» » Про  затвердження Програми  «Безпечне правосуддя» на 2021 рік

Про  затвердження Програми  «Безпечне правосуддя» на 2021 рік

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Десята  сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

21 вересня 2021 року                     м. Сновськ                                     № 5-10/VІІІ

 

Про  затвердження Програми  «Безпечне правосуддя» на 2021 рік

 

Розглянувши звернення Територіального управляння Служби судової охорони у Чернігівській області; з метою забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо забезпечення надійної охорони Щорського районного суду Чернігівської області, запобігання незаконному проникненню на територію суду сторонніх осіб, забезпечення недоторканності та цілісності приміщення суду, недоторканності та цілісності розташованого у ньому майна, профілактики правопорушень; керуючись пунктом 22 частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму «Безпечне правосуддя» на території Сновської міської територіальної громади на 2021 рік (додається).
 2. Фінансовому відділу при внесенні змін до бюджету Сновської міської територіальної громади (далі – ТГ) на 2021 рік передбачити асигнування на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету та здійснити фінансування.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови П.Мірошниченка та на постійну комісію міської ради з  питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

 

 

Міський голова                                                               Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (10 сесія 8 скликання)

     від 21 вересня 2021 р. № 5-10/VІІІ

 

Програма «Безпечне правосуддя»

на 2021 рік

 

 1. Паспорт Програми
1 Ініціатор розроблення Програми Територіальне управління Служби судової охорони у Чернігівській області
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

 

Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування»,  «Про судоустрій і статус судів», «Про Національну поліцію», Положення про Службу судової охорони, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 04 квітня 2019 року № 1051/0/15-19 (зі змінами)
3 Розробники Програми Територіальне управління Служби судової охорони  у Чернігівській області, Сновська міська рада
4 Відповідальні виконавці Програми Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області, Територіальне управління Служби судової охорони у Чернігівській  області, Сновська міська рада
5 Учасники Програми Сновська міська рада, Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області, Територіальне управління Служби судової охорони у Чернігівській області
6 Термін реалізації Програми 2021рік
7 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Сновської міської територіальної громади
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 14 500 грн. (згідно з додатком до Програми)

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Згідно зі ст. 154 Закону України «Про судоустрій і  статус суддів» та у відповідності до положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області основними функціями, які виконує територіальне управління Державної судової адміністрації України є: забезпечення належних умов діяльності місцевих судів Чернігівської області; здійснення функцій розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності місцевих загальних судів Чернігівської області; узагальнення та задоволення потреби у матеріально-технічному забезпеченні місцевих загальних судів Чернігівської області.

Відповідно до ст. 160 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що на Службу судової охорони покладені такі функції, як підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорони приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
23 вересня 2020 року № 874 «Про затвердження переліків судів, органів та установ системи правосуддя, охорона яких тимчасово здійснюється підрозділами Національної поліції та Національної гвардії» охорона приміщень судів підрозділами Національної поліції та Національної гвардії припиняється з дати, зазначеної в повідомленні Служби судової охорони про взяття об’єкта під охорону.

Ключовими показниками забезпечення безпеки та правопорядку на території м. Сновськ є також і запобігання незаконному проникненню на територію суду сторонніх осіб; охорона приміщення суду, профілактика і своєчасне реагування на правопорушення, підвищення рівня безпеки під час проведення судових засідань.

З 08 лютого 2021 року охорону Щорського районного суду Чернігівської області забезпечує територіальне управління Служби судової охорони у Чернігівській області. Охорона приміщення Щорського районного суду забезпечується силами територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області у робочі дні суду, а саме з 08 години 00 хвилин до 17 години, а у випадку проведення судового засідання – до його закінчення.

З метою забезпечення охорони приміщення суду, вжиття заходів щодо запобігання незаконному проникненню на територію суду сторонніх осіб, у тому числі забезпеченні охорони, недоторканності та цілісності приміщення суду, недоторканності та цілісності розташованого у ньому майна, запобігання, недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, профілактики і своєчасного реагування на правопорушення скоєні в приміщеннях суду та на прилеглій території, є необхідність улаштування сучасної охоронно-тривожної сигналізації з можливістю виведення сигналу тривоги на пост пропуску та охорони суду та одночасно до чергової частини територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області.

На сьогоднішній день існує необхідність забезпечення скоординованої, злагодженої роботи територіального управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області, територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області з органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами, підвищенні оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому засоби та методи гарантування безпеки об’єктів, що перебувають під охороною територіального управління та прилеглих територій, мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення – забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.

Щорський районний суд Чернігівської області знаходиться за адресою   м. Сновськ, вул. 30 років Перемоги, 37-б, розташований в окремій двоповерховій будівлі, яка знаходиться у промисловій зоні на віддаленій відстані від центральної частини міста, а тому забезпечення надійної охорони суду, громадського порядку та безпеки у м. Сновськ має суттєве значення.

Ця Програма розроблена з дотриманням принципу  об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, територіального управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області та територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян в м. Сновськ.

