

 

 • У разі одноразового порушення суб’єктом господарювання або його працівниками вимог законодавства, цього Порядку, інших нормативних актів, дозвіл-погодження на розміщення об’єкту виїзної торгівлі призупиняється до усунення порушень шляхом вручення письмового попередження про призупинення дозволу-погодження на розміщення об’єкту виїзної торгівлі.
 • Скасування рішення виконавчого комітету здійснюється органом, що його видав на підставі неодноразових (більше двох разів) обґрунтованих письмових скарг споживачів або за поданням правоохоронних органів, балансоутримувача або за результатами здійснення контрольних заходів.

 

6.     Плата за користування місцем для розміщення  об’єкту виїзної торгівлі

 

 • Користування місцем для розміщення об’єкту виїзної торгівлі є платним.
 • Плата за користування місцем для розміщення об’єкту виїзної торгівлі здійснюється суб’єктами господарювання на підставі відповідного договору, форма якого затверджується згідно додатку 3 до цього Порядку.
 • Розмір плати за користування місцем для розміщення об’єктів виїзної торгівлі становить 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час розгляду заяви, за 1 кв.м. займаної площі на місяць.
 • Розрахунок плати за місце для розміщення об’єкту виїзної торгівлі здійснюється шляхом множення квадратних метрів займаної площі на вартість 1 кв.м. Плата за 1 день торгівлі визначається шляхом ділення місячної плати на кількість днів у місяці.

 

 

Керуючий справами  (секретар )

виконавчого комітету                                                          Р.КРАВЕЦЬ

 

 

 

                      Додаток 1

                               до Порядку організації виїзної

                               торгівлі на території

                               Сновської міської ради

 

 

  Міському голові Медведьову О.О.

 

(П.І.Б. підприємця, найменування юридичної особи)

 

 

                 (юридична адреса, тел.)

 

 

ЗАЯВА

про надання дозволу-погодження на розміщення

об’єктів виїзної торгівлі

 

Прошу надати дозвіл-погодження на розміщення об’єкту/об’єктів виїзної торгівлі

(тип і спеціалізація )

за адресою: _____________________________________________________________________

 

(вказати місце розташування)

 

Режим роботи __________________________________________________________

 

Термін розміщення ______________________________________________________

 

При організації роботи пункту виїзної торгівлі зобов’язуюся дотримуватися правил торгівлі, санітарних норм та правил, норм пожежної безпеки, Порядку організації та розміщення нестаціонарних об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі, правил благоустрою Сновської міської ради, інших нормативно-правових актів України, що регламентують даний вид діяльності.

Із Порядком організації виїзної торгівлі на території Сновської міської ради ознайомлений (а) і зобов’язуюся виконувати.

До заяви додаю наступні документи на             аркушах.

 

 

 

 

«          »                20 __ р.                                                                                             (підпис)

 

 

 

 

 

 

                      Додаток 2

                               до Порядку організації виїзної

                               торгівлі на території

                               Сновської міської ради

 

 

       ДОЗВІЛ-ПОГОДЖЕННЯ

                 на розміщення об’єкту виїзної торгівлі на території

         Сновської  міської ради

 

 №_____                                                                                            «____»___________20       року

 

Виконавчий комітет Сновської міської ради дозволяє (погоджує)

_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)

_____________________________________________________________________________

(юридична адреса, дані свідоцтва про державну реєстрацію)

______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

розміщення об’єкту виїзної торгівлі.

Місце розміщення об’єкту ______________________________________________________ Тип і спеціалізації об’єкту_______________________________________________________ Режим роботи об’єкту__________________________________________________________ Термін роботи об’єкту __________________________________________________________

 

 

 Міський голова                                                                                               О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

Зворотна сторона

 

 

 

Відмітки контролюючих органів

 

№ акта Дата перевірки Найменування контролюючого органу ПІБ перевіряючого Короткий зміст Підпис продавця
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

                      Додаток 3

                               до Порядку організації виїзної

                               торгівлі на території

                               Сновської міської ради

 

 

ДОГОВІР №             

на право тимчасового користування місцем для здійснення виїзної торгівлі засобами дрібно роздрібної торгівельної мережі

 

м. Сновськ                                                                                         “                             20         р.

 

Сновська міська рада Сновського району Чернігівської області (надалі – Власник) в особі міського голови Медведьова Олександра Олександровича, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з одної сторони, та

___________________________________________________________________________

 

в особі _________________________________________  (надалі – Користувач),

який діє на підставі _____________________, з другої сторони, уклали цей Договір про таке:

 

1.  Предмет Договору

 

 • Предметом цього Договору є надання Власником Користувачу відповідно рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від __________ №  права на тимчасове користування місцем площею       кв.м., яке перебуває в комунальній власності (далі – місце) для розташування пункту дрібно роздрібної торгівельної мережі    (об’єкту торгівлі) ________________________ з метою здійснення торгівельної діяльності.
 • Місце передається Користувачу згідно з Актом приймання-передачі, що є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток №1).

 

2.  Зобов’язання сторін

 

2.1.  Власник зобов’язується:

 • Надати у користування місце комунальної власності площею            кв.м.     згідно доданого графічного плану розміщення за адресою __________________________

в м. Сновськ.

 • Здійснювати контроль за санітарним станом і зовнішнім виглядом Об’єкта з часу передачі місця в користування і до його закінчення.

2.2.  Користувач зобов’язується:

 • Своєчасно та у повному обсязі сплачувати Власникові плату за користування місцем згідно цього Договору.
 • Розміщувати об’єкт торгівлі належного естетичного вигляду без пошкодження конструктивних елементів благоустрою комунальної власностi та озеленення, із забезпеченням безпеки населення при під’єднанні конструкції до електричної мережі, утримувати його у належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця для його розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість конструкції.
 • Демонтувати об’єкт торгівлі після закінчення терміну дії цього Договору, а також у разі виникнення потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва на місці розташування об’єкту.
 • Не порушувати встановлених законодавством норм щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, Правил благоустрою Сновської міської ради, нормативно-правових актів у сфері торгівлі.

 

3.Порядок і терміни розрахунків

Розмір плати за користуванням місцем, наданим за цим Договором, розраховується відповідно до ставок встановлених Порядком організації виїзної торгівлі на території Сновської міської ради.

 • Розмір плати за користуванням місцем згідно цього Договору може змінюватися у разі зміни ставок плати шляхом укладення сторонами Договору додаткової угоди.
 • Після укладення Договору Користувач самостійно, без отримання рахунку- фактури щомісячно вносить плату в розмірі, передбаченому в п.3.1. Договору за користування місцем (місцями) авансовим платежем до 25-го числа місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата, шляхом перерахування коштів на рахунок Власника в установі банку.
 • Невчасно перерахована плата за користування місцями стягується до міського бюджету відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожен день прострочення.
 • Нарахування пені припиняється в день фактичної сплати Користувачем заборгованості. Строк позовної давності для вимог про стягнення пені встановлюється сторонами в 3 (три) роки.

 

4.Відповідальність сторін

 

 • У разі прострочення платежів, передбачених у пункті 3.1 цього Договору Користувач сплачує на користь Власника пеню відповідно до п.3.4. цього Договору.
 • Несплата Користувачем платежів протягом 3 (трьох) місяців підряд є підставою для дострокового розірвання Договору в односторонньому порядку з ініціативи Власника.
 • У разі розірвання Договору в односторонньому порядку, Договір вважається розірваний через 5 календарних днів з моменту отримання Користувачем відповідного письмового повідомлення від Власника.

 

 5.Порядок повернення місць, наданих в користування

 

 • Протягом 3-х робочих днів після припинення дії даного Договору на будь-яких підставах Користувач зобов’язаний звільнити надані в користування місця і передати їх Власнику у стані не гіршому, ніж на час отримання, згідно з Актом приймання-передачі, який підписується уповноваженими представниками Власника та Користувача. При цьому демонтаж спеціальних конструкцій і приведення територій місць у належний стан (прибирання, вивезення сміття) здійснюється Користувачем за власний рахунок.
 • У разі невиконання Користувачем вимог Власника щодо звільнення місць після закінчення строку дії Договору або дострокового його припинення, Власник має право самостійно демонтувати торгівельний об’єкт, повідомивши про це Користувача за три дні до проведення демонтажу.
 • Витрати Власника, пов’язані з демонтажем, проведеним згідно п.5.2. Договору, підлягають оплаті Користувачем, а в разі його відмови – стягуються в судовому порядку.

6.Рекламації та спори

 

 • Будь-які суперечки, претензії та вимоги, що виникають між сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
 • Якщо суперечки та розбіжності не вирішуються шляхом переговорів, сторони мають право звернутися до господарського суду.

 

7.Прикінцеві положення

 

 • Всі зміни та доповнення до цього Договору мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками сторін.
 • Додатки (незалежно від дати їх оформлення), підписані сторонами з метою належного виконання цього Договору, є його невід’ємною частиною.
 • Договір припиняється після закінчення терміну його дії, або розривається достроково за згодою сторін чи на вимогу Власника.
 • Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Власника другий – у Користувача.
 • Після закінчення терміну дії цього Договору подальші взаємовідносини сторін регулюються укладанням нового договору.

 

8.Строк дії Договору

 

8.1. Строк дії договору встановлюється: з                                до                           .

 

9.Юридичні адреси та банківські реквізити сторін