» » » Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на території Сновської міської ради

Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на території Сновської міської ради

                        

 УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Десята сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ 

31 серпня 2017 року                      м. Сновськ                                      № 6-10/VІІІ

 

Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на території  Сновської міської ради

 

Відповідно до ст. 335 Цивільного Кодексу України, Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”, керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання питання щодо обліку та передачі в комунальну власність територіальної  громади Сновської міської ради рухомих та нерухомих безхазяйних речей, відумерлої спадщини та спадщини за заповітом, за рекомендаціями постійних комісій: з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики; з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг,  сесія міської ради вирішила:

 

1.Затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на  території Сновської міської ради (додаток 1).

2.Затвердити склад постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини на території Сновської міської ради (додаток 2).

  1. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті міської ради.
  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (голова Скідан С.С.); постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова Виблов С.А.).

 

  

Міський голова                                                                            О.О.Медведьов

 

                     

 

Додаток 1

                    ЗАТВЕРДЖЕНО

       Рішення  Сновської міської ради

                 (10 сесія 8 скликання)

      від 31 серпня 2017 р. № 6-10/VІІІ

 

ПОРЯДОК
виявлення, взяття на облік, збереження та використання
безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини
на території Сновської міської ради

Порядок набуття територіальною громадою міської ради права комунальної власності на безхазяйні речі (майно), відмерлу спадщину (надалі – Порядок) розроблено на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання питань набуття територіальною громадою міської ради права власності на безхазяйні речі (майно) та відумерлу спадщину.

Дія Порядку поширюється на будь-які об`єкти цивільних прав, які є безхазяйними чи визнані у встановленому законодавством порядку відумерлими.

Для однозначного розуміння положень Порядку вживаються наступні терміни:

 річ – предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки;

безхазяйна річ (майно) – річ, яка не має власника або власник якої невідомий;
нерухомі речі (нерухоме майно, нерухомість) – земельні ділянки, а також об`єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

рухомі речі (майно) – речі, які можна вільно переміщувати у просторі;
власник – будь-яка особа, яка на законних підставах володіє, користується і розпоряджається належним їй майном;

відумерла спадщина – комплекс майнових прав та обов`язків, які у разі відсутності спадкоємців за заповітом та за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття, за рішенням суду переходять у власність територіальної громади міської ради;

суб`єкти виявлення безхазяйної речі (майна) чи відумерлої спадщини – будь-яка фізична чи юридична особа, якій стало відомо про місцезнаходження такої речі чи майна.

 

  1. Загальні положення.

1.1. Сновською міською радою затверджується склад постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини (надалі – Комісія).

1.2. Підготовка матеріалів щодо набуття громадою права власності на безхазяйні речі (майно) та відумерлу спадщину покладається на Комісію.

 

  1. Виявлення безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини.

2.1. Cуб`єкт  виявлення безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини надає до  міської ради письмове повідомлення про місцезнаходження такої речі (майна) або спадщини.

2.2. Перевірка факту наявності безхазяйної речі або майна, відумерлої спадщини та збір підтверджуючих документів здійснюється Комісією.

2.3. З метою отримання документів, що підтверджують наявність безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини Комісія направляє відповідні запити до органів реєстрації актів громадянського стану, нотаріату, відділу Держгеокадастру у Сновському районі, органів внутрішніх справ та інших.

2.4. Після отримання достовірної та достатньої інформації, яка підтверджує, що річ (майно) є безхазяйною чи може бути визнана у встановленому законодавством порядку відумерлою спадщиною, Комісія вживає заходів щодо її обстеження та забезпечення збереження.

2.5. Комісія прибуває на місцезнаходження об`єкту та здійснює його обстеження, за результатами якого складається акт обстеження за встановленою формою. Комісія визначає особу, відповідальну за збереження майна, про що робиться відповідна відмітка в Акті.

2.6. Акт підлягає затвердженню розпорядженням міського голови.

 

  1. Облік безхазяйних нерухомих речей (майна).

3.1. Облік безхазяйних нерухомих речей (майна) здійснює Комісія.

3.2. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження Акту Комісія надсилає Реєстраційній службі письмове повідомлення про необхідність взяття на облік безхазяйної нерухомої речі (майна).

3.3. У десятиденний термін з дати взяття Реєстраційною службою на облік безхазяйної нерухомої речі (майна) Комісія робить про це оголошення у друкованих місцевих засобах масової інформації з метою виявлення власника речі (майна).