 

 1. Мета та завдання Програми

Метою реалізації Програми є:

– забезпечення надійної цілодобової охорони Щорського районного суду Чернігівської області, що знаходиться під охороною територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області;

– запобігання незаконному проникненню на територію суду сторонніх осіб;

– забезпечення належного громадського порядку під час проведення судових засідань, профілактика і своєчасне реагування на правопорушення скоєні в приміщеннях суду та на прилеглій території;

– охорона, забезпечення недоторканності та цілісності приміщення суду, недоторканності та цілісності розташованого у ньому майна, запобігання, недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього шляхом зниження ймовірності реалізації загроз кримінального, терористичного й іншого характеру;

– профілактика правопорушень та усунення передумов для їх вчинення на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування у цій справі спільних зусиль органів місцевого самоврядування, територіального управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області та територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області.

Основні завдання Програми:

– впровадження сучасних технічних засобів та встановлення сучасної охоронно-тривожної сигналізації у будівлі суду з можливістю виведення сигналу тривоги на пост пропуску та охорони суду та одночасно до чергової частини територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області, які сприятимуть запобіганню, протидії та профілактиці правопорушень;

– провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання негативного ставлення до протиправних діянь;

– швидке реагування на правопорушення з метою запобігання незаконному проникненню на територію суду сторонніх осіб, у тому числі забезпеченні охорони, недоторканності та цілісності приміщення суду, недоторканності та цілісності розташованого у ньому майна, запобігання, недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, профілактика і своєчасне реагування на правопорушення скоєні в приміщеннях суду та на прилеглій території.

 

 1. Заходи щодо реалізації Програми

Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо забезпечення надійної охорони Щорського районного суду Чернігівської області, запобігання незаконному проникненню на територію суду сторонніх осіб, забезпечення недоторканності та цілісності приміщення суду, недоторканності та цілісності розташованого у ньому майна, запобігання, недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього профілактики правопорушень, усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій та підтримку територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області.

Програма спрямована забезпечувати широку гласність охорони об’єктів судів, органів та установ системи правосуддя та проводити інформаційну і просвітницьку роботу з громадянами на предмет знань поводження та підтримання громадського порядку в судах.

Реалізація Програми дозволить налагодити взаємодію між Сновською міською радою, територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у Чернігівській області та територіальним управлінням Служби судової охорони у Чернігівській області з метою забезпечення надійної охорони Щорського районного суду Чернігівської області.

Недопущення чи припинення протиправних дій, зниження ймовірності реалізації загроз кримінального, терористичного характеру планується досягти шляхом улаштування сучасної охоронно-тривожної сигналізації з можливістю виведення сигналу тривоги на пост пропуску та охорони суду та одночасно до чергової частини територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області.

 

 1. Фінансування Програми

Реалізація Програми забезпечується шляхом фінансування визначених заходів з бюджету Сновської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законом. Загальний обсяг фінансування заходів Програми складатиме 14 тисяч 500 гривень (згідно додатком).

Виконавцями програми є територіальне управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області та територіальне управління Служби судової охорони у Чернігівській  області

Сновська міська рада самостійно визначає обсяг коштів, що можуть бути виділені з бюджету Сновської міської територіальної громади та перераховані на рахунки територіального управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області у вигляді субвенції з бюджету Сновської міської територіальної громади державному, для реалізації заходів, визначених Програмою.

Фінансування здійснюється з урахуванням фінансових можливостей бюджету та з дотриманням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість на належному рівні шляхом улаштування сучасної охоронно-тривожної сигналізації у будівлі Щорського районного суду з можливістю виведення сигналу тривоги до чергової частини територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області забезпечити:

 • надійну охорону Щорського районного суду Чернігівської області, що знаходиться під охороною територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області;
 • підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією, створення відповідних систем накопичення та обміну інформацією.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація робіт та контроль за ходом виконання Програми покладається на Сновську міську раду в особі першого заступника міського голови та на постійну комісію міської ради з  питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики.

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                      Наталія САМОЙЛОВА

 

 

 

Додаток

                до Програми «Безпечне правосуддя»

 

Фінансування програми «Безпечне правосуддя»  на території  Сновської міської територіальної громади на 2021 рік

 

№ з/п Найменування заходу Орієнтовні обсяги фінансування

(грн.)

Джерела фінансу-

вання

Виконавці
2021
1 Улаштування сучасної охоронно-тривожної сигналізації у будівлі Щорського районного суду з можливістю виведення сигналу тривоги на пост пропуску та охорони та одночасно до чергової частини територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області – комплект сигналізації: Ajax StarterKit Cam black, 2 бездротових датчики руху Ajax MotionProtect black EU, бездротовий модуль Ajax Transmitter ЕU, 3 бездротових датчики відчинення дверей/вікна Ajax DoorProtect black EU, та стартовий пакет національного мобільного оператора. 14500,00 бюджет Сновської міської територіальної громади Територіальне управління Державної судової адміністрації у Чернігівській області;

Територіальне управління Служби судової охорони у Чернігівській  області;

Сновська міська рада.

Всього : 14500,00    

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                      Наталія САМОЙЛОВА