3.4. У разі з`явлення власника за його письмовою заявою до Реєстраційної служби з доданням документів, що підтверджують його право власності на безхазяйну нерухому річ (майно), така річ (майно) знімається з обліку. В такому випадку власник повинен компенсувати всі витрати пов`язані з утриманням речі, забезпеченням її збереження, а також витрати по виготовленню технічної документації на нерухому річ (майно) та публікації оголошення в засобах масової інформації.

3.5. Про зняття з обліку безхазяйних нерухомих речей (майна) Реєстраційна служба у 10-ти денний термін повідомляє Комісію з доданням підтверджуючих документів.

 

  1. Набуття права комунальної власності на безхазяйні речі (майно).

4.1. Якщо Сновська міська рада заволоділа рухомою річчю (майном), від якої власник відмовився, право комунальної власності на цю річ виникає з моменту заволодіння нею.

4.2. Територіальна громада міської ради набуває право комунальної власності на безхазяйні нерухомі речі (майно) за рішенням суду.

4.3. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі (майна) міська рада готує позовну заяву та звертається з нею до суду.

Якщо безхазяйною річчю є земельна ділянка до підготовки позовної заяви може бути залучений відділ Держгеокадастру у Сновському районі.

4.4. Після оформлення права комунальної власності (в цьому випадку отримання рішення суду про визнання права власності), Сновською міською радою може бути прийнято рішення щодо подальшого використання річчі (майна), яка перейшла до комунальної власності громади: використання за її цільовим призначенням; про зміну її цільового призначення; пропозиції міської ради про її відчуження (у тому числі приватизацію, обмін тощо); реконструкцію та капітальний ремонт; ліквідацію речі; рекультивацію земельної ділянки та інше.

 

  1. Набуття права комунальної власності на відумерлу спадщину

5.1. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття, за заявою міської ради така спадщина може бути визнана судом відумерлою.

5.2. В цьому випадку Комісія спільно з міською радою готує заяву про визнання спадщини відумерлою та після спливу одного року з часу відкриття спадщини подає заяву до суду.

5.3. Якщо такою спадщиною є земельна ділянка, до підготовки позовної заяви може бути залучений відділ Держгеокадастру у Сновському районі.

5.4. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у комунальну власність територіальної громади міської ради, після чого Комісія готує проект рішення міської ради про оформлення права комунальної власності на відумерлу спадщину та визначає її балансоутримувача.

5.5. Видача свідоцтва про право комунальної власності щодо відумерлої спадщини здійснюється Реєстраційною службою на підставі рішення суду та рішення Сновської міської  ради про оформлення права комунальної власності на відумерлу спадщину.

5.6. Нерухомі об`єкти нежитлового призначення за рішенням міської ради можуть відчужуватися відповідно до законодавства про приватизацію.

5.7. Нерухомі об`єкти житлового призначення (житлові будинки, квартири тощо) чи їх частки, які через невідповідність вимогам житлового законодавства або з інших причин неможливо надати для проживання особам, що потребують поліпшення житлових умов, за рішенням міської ради можуть бути реалізовані шляхом продажу на аукціоні відповідно до чинного законодавства про приватизацію.

5.8. Кошти, отримані від реалізації майна, зазначеного в цьому Порядку, перераховуються до міського бюджету та використовуються Сновською міською радою за рішенням сесії в інтересах громади.

 

 

Міський  голова                                                                        Медведьов О.О.

 

 

 

                           Додаток 2

                    ЗАТВЕРДЖЕНО

       Рішення  Сновської міської ради

                 (10 сесія 8 скликання)

        від 31 серпня 2017 р.  № 6-10/VІІІ

 

 

С К Л А Д

постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної речі (майна),  відумерлої спадщини на території Сновської міської ради

 

Голова комісії Орда Іван Григорович – перший заступник міського голови
Секретар комісії Кононенко Алла Олександрівна – провідний спеціаліст юридичного відділу
Члени комісії: Недвіга Валентина Володимирівна – начальник відділу земельних відносин, комунальної власності та агропромислового розвитку
 Гладченко Вікторія Михайлівна – головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, транспорту та благоусрою
Шило Михайло Іванович – завідувач сектору містобудування та архітектури РДА

 

 

Міський  голова                                                                        Медведьов О.О